Oud-Beijerland toen en nu

Oud-Beijerland toen en nu

Auteur
:   J. Schipper
Gemeente
:   Oud-Beijerland
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5885-5
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oud-Beijerland toen en nu'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

(

Baan, OUD-BEIERL.A.:ND.

vf/?fi1#~

Uitg. firma 'if. H~'ogwerf Az. No. 6638

.,: ..... -

26. De Baan was, zoais al is verrneld, een lijnbaan en aan het einde, bij de Ooststraat, stond de Baanschuur. Het zuidelijke gedeelte was in gebruik als touwsiagerij en het noordelijke gedeelte werd gebruikt als zwingelkeet. In een zwingeikeet of zwingelkooi werd het vlas gezwingeld, dat wil zeggen van de stengeIdeIen ontdaan. Ornstreeks 1875 werd de Iijnbaan opgeheven en in 1947 werd de Baan omgedoopt in Prins Bernhardstraat, De toto's zijn in zuidelijke richting gemaakt; op de oude foto zien we rechts de boomgaard op de hoek van de Baan en de Julianastraat.

27. Het oude raadhuis in 1936, dus kort voor de restauratie en uitbreiding. Het gebouw dateert, zo getuigen de muurijzers, van 1622. Het heeft aanvankelijk gediend voor vergaderingen van het polderbestuur, het dorpsbestuur en voor de terechtzittingen van de Hoge Vierschaar. De terechtstellingen vonden voor het gebouw plaats, waarna de lijken naar het zogenaamde Galgeveld werden vervoerd en daar werden opgehangen. Tot ongeveer de helft van de vorige eeuw was de benedenverdieping als logement in gebruik. Vanaf dat tijdstip tot 1977 is de gemeentelijke administratie er gevestigd geweest. Nu wordt het gebouw nog gebruikt voor gemeentelijke representatieve doeleinden, zoals huwelijksvoltrekkingen, is de VVV er gevestigd en verzorgen de Stichting .Hct oude Raadhuis" en de Stichting Oudheidkundig Bodemonderzoek Hoeksche Waard er exposities. Tegen de zijgevel zien we de hoefstal van de smid E. Tuk; deze hoefstal, waar de boeren uit het dorp hun paarden lieten beslaan, is bij de restauratie en uitbreiding van het raadhuis in 1938-1939 afgebroken.

Oud-Beijerland Oost-Voorstraat

28. Op de hoek van de Oost- Voorstraat en de Ooststraat stond de hoedenwinkel van P. van Kuijk, Later was in dit pand de galanterie- en speelgoedwinkel van W.E Wiebes, de .Jioge Wiebes" zoals zijn winkel werd aangeduid ter onderscheiding van de iets verderop gelegen winkel van zijn naamgenote Annernie, die eenzelfde assortiment had. Naast de hoedenwinkel zien we het klompenkeldertje waar Klaas Schipper. die 101 jaar is geworden, vele jaren heeft gewoond, het huis van G.N. Veenstra, de slagerij van J.M. Bentum en de bakkerij van B. Bentum. Het hoekpand van Wiebes is in 1965 afgebroken om een betere toegang te krijgen tot de Ooststraat. Het voormalige klompenkeldertje is nu een .jeansboetiek"; emaast is de geschenkenwinkel Scarabee, terwijl in de volgende drie panden een kantoor van de ABN-AMRObank is gevestigd.

29. De Oost-Voorstraat, ook wel Lange Voorstraat genoemd, met rechts de beide hervormde pastorieen omstreeks 1905. Op de stoep van de eerste staat onder anderen dominee M.H.A. van der Valk, die van 1904 tot 1907 hier predikant was. Hij was een vermaard kanselredenaar. Volgens de overlevering zou hij zich eens hebben laten ontvallen, dat hij zich eigenlijk niet op zijn preken behoefde voor te bereiden en dat hij over elke tekst spontaan een preek zou kunnen houden. Als bewijs zou hij de volgende zondag pre ken over de tekst, die hij dan op de preekstoel zou aantreffen. Maar ... men probeerde dominee Van der Valk er in te laten lopen. Want nadat hij die bewuste zondag de preekstoel had beklommen vond hij daar weI het beloofde briefje, maar er stand niets op, het was blanco. Hij draaide het am, maar oak aan de andere kant stand niets. Toen zou hij de inmiddels legendarisch geworden woorden hebben gesproken: "Hier niets en daar niets; uit het niets heeft God de wereld geschapen. Hierover zal ik vanmorgen preken."

Oud-jjeierland.

M arktplein.

30. Twee beelden van het Marktplein, maar tussen beide toto's ligt weI een tijdspanne van ongeveer negentigjaren en dat is te zien. De beide huizen met trapgevels, geheel links, zijn feitelijk verkeersslachtoffers "avant-la-lettre" geworden. Reeds in 1931 zijn ze afgebroken om de Beneden Molendijk beter voor het verkeer toegankelijk te maken. De molen aan het einde van de dijk is gesloopt, hotel "De Oude Hoorn" is na de brand van 1932 enkele malen gemodemiseerd en het van 1866 daterende wachthuisje van de veldwachters is, eveneens uit verkeersoogpunt, omstreeks 1960 afgebroken. Gelukkig is dit wachthuisje na verloop van tijd door boekhandel Edel, zij het weliswaar icts meer oostwaarts en in een wat grotere vorm, herbouwd. Wat gebleven is op dit centrale punt in het dorp is de gezellige bedrijvigheid.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek