Oud-Rotterdam en de R.E.T.M.

Oud-Rotterdam en de R.E.T.M.

Auteur
:   L. Stigter
Gemeente
:   Rotterdam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4432-2
Pagina's
:   100
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oud-Rotterdam en de R.E.T.M.'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

TRAMS VAN DE L~NEN 4 EN 3 B'J

5. Trams van de lijnen 13 en 90p de Wilhelminakade.

Zoals reeds vermeld bij de tekening van de Leuvehaven, voer vandaar een veerbootje naar de Wilhelminakade, alwaar het beginpunt was van de lijnen 9 en 13. Deze verzorgden to en het reizigersvervoer aan de "overkant", door Rotterdammers ook wel .Jiet Overmaasse" genoemd. Op de tekening zien wii beide, met rechts een loods van de Holland-Amerika-lijn. Het waren niet de beste lijnen van de R.E.T.M., hoewel lijn 13 niettegenstaande zijn vrij korte traject, toch met volgwagens he eft gereden, omdat losse motorwagens voor het vervoer niet toereikend waren. Beide lijnen hadden een 10-minutendienst. Later kreeg lijn 13 een 5-minutendienst, maar toen verdwenen de volgwagens op die lijn. Beide eindpunten waren zogenaamde kop-eindpunten. Op dat korte traject moeten de conducteurs wel lamme polsen hebben gekregen van het beugelzwaaien. Het waren ook niet de mooiste trajecten die deze lijnen bereden. De route langs de Parallelweg, de Transvaalbuurt en de Brielselaan muntte uit door trieste goorheid van veel koolas en sombere armoehuizen. Maar, waar gewerkt wordt kan het niet altijd netjes en schoon blijven en Rotterdam is nu eenmaal een werkstad. Op beide lijnen reden de hoogste nummers van de motorwagens serie 21-70.---- __ ..A;. _

/

...,.-.:.:::--........--_._--

TRAMS VAN DE L:JNEN

13 EN 9 OP DE WILHELMINA-KAOE.

6. Trams van lijn 1 aan de Wester/aan.

De Westerlaan was een deftige laan. Cargadoors en consulaten waren er gevestigd. Daarom had lijn 1 het mooiste materieel. De kantoorheren stonden bij voorkeur op het achterbalkon met de rug tegen de schakelkast him sigaar te roken. De bestuurder vertrok tegen beurstijd expres wat te laat, zodat de heren een "vierduitstuk" (2t cent) als fooi gaven om de bestuurder aan te zetten toch op tijd voor de beurs te arriveren. Wist U dat het Park een bijzonder mooi park is. Dikwijls fietste ik er 's zaterdagsmiddags doorheen, dan was het er heerlijk rustig. 's Zondagsmiddags was het, althans in de zomer bij mooi weer, erg druk, vooral op de heuvel met zijn .Jmlt", Maar vandaar heeft men ook een schitterend uitzicht op de rivier. Hier lagen de schepen van de Harwich-lijn gemeerd, althans de vrachtschepen. De passagiersschepen vertrokken van Hoek van Holland. Wij zien op de tekening motorwagens van de serie 152-176, die de bijnaam "parkwagens" hadden omdat deze bij de indienststelling op de lijnen 1 en 7 kwamen, die beide langs het Park reden. Lijn 1 had om de andere dienst een volgwagen, 's zomers een zomerwagen, 's winters een kleine gesloten volgwagen. Maar in de zomer bij mooi weer op zondag reden alle diensten met een zomerwagen. Van 19 september 1905 tot 10 oktober 1927 had lijn 1 een keerlus aan het eind van de Westerlaan bij de Parkkade. Vanaf 11 oktober reed lijn 1 de Parkkade af, onder langs de heuvel, tot aan het wagenveer aan het einde van de Parkkade.

TRAMS VAN l~N 1 IN DE WESTERLAAN.

7. Trams van de lijnen 4 en 1 op de Eendrachtsweg.

De Eendrachtsweg, zoals hier afgebeeld, is het enige restant van de prachtige singel, die van de Kruiskade tot de West-Zeedijk liep. Rijke Rotterdammers hadden aan de Westersingel en aan de Mauritsweg hun woning, het studentencorps had er zijn societeit. Het rijdend personeel van de lijnen 1 en 4 had rekening te houden met consuls, scheepvaartmensen, studenten (toen hoog in aanzien), de aristocratie van de Westersingel, Kortenaerstraat en met dejournalisten uit de Witte de Withstraat. Aan de Westersingel bevond zich ook het deftige Parkhotel en het diaconessenhuis, een ziekenhuis, dit laatste ongeveer op de plaats waar het water van de singe! ophield en de .Jiol" naar de West-Zeedijk begon, Op de tekening staat een tram van lijn 4 en een trams tel van lijn 1. In de gehele periode van 1922-1927, waarover dit boekje handelt, heeft lijn 1 onveranderd motorwagens gehad van de serie 152-176 met's zomers, zomerwagens van de serie 261-290 ('S winters kleine gesloten volgwagens), terwijl lijn 4 in diezelfde periode onveranderd motorwagens had van de serie 1-20, zonder volgwagens. Een tocht met lijn 1 kon toen echt als een genotvolle rit worden ervaren.

8. Trams van de lijnen 8 en 7 bij het land van Hoboken.

Rotterdammers zijn bootwerkers, rauwe lieden, die niet met hun gevoelens te koop lopen, maar als het land van Hoboken ter sprake wordt gebracht, magje tranen in de ogen krijgen. Het heeft menig Rotterdam mer herinnerd aan zijn boerenatkomst. Verschillende malen heb ik in de preek van de dominee in de remonstrantse kerk de inspiratie herkend, die hii had opgedaan op de wandeling van zijn woonhuis naar de kerk. Dog in oog met een paard of een schaap vond hij een bIikvanger voor zijn preek in de vorm van een min of meer wijsgerige vraagstelling, waaraan hij de teneur van zijn toespraak kon ophangen. Het was ook weI uniek, midden in de grate stad een zo uitgestrekt weiland te zien waar paarden, koeien en schapen rustig liepen te grazen. In de verte, op de achtergrond, bevindt zich de West-Zeedijk. Op de tekening rijdt een wagen van de serie 91-106 op lijn 8. Deze serie, aangevuld met 3 wagens van de serie 107-126, heeft vanaf 1909 tot de indienststeJIing in 1924 van de grote zogenoemde "DeImez", serie 202-221, onafgebroken op lijn 8 dienst gedaan. In de winter van 1917-1918 kreeg lijn 8 ook "zware" grote volgwagens. Samen met lijn 5 reden er de grate voIgwagens van de series 351-360,361-366 en 367-386. Van 1913-1922 had lijn 7 de nummers 110-120 van de serie 107-126 en de nummers 152-161 van de serie 152-176. (De 162-176 reden tot 1922 op lijn 1.) In 1922 verdwenen de "parkwagens" van lijn 7. Daarvoor in de plaats kwam 123-126 + 127-140, die lijn 7 moest delen met lijn 8A.

TRAMS VAN DE L:JNEN 8 EN 7 B:.J HET LAND VAN HOBOKEN.

9. Trams van de lijnen 7 en 8 bij het land van Hoboken.

Ook deze tekening geeft een beeld van het land van Hoboken, doch hier zien wij tevens "de huizenkant". Het gebouw rechts is het nog bestaande St.-Antoniusgesticht met hek langs het voetpad. lets verderop, op de hoek van de Gouvernestraat, was het gerenommeerde restaurant "De Poort van Kleef" waar de heer Martinot gastheer was. Vele Rotterdammers zullen daaraan een even feestelijke herinnering bewaren als aan het land van Hoboken. Links op de tekening is de toen zo veelvuldig in gebruik zijnde handkar afgebeeld. Hoe dikwijls heb ik zelf in mijn praktijkjaren daar niet met zo'n handkar gelopen, beladen met honderden kilo's machineonderdelen. Rechts op de tekening een met twee paarden bespannen wagen, volgeladen met mudzakken kolen. Van de trams op deze tekening kan hetzelfde worden gezegd als op de vorige tekening. De tram op de achtergrond kan een wagen van lijn 7, SA of 11 zijn.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek