Oud-Beijerland toen en nu

Oud-Beijerland toen en nu

Auteur
:   J. Schipper
Gemeente
:   Oud-Beijerland
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5885-5
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oud-Beijerland toen en nu'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

1I0N/NGINNf:WeG, OIlD. Bt'Jf:~LI D

6. De hoek Julianastraat-Koninginneweg omstreeks 1925. In het huis links woonde de koopman Leendert Hoogenboom. Hiernaast bouwden enkele jaren later de renteniers Hendrik Essenboom en Bastiaan Groeneweg elk een woning. De oostzijde was, toen de foto werd gernaakt, nog onbebouwd. Maar daar zou snel verandering in komen, want tussen 1928 en 1937 verrezen daar, op de boomgaard van Abr. Schipper, elf woningen. Op de recente foto zien we uiterst rechts de in 1928 gebouwde hervormde pastorie, waarvan de eerste bewoner dominee J.D. van Hof was. Naast de pastorie staat de woning van Aart Pors; diens dochters hadden daar tevens hun naaischool.

7. De Koninginneweg nabij de kruising met de Steenenstraat omstreeks 1928. De ter weerszijden gelegen sloten zijn in 1939 van een riolering voorzien en gedernpt, waarna de weg kon worden verbreed en de parallelstraten werden aangelegd. Die verbetering van de Koninginneweg was nag niet zo eenvoudig. De gemeente had hierbij met tientallen eigenaren te rnaken, onder wie er waren, die het dempen van de sloten helemaal niet wilden en maar liever hun bruggetjes behielden. Maar uiteindelijk kon op grond van goede argumenten toch met allen overeenstemrning worden bereikt. De huizen aan de Iinkerzijde werden, toen de foto werd gemaakt, bewoond door respectievelijk de weduwe P. de Koning-Saarloos, G. Dirkzwager en de gebroeders 1. en C. Verhagen.

Paradijs. OUD-BEIERLA,'"]

l r ~ tfjrt'~ /l~ tid -

8. "Het Paradijs" is ongetwijfeld een van de oudste en mooiste hofsteden van Oud-Beijerland geweest. In 1665 werd op de oude grondslagen de boerderij, die de foto laat zien, gebouwd. Vanaf ongeveer 1800 was de familie Schelling eigenaar van de hofstede met de daarbij behorende landerijen. Voor de aanleg van een nieuwe begraafplaats verkocht de toenmalige eigcnaar, Klaas Schelling, in 1828 een stuk boomgaard ter grootte van 4150 m- aan de gemeente onder de voorwaarde dat een bepaald gedeelte voor hem en zijn familie als familiegraf zou worden bestemd. Dit familiegraf is nog steeds aanwezig. In 1915 is de hofstede gesloopt en is het land verkaveld en verkocht. De wandelpaden van .Het Paradijs" werden door de Vereniging Oud-Beijerlands Gemeentebelang aangekocht; in 1958 verkreeg de gemeente deze paden in eigendom. In 1960 kocht A.A. de Koning, mede-oprichter van KONI, de grond waarop de hofstede heeft gestaan en liet hierop een huis bouwen. Op de recente foto is dit huis gedeeltelijk zichtbaar.

9. In de jaren na 1945 bleek het al enkele malen uitgebreide gebouw van de Cooperatieve Groente- en Fruitveiling aan de Ooststraat te klein te zijn en ook de smalle toevoerwegen vormden bij een stijgende omzet moeilijkheden. Besloten werd dan ook een geheel nieuwe veiling aan de Langeweg te bouwen. Daartoe werd een voormalige kriekenboomgaard van 2J/2 hectare op de hoek van de Langeweg en .Het Paradijs" gekocht. De nieuwbouw werd in de jaren 1950-1962 gefaseerd uitgevoerd. Echter, de ontwikkelingen in de tuinbouw stonden niet stil en schaalvergroting en samcnwerking bleken noodzakelijk. Enkele veilingen in deze streek van Zuid-Holland besloten te fuseren en kozen Barendrecht als plaats voor een centrale veiling. Het gevolg was dat het Oudbeijerlandse complex leeg kwam. In 1977 is het gesloopt en verrees op de vrijgekomen grond een kleine woonwijk.

Oud-Beierland

Scheermansvliet

10. De van 1617 daterende boerderij aan de Scheermansvliet kwam omstreeks 1700 in het bezit van Leendert Verhagen en is nadien steeds eigendorn van zijn nakomelingen geweest. Zijn achterkleinzoons Gerrit en Rokus Verhagen waren de laatste bewoners. Na hun dood is de hofstede, waarvan de bijbehorende schuur reeds voor 1900 was gesloopt, in 1954 steen voor steen afgebroken en weer opgebouwd in het Openluchtmuseum bij Amhem. Hier heeft het gebouw sinds 1994 een horecafunctie. In Oud-Beijerland herinncren slechts de be ide lindebomen en de waterstoep aan de Scheermansvliet ons aan deze oude hofstede. Naar de landbouwer Schilman, die hier omstreeks 1620 woonde, is de Schilmansvliet, later verbasterd tot Scheermansvliet, genoemd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek