Oud-Beijerland toen en nu

Oud-Beijerland toen en nu

Auteur
:   J. Schipper
Gemeente
:   Oud-Beijerland
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5885-5
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oud-Beijerland toen en nu'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Havendam

Oud- Beierland

36. Op deze foto van omstreeks 1905 zien we als eerste pand de schilderszaak van Joh. Plomp met daarnaast de huizen met de trapgevels van respectievelijk de rentenier Jan Schipper Jilleszn. en 1. de Jong. Op de kade staat een koetsje van de stalhouder Jan Vermaat; een paar vrouwen hangen hun was te drogen, terwijl de veldwachter een oogje in het zeil houdt. Het grote schip is waarschijnlijk van een van de plaatselijke beurtschippers, Het voorste gedeelte van de haven is inmiddels gedempt. Enkele jaren geleden is daar het gedenkteken geplaatst, dat ons herinnert aan de door de nazi's in de Tweede Wereldoorlog weggevoerde en niet teruggekeerde joodse dorpsgenoten. Op de foto wordt dit gedenkteken door een boom aan ons oog onttrokken.

37. Kort nadat in 1973 deze foto werd gemaakt is de bebouwing op de hoek van de Kerkstraat en Beneden Molendijk gesloopt. Het huis op de hoek had als laatste bewoner Cor den Hertog. Het cafe rechts, waar toen P. Verdoold zat en dat in 1979 werd afgebroken, droeg in de volksmond de naam .Het natte vloertje". Tussen de Nobelstraat en Kerkstraat, dus achter het cafe, aan het zogenaamde Kleinstraatje stond ook een aantal huisjes. Na de bedijking van 1557 zou hier de eerste bebouwing van Oud-Beijerland hebben gestaan. Uit oude akten blijkt dat dit Kleinstraatje daarvoor werd aangeduid met Linckhoek. Na de sloop van de oude bebouwing werd tussen Nobelstraat en Kerkstraat een parkeerterrein aangelegd en aan de oostzijde van de Kerkstraat verrees een filiaal van Zeeman textielsupers.

Uitg. W. Hoogwerf Az.

Kerkstraat. OUD-BEIERLA.ND.

38. De Kerkstraat vanaf de Beneden Molendijk omstreeks 1905. Rechts het cafe van Jacob van Bochoven. Oud-Beijerland telde vroeger nogal wat van dergelijke kleine cafeetjes. Omdat zij meestal te weinig opleverden om er een bestaan in te vinden, bediende de vrouw vaak de klanten, terwijl de man een andere baan had. Zo was Van Bochoven niet aileen kastelein maar ook sigarenmaker. Naast de tapperij staat het huis van de melkboer Kornelis Molendijk; het eerste huis links werd bewoond door Elias Blom, conducteur op het stoomschip "De Oude Maas", dat een verbinding onderhield met onder andere Rotterdam. Helemaal op de achtergrond ontwaren we nog net de open bare school van meester Karreman. Bijna aile bebouwing die de foto toont, is inmiddels afgebroken. Aan de rechterkant zijn nu een parkeerterrein, het tijdelijke kantoorgebouw van de gemeentelijke sector Maatschappelijke Zaken en het gebouw van de voormalige huishoudschool, terwijllinks onder andere gevestigd is de textielsuper Zeeman met daarboven een aantal woningen.

Uilg. W. Hoogwerf Az.

lobelstraat. OUD-BEIERLA.ND.

39. De Nobelstraat, ook wei Achterstraat gcnoemd, omstreeks 1905. In het eerste huis aan de rechterzijde woedt kennelijk de voorjaarsschoonmaak, getuige de op straat staande kachel en de bedsteeplanken tegen de gevel. Het daarnaast staande huis werd bewoond door mijn grootvader, de vlasser Karel Schipper. Nu is in dit pand een pizzeria gevestigd. Op de oude foto zijn verder nog enkele kleerakke, zoals men hier zei, te zien. Let ook eens op de man met het juk op zijn schouders. Op de plaats van de huizen aan de linkerkant stond later de smederij van Arend Korporaal. Nadat deze in het kader van de dorpssanering was afgebroken is er het huidige parkeerterrein aangelegd. Op de recente foto is links een gedeelte van de voormalige huishoudschool zichtbaar. Deze school is gebouwd op de plaats waar tol de Tweede Wereldoorlog de joodse school en de synagoge stonden. Een gedenksteen in het schoolgebouw herinnert aan het stichtingsjaar 1843 van de synagoge.

Zinkweg - Oud-8eierfand

40. Deze foto is in 1915 gemaakt op het punt waar Zinkweg, Spuidijk, Molendijk, Beneden Molendijk en Touwslagerspad samenkomen. Links zijn nog de huisjes van het Touwslagerspad te zien en daarnaast, onder de bomen, de sehuren van de touwslager Wijntje, De lijnbaan liep in zuidelijke riehting aan de voet van de Zinkweg, daar waar nu de Jan van Galenstraat is. De beide huizen reehts op de foto zijn inmiddels gesloopt, waardoor "Rustburg" in het gezicht is gekomen. Let u ook eens op de tramrails in het wegdek. Ter hoogte van "Rustburg" stak de stoomtram over naar de oostzijde van de Zinkweg en volgde deze dijk tot net voor de buurtsehap Zinkweg. Daarvandaan reed hij in westelijke riehting naar Nieuw-Beijerland en vervolgens naar Piershil en Goudswaard. De aftakking naar rechts, die u op de foto ziet, ging naar de suikerfabriek en was alleen tijdens de bieteneampagne in gebruik.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek