Oud-Beijerland toen en nu

Oud-Beijerland toen en nu

Auteur
:   J. Schipper
Gemeente
:   Oud-Beijerland
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5885-5
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oud-Beijerland toen en nu'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

16. Toen in 1901 de suikerfabriek, de Zuid-Hollandsche Beetwortelsuikerfabriek, werd gebouwd kocht de directie aan het einde van het Zandpad een perceel grand en bouwde daarop een achttal woningen voor het van elders aangetrokken vaste person eel. Deze woningen stonden eigenlijk buiten het dorp, want verdere bebouwing was aan het Zandpad, zoals u kunt zien, toen nog niet aanwezig. De "peefabriekhuizen" staan er nog steeds en de boomgaarden hebben al tientallen jaren geleden plaats gemaakt voor bebouwing. Het Zandpad kreeg in 1947 een nieuwe naam en heet vanaf die tijd Karel Doormanstraat.

17. Het Zandpad in 1938. Langs diverse straten en paden liepen destijds sloten en sJootjes, die in de Vliet uitmondden. Deze sloten waren vooral nodig voor de afvoer van het regen- en het huishoudelijk afvalwater, Via de Vliet en de sluis onder het Marktplein werd het vervuilde water op de rivier geloosd. Behalve dat de bruggetjes verdwenen zijn en het Zandpad nu Karel Doormanstraat heet, lijkt er in 55 jaar tijd weinig veranderd te zijn.

, ,~ . O:lid.Beijeriand"

. Zandpad

18. Het Zandpad in 1916 met links de vier jaar daarvoor gebouwde roorns-katholieke lagere school met aangebouwd het huis van het hoofd van die school Th. Bosman en rechts de van 1866 daterende rooms-katholieke kerk. In het priesterkoor zijn twee gebrandschilderde ramen aangebracht; het ene is van Sint Antonius van Padua, de heilige aan wie het kerkgebouw is gewijd, en het andere is van Andreas Woutersz. van Heinenoord, een van de martelaren van Gorinchem. De recente foto geeft duidelijk aan, dat het er in de Karel Doormanstraat allemaal niet mooier op is geworden en zeker niet met het uit de to on vallende Arbeidsbureau, dat de plaats van de rooms-katholieke school heeft ingenomen.

Zandpad, Oud Beijerland

19. Op de foto uit 1920 zien we links de van 1866 daterende rooms-katholieke kerk met de pastorie .Vredestein", De kerk is, evenals de eerste kerk - de huidige hervormde kerk - gewijd aan de Heilige Antonius van Padua. Daarnaast staan de armenhuizen van de Hervormde Diaconie. Deze huisjes konden in 1865 worden gebouwd, nadat Pieter Hoogenboom de daarvoor benodigde grond aan de diaconie had geschonken. Het hofje werd in 1962 gesloopt om de aanleg van de Abel Tasmanstraat mogelijk te maken, Rechts staat het huis van de melkboeren Arie en Kornelis Hoogenboom. Let u eens op het klerenrek voor dat huis en de geschuurde klompen op het hek voor de armenhuizen. De foto is gemaakt vanaf de Schoolstraat; in het verlengde kijken we in het Zandpad. In 1947 kreeg zowel het Zandpad als de Schoolstraat een nieuwe naam: Karel Doormanstraat.

5CHOOL5T~IIT QlJO. BE"IJE"~LIND

20. De toegang tot de Karel Doormanstraat, toen dus nog Schoolstraat, omstreeks 1930. De oude brug is in 1961 door de huidige vervangen. Links zien we de groentewinkel van Piet Baars; op de groentekar voor de winkel zit zijn zoon Bas. In het pand is thans een makelaarskantoor gevestigd. Halverwege de straat zien we nog net de voormalige armenhuizen. De aan de oostzijde van het hofje gelegen woningen waren bestemd voor de "grate armen", dat waren de armen die onder de zorg van het Burgerlijk Armbestuur vielen. De woningen aan de westzijde van het hofje waren bestemd voor de Diaconie-armen, de arm en waarvoor de Hervormde Diaconie de zorg had. In 1864 kocht de gemeente ook de westzijde en liet het geheel grondig herstellen. Na 1939 hebben de huizen eerst dienst gedaan voor de distributiedienst, terwijl ze daarna vele jaren als brandweergarageszijn gebruikt. Nu zijn ze, onder de naam Kleindierenhof, in gebruik bij enkele verenigingen, onder andere de postduiven- en vogelverenigingen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek