Oud-Rotterdam en de R.E.T.M.

Oud-Rotterdam en de R.E.T.M.

Auteur
:   L. Stigter
Gemeente
:   Rotterdam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4432-2
Pagina's
:   100
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oud-Rotterdam en de R.E.T.M.'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

TRAMS VAN DE tUNSI4 '1 E.N 9 8'J HET l"ND VAH HOBOKEN.

10. Trams van de lijnen 7 en 8 bij het H eemraadsplein.

Wanneer wij de wandeling voortzetten over de Nieuwe Binnenweg in westelijke riehting en wij hebben het land van Hoboken aehter de rug, dan zien wij in de S-boeht weer aan beide zijden woonhuizen. Daarna een lange gezellige winkelstraat totdat de Nieuwe Binnenweg de bekende grote Heemraadssingel kruist, die in de richting noord-zuid het westelijk stadsdeel doorkruist en dit stadsdeel toentertijd de naam .Jiet mooie westen" bezorgde. Aan de westzijde van de Heemraadssingel, tussen de Mathenesserlaan en de Nieuwe Binnenweg ligt het Heemraadsplein en het is op dit punt waar de tekening een beeld geeft van de Nieuwe Binnenweg. Op dat Heemraadsplein werden op zomeravonden dikwijls volksconeerten gegeven door het Rotterdams Philharmoniseh Orkest onder leiding van Eduard Flipse. Reeds toen stond dit orkest hoog aangesehreven en menig Rotterdammer heeft daar op mooie zomerdagen intens van kunnen genieten. De motorwagen van lijn 7 is van de serie 127-151 met daarachter een zomerwagen van de serie 261-290. Van lijn 8 zienwij hier een volgwagen van de serie 351-360. "Tramkenners" zullen in het weinige dat wij hier zien van de motorwagen van lijn 8, een zogenaamde .Delmez" van de serie 202-221 herkennen. Lijn 7 is op weg naar Delfshaven, terwijllijn 8 op weg is van Schiedam naar het Beursplein.

TRAMS VAN DE l.,lJNEN 7 eN a

HET HEEMRAAOSPLEUi.

11. Trams van lijn 11 in de Mathenesserlaan.

Aan de andere zijde van het Heemraadsplein ligt de Mathenesserlaan, waar lijn 11 doorheen reed. Door het vele geboomte was de Mathenesserlaan toen reeds een mooie laan. Lijn 11 was trouwens helemaal een lijn met een mooie route, veel voorname straten met keurig publiek. Gegoede burgers verkozen deze lijn om een toertje te maken bij wijze van passering van de zondagmiddag. Lijn 11 reed om de andere een dienst met motorrijtuig serie 177-201 met volgrijtuig serie 387-406 en een dienst met motorrijtuig serie 127 -151 zonder volgrijtuig. Op de tekening staat links, bii de halte Heemraadsplein een tramstel van het eerstgenoemde comfortabele materieel. Wagen 150 komt hier juist van de brug over de Heemraadssingel en is op weg naar het eindpunt Mathenesserlaan, waar even voor het Mathenesserplein een keerlus lag. Geheel rechts is nog juist het hoekpand zichtbaar op de hoek Mathenesserlaan-Heemraadssingel. De afstand tussen de plaats van de tekening en het eindpunt Mathenesserlaan is zo klein, dat zich tussen de twee getekende wagens geen twee andere diensten meer kunnen bevinden. Wanneer dus, zoals hier getekend, de 199 met volgrijtuig zich bij de halte Heemraadsplein bevindt, had de 150 reeds lang aan het eindpunt moeten zijn. Hieruit mag men conc1uderen dat de 150 wel vertraging zal hebben opgelopen. De tekening geeft geen snelheid weer, maar het is best mogelijk dat de 150 hier op volle snelheid rijdt.

TRAMS VAN LUN 11 IN DE MATHENESSERLAAN.

12. Trams van de lijnen 10, 5, 15 en 4 op de Kruiskade.

Midden in de stad, aan de Kruiskade, was in de driftige handelswoestijn een oase, de Rotterdamse diergaarde. Wie maar een veer van zijn lippen kon blazen was lid en bezocht de concerten die's zomers in de tuin werden gegeven. In augustus was de toegangsprijs een kwartje, zodat het gehele Rotterdamse proletariaat in die maand zijn jaarlijks bezoek aan deze onvolprezen instelling maakte. In deze maand brachten ook vele scholen en de Rotterdamse weesmeisjes in hun uniformen een bezoek aan de diergaarde. In de regel gebeurde dit met extra trams. Voor ons, kinderen, was dit een geweldige dag. Maar wie zelfs geen kwartje bezat, kon getuige zijn van het leven der reigers die zich genesteld hadden in de bomen op de hoek van Kruiskade en Diergaardesingel en die zo menig Rotterdammer het keurig pak hebben bevuild met witte plakkaten, die er met het beste wasmiddel niet uit te verwijderen waren. Op de tekening zien wij geheel links, het donkere deel, het water van de Diergaardesingel en geheel rechts de Westersingel. In het hoekpand, geheel rechts (hoek Kruiskade-Mauritsweg) was een sigarenwinkel gevestigd van Weinthal & Co, waarvan er in Rotterdam zovele waren. De Diergaarde-ingang aan de Kruiskade was te bereiken met de lijnen 4, 5, 10 en 15, die wij alle op deze tekening aantreffen. Op de voorgrond lijn 10, motorwagen serie 177-201, kleine zomerwagen serie 291-300. Lijn 10 reed toen om de andere een dienst met grote volgwagen en met kleine zomerwagen ('s winters kleine gesloten volgwagen). Vervolgens een tramstel van lijn 5, motorwagen serie 71-90 (die onafgebroken van 1908 tot 1927 op lijn 5 hebben dienst gedaan) met grote volgwagen serie 367-386, rechts, van de Mauritsweg komend, motorwagen No.1 van lijn 4 en tenslotte, achter lijn 5, een tramstel van lijn 15, motorwagen serie 107-126 en grote volgwagen serie 387-406. Voorts komen op deze tekeningen nog twee handkarren voor. Het valt op dat deze niet, zoals normaal is, worden geduwd, maar worden getrokken. Dit laatste was in die tijd eenverordening op die plaatsen, waar een asfalt wegdek was.

1 RAMS VA N De: LUN EN to .? 5, IS eN 4 OP DE

KRUISKAOE.

13. Trams van de Iijnen l O en15 op het Stationsplein.

Het Centraal Station, door Rotterdammers station D.P. genoemd naar de Delftse Poort die bij het Hofplein stond (de benaming Rotterdam D.P. kwam trouwens ook voor op de koersborden van de treinen zowel als in het spoorboekje), was niet erg imposant. Het stationsplein lag eigenlijk in een uithoek, vandaar dat er alleen na aankomst van een trein enige drukte was. De rust die er heerste werd nog geaccentueerd door het plantsoentje. Onder het geboomte door zien wij het terras van de stationsrestauratie. Op de voorgrond loopt een spoor, dat doodliep voor de "Arena" die zich in de hoek van het stationsplein beyond. Dit spoor werd vroeger ook wel gebruikt om nieuwe tramrijtuigen, die per trein waren aangekomen, in ontvangst te nemen. Wij zien hier op lijn 10 een wagen van de serie 91-106 met zomerrijtuig serie 261-290 en een motorrijtuig van de serie 107-126. Deze zijn op lijn 10 geplaatst nadat het comfortabe1er materieel in 1927 op de verlengde lijn 2 en op lijn 12 was geplaatst. Op de voorgrond nogjuist een wagen van de serie 107-126 op lijn 15. Hierop deden toen dienst de motorrijtuigen 111-126. Buiten de hier afgebeelde wagens van de lijnen 10 en 15 kwamen op het stationsplein ook nog de lijnen 2,4,14 en, na 1 september 1926,12 en 12A.

lRAMS VAN DE l'JNEN 10 eM t5 OP HET 51 A TlONSPlEnt.

14. Trams van de lijnen 10, 4 en 14 op de Stationsweg.

Vanaf het Stationsplein bereikte men via de vrij rustige Stationsweg het Slagveld, Hofplein en Coolsingel, waar men dan plotseling in de grote-stads-drukte kwam. Wij zien op de tekening de Delftse Poort op de achtergrond. Daarachter beyond zich het Hofplein en rechts om de hoek de Coolsingel, Op deze tekening is ook te zien, dat men vroeger van gevels wel iets sierlijks wist te maken. Op de voorgrond passeren twee tramstellen van lijn 10 elkaar, zoals deze om de andere reden in dejaren 1922-1925. Hit zijn de in 1922 indienstgestelde comfortabele motorwagens van de serie 177-201 met een eveneens comfortabele in 1921 indienstgestelde volgwagen serie 387-406 of een kleine zomerwagen serie 291-300 ('S winters kleine gesloten wagen). De serie zomerwagens 291-300 was bij de reizigers in de smaak gevallen, omdat zich op de balcons tegen het tussenschot ook een bank beyond, zodat men ook op de balcons kon zitten. lets verder zien wij een wagen serie 1-20 op lijn 4, op weg naar het Willems plein en een tramstel van lijn 14 met zomerwagen serie 261-290, op weg naar Hillegersberg. In de panden links op de tekening bevonden zich o.a. een kapper, een pianohandel, een cafe en de dancing van "de Kok".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek