Ottoland in oude ansichten

Ottoland in oude ansichten

Auteur
:   Historische Vereniging Binnenwaard en B. van Beuzekom
Gemeente
:   Graafstroom
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5374-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ottoland in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

26. In januari 1924 werd burgemeester Wijnandus Johannes van Slijpe opgevolgd door zijn zoon Rogier Diederik Christiaan Marie. De installatie vond plaats op 22 januari. Ter gelegenheid daarvan werden gemeentebestuur en een aantal andere notabelen voor de ingang van het oude raadhuis op de foto gezet. Van links naar rechts zien we, achterste rij: Krijn Eikelenboorn, Adriaan Zaanen, Jan de Ruiter en Gerrit Sterrenburg. Rechts van de versierde deur zien we Cor Boon, Jan Aantjes Jzn. en een onbekende. Middelste rij: Jan de Bruijn, een onbekende , Wout den Dikken. Verder onder anderen: Amel Schakel, Henk Swijnenburg, Jacob Bos, Gerrit Hartkoorn, dominee Johannes van der Vlies met witte ringbaard, en uiterst rechts Piet de Bruijn.

Voorste rij: raadslid Roelof van Buuren. de wethouders Ilmert Muilwijk en Jan Aantjes Dzn., Cornelia Diderica Adriana van Slijpe , echtgenote van de scheidende burgemeester, Wijnandus Johannes van Slijpe, de nieuwe burgemeester Rogier Diederik Christiaan Marie van Slijpe , Teuntje Korevaar , zijn verloofde en de raadsleden Sijmen Stuy, Piet Swijnenburg en Arie Zwijnenburg.

De jonge Van Slijpe was sinds 1911 ambtenaar ter secretarie van Goudriaan en Ottoland. Zijn benoeming tot burgemeester van beide gemeenten vond plaats op 2 januari 1924. Met ingang van 22 januari 1924 werd hij tevens benoemd tot secretaris van beide gemeenten.

Op 20 maart 1924 trad hij in het huwelijk met de reeds genoemde Teuntje Korevaar uit Goudriaan. Het huweJijk bleef kinderloos, waarmee deze tak van het geslacht Van Slijpe in 1958 uitstierf na meer dan 250 jaar regentschap.

27. Gereformeerde kerk en pastorie, gezien vanuit het oosten omstreeks 1925. De kerk werd gebouwd in 1888 nadat een groep kerkleden zich van de Nederlands Hervormde Kerk had afgescheiden. Bouwers van de kerk waren metselaar Gerrit Kreukniet en timmerman Arie Bos. De kerk werd gebouwd op een stuk land dat door Arie Aantjes ter beschikking werd gesteld.

De eerstesteenlegging werd op 10 september 1888 verricht door de acht jaar oude Dirk Come lis van Oostende, zoon van de evangelist en stichter der Gereformeerde Kerk van Ottoland, Marinus van Oostende, die van 1881 tot 1896 in Otto land woonde en werkte. Tot 1888 bewoonde hij de hervormde pastorie, daarna de gereformeerde.

Van Oostende vertrok in 1896 naar Tholen, waar hij in 1899 overleed. Hij genoot vooral bekendheid als begaafd kanselredenaar.

Dominee Johannes van der Vlies was de eerste Ottolandse gereformeerde dominee. Hij stond hier van 1896 tot 1925 en overleed te Amsterdam in 1932.

Otteland.

28. De oudste vereniging op kerkelijk gebied in Ottoland is de jongelingsvereniging op gereformeerde grondslag "Hebt de Waarheid en de Vrede lief', opgericht in 1903.

Deze foto werd genomen ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan in 1928. Achter de consistorie zien we van links naar rechts, achterste rij: Piet de Kluiver, Bastiaan(Saan) Boon, Wout den Dikken, Michiel Romeijn, Arie Dirk Boon, Arie de Jong en Cor Boon.

Middelste rij: Kees Bons, Adriaan Bons, Adriaan Bons Gzn. broer van Kees, Gijs Groen, Aart Aantjes, Jan Albert Bos, Gerrit Eikelenboom, Jan Stuy en Dirk Stuy.

Voorste rij: Wim Vlot, Jan Boon, secretaris Gerrit van Buuren, voorzitter Jan Aantjes Dzn., midden achter een tafeltje met voorzittershamer en geopende bijbel, Gerrit Bos, penningmeester Wim Stuy en algemeenadjunct Nijs Groen.

29. Enkele jaren na de oprichting van een gereformeerde jongelingsvereniging werd in 1908 ook een knapenvereniging opgericht. Merkwaardigerwijze waren ook kinderen van hervormde ouders vaak lid van deze club, die de naam Jachin kreeg.

In 1933 werd deze foto genomen ter gelegenheid van het 25- j arig bestaan.

Van links naar rechts zien we, achterste rij: Piet Swijnenburg, Jacob Bos, Albert Swijnenburg, Marinus van Houwelingen en Teus Bakker.

Middelste rij: Bert Swijnenburg, Bas van Houwelingen, Teunis Jan Bos, Jan Bons, Arie Dirk de Jong, Jan Aantjes, Jan Willem Muilwijk en Jan Kees Aantjes.

Voorste rij: Bastiaan Bos, Dirk Cornelis Muilwijk, leider Krijn Eikelenboom, Jacob Bakker die samen met Krijn Eikelenboom de leiding had en hervormd was, Dirk Rehorst, Dirk de Ruiter en Job Horden.

Links van het bard Adriaan Eikelenboom en rechts Gerrit van den Berg.

30. Leden van de gereforrneerde rneisjesvereniging Ora et Labora (Bid en Werk), opgericht in 1918, poseren voor de fotograaf ter geJegenheid van het afscheid van Mina BJorn, ornstreeks 1930.

Achterste rij , van links naar rechts: 10 van der Meijden, Truus Hobo, Jaantje Romeijn en Riek Pierhagen. MiddeJste rij: Aaltje van Beuzekorn , Cor Vos, een onbekende , Coba de long, Geert Vonk , Mar Verhoef, Catrien die dienstbode was bij Van Tienhoven in Goudriaan, zuster Van Heerde en Arigje de long. Voorste rij: Anna Stuy, Annigje Boris, Saartje Romeijn, Aartje Aantjes, Neeltje Rorneijn, Jacomijntje Eigje VJot en Mina BJorn.

Op de achtergrond zijn de consistorie en een stukje van de kerk en de pastorie te zien.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek