Oud-Beijerland toen en nu

Oud-Beijerland toen en nu

Auteur
:   J. Schipper
Gemeente
:   Oud-Beijerland
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5885-5
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oud-Beijerland toen en nu'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Zwembad Oude Tol, Oud-Beierland

41. Tot ongeveer 1955 beoefende het zwemlustige gedeelte van de Oudbeijerlandse bevolking de zwemkunst in het Spui. Bij het cafe en overzetveer "De Oude Tol" plaatste de eigenaar, 1. de Koning. zomers een aantal gazen hekken in de rivier, waarbinnen de jeugd onder zijn toezicht en dat van zijn vrouw - door velen orne Jaap en tante Cor genoemd - kon zwemmen. Zij die de zwemkunst machtig waren of dat van zichzelf dachten, begaven zich buiten de afrastering en zwommen, al naar gelang de richting van de stroom, naar de suikerfabriek, naar de Brede Hoek of naar "de overkant". Ouders van de jongste kinderen keken, zittend op het gras van het bij de .zweminrichting" behorende gors, hoe hun kroost zich vermaakte: bij hoog water met zwemmen en bij eb met het spelen in en het gooien met de pikzwarte modder. Na het zwemmen onttrok de oudere jeugd zich nogal eens aan het toeziende oog van De Koning en later van diens opvolger, Nelis Grootenboer, door verder het gorsweiland in te gaan en verscholen in een greppel, zich daar "met elkaar te vermaken".

Oud-Beijerland Molendijk

42. Op de van 1910daterende foto is de molen van Van Overhagen nag in vol bedrijf. Deze molen, die in 1603 werd gebouwd aan het einde van de Westdijk - die daardoor in de loop der jaren de naam Molendijk kreeg - was van oorsprong een grafelijkheidsdwangmolen voor Oud- en Nieuw-Beijerland. Dat wil zeggen, dat de boeren uit beide plaatsen verplicht waren hier hun koren te laten malen. In 1914 verloor de molen zijn wieken en werden de maalstenen en het raderwerk verwijderd. Zo heeft hij nog precies een halve eeuw ontJuisterd gestaan; in 1964 werd de romp gesloopt om plaats te maken voor de nieuwe dijk. Dat lot trof ook de woningen en de bakkerswinkel van Smaal achter de meisjes op de foto. Van een schitterend dorpsgezicht is niets meer over! Op de recente foto zien we op de achtergrond woningen uit de nieuwe wijk Spui-oever.

Oud-Beijerland Molendijk

43. Op de van 1915 daterende foto zien we aan de rechterkant de bakkerij van Anth. van Bochove, vervolgens de boekwinkel van A.K. van der Kop, de manufacturenzaak "De Zon" van Anth. Hollaar en de winkel van de sigarenfabrikant Arie Kruithof. In het eerste pand aan de linkerzijde was de zaadwinkel van Aart Pors gevestigd. Ter hoogte van het Marktplein waren, zoals u kunt zien, de tramrails dubbelsporig. Hier konden de tramstellen, die richting Krooswijk en die naar Goudswaard gingen, elkaar passeren. Op de recente foto, die een beeld geeft van het Oudbeijerlandse winkelcentrum, is nog maar weinig te zien dat herinnert aan de situatie van 1915. Wei aardig te vermelden is, dat de broodbakkerij van Anth. van Bochove een echt familiebedrijf is en thans als brood- en banketbakkerij wordt voortgezet door diem achterkleinzoon L.W. van Bochove.

oud-]3eijerland. West- 'Joorstraat

44. In 1931 werden de beide huizen rechts gesloopt om een betere toegang naar de Beneden Molendijk te krijgen. Toen deze foto omstreeks 1910 werd gemaakt werden deze huizen bewoond door de schipper Jacob Blom en de koetsier Arend H. Swank. Vervolgens zien we het pand van de rentenier Willem Hoogenboom, dan de slagerij van Pinas Levij Cats en het huis van de huisarts dr. Kommer Lodder. Op de recente foto zien we als eerste het pand, waarvoor Willem Hoogenboom in 1865 op 8-jarige leeftijd de eerste steen legde en dat hij later zelf met zijn gezin bewoonde. Nadat het vervolgens jarenlang als winkelpand in gebruik is geweest, onder andere bij Albert Heijn, is het na een grondige restauratie uiterlijk weer in de oude staat teruggebracht. Nu is het sinds een aantal jaren in gebruik als bankgebouw. In de voormalige sJagerij is nu een jeansshop gevestigd.En in het doktershuis is, nadat ook de huisartsen J.P. van Dongen en broer en zuster CD. en T. Duyvendak daar hun praktijk hadden, thans Makelaardij De Groot gevestigd.

f{Qzsf.Voorsfraaf, Oud. 'lJeijer/ant.f·

45. De West- Voorstraat lijkt sinds 1910 niet zoveel veranderd. De Vliet is er nog met haar fraaie bomenrijen. En ook bijna aile statige huizen zijn, althans voor wat hun vooraanzicht betreft, nagenoeg ongewijzigd gebleven. Aileen het huis van de veearts dr. P. Vermaat is ingrijpend gewijzigd. Hierin is sinds 1963 het elektrotechnisch bedrijf van Wijntje B.Y. gevestigd. In het smalle huisje naast dokter Vermaat woonde de winkelierster Joh. van Dijk, of zoals ze werd genoemd Koosje Klos, en naast haar de huidenkoper Salomon Boers, dan kwamen de huizen van achtereenvolgens de koopman Arie Scheer, gemeenteontvanger Pieter Hoogenboom - is thans pastorie van de Hervormde Oemeente - de weduwe Hoogenboom-Hannik, notaris 1.0. ten Doesschatc, kantonrechter mr. J.O, Tresling en dokter K. Ladder.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek