Oud-Rotterdam en de R.E.T.M.

Oud-Rotterdam en de R.E.T.M.

Auteur
:   L. Stigter
Gemeente
:   Rotterdam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4432-2
Pagina's
:   100
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oud-Rotterdam en de R.E.T.M.'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

l'RAMS VAN OE L:JNEN 10.4£1'44' OP De: STATIONSWEG.

15. Trams van de lijnen 6,10 en 14 en de motortram aan het Slagveld.

Het Slagveld was eigenlijk al1een die inspringende hoek tussen de Stationsweg en de Schiekade, op de tekening in het midden, met een klein plantsoentje. Geheel in de hoek was een gezellig klein terrasje van cafe "Paviljoen". Daar zat men rustig achter dat kleine plantsoentje met zijn geboomte en toch had men de gezellige verkeersdrukte in het zicht. Op deze tekening lijkt het niet zo erg, maar het kon daar verschrikkelijk druk zijn. Geheel links begint de Coolsingel. Rechts daarvan het begin van de Diergaardelaan en Stationsweg. In het hoekpand, rechts op de tekening, was het "Rotterdamsch Nieuwsblad" gevestigd, dat voorheen op het Beursplein was. Later verseheen hier, op het Slagveld, de liehtcourant van dat blad. Op de Coolsingel lopend, kon men dan het nieuws lezen. Geheel op de voorgrond de Schie. N og juist is een deel te zien van het drijvend plaatskaartenkantoortje van het toen zo bekende "Delftsche bootje" dat vandaar afvoer naar Overschie en Delft. Bij het geboomte een zogenaamd "tramhuisje", een wachtlokaal1je voor de tram naar Overschie, waar men betere beschutting had tegen slecht weer dan de tegenwoordige abri's. Dat "trammetje naar Overschie" was van 1890 tot 1924 een paardetram. In 1924 nam de R.E.T.M. een proef met een in eigen werkplaats vervaardigde gelede-tramwagen, die werd aangedreven door twee Ford-benzinemotoren. Men had daartoe besloten omdat het traject naar Overschie niet geschikt was voor elektrificatie. Van 1924 tot 1925 reed op deze lijn zowel benzinemotorwagen als paardetram. Nadat de proeven geslaagd waren, heeft de R.E.T.M. enige paardetramrijtuigen verbouwd en uitgerust met elk twee Ford-benzinemotoren. Een van deze wagens bevindt zich op de tekening juist bij het gebouw van het Rotterdamsch Nieuwsblad. Verder wil een wagen van de serie 21-70 op lijn 6 juistde Schiekade W.Z. oprijden. Links daarvan nadert een motorwagen van de serie 177-201 met zomerwagen serie 291-300 op lijn 10, terwijl een wagen van lijn 14 verderop naar de Stationsweg rijdt. Hier reden ook nog de lijnen 4, 11 en 15, en op de achtergrond, tussen Cooisingel en Stationsweg, de lijnen 2, 12 en 12A.

16. Trams van de lijnen 15, 6, 14, 11,4 en de motortram bij 'de Delftse Poort.

Deze tekening geeft een goed overzicht van de Delftse Poort met haar omgeving. Die oude Delftse Poort, waar wij zo zuinig op waren, staat hier in al haar glorie in het midden op de tekening. Jarenlang heeft men er over zitten piekeren of zij moest worden gesloopt en verwijderd om ruimte te maken voor het verkeer (toen al), of dat men voor dat verkeer een andere oplossing moest zoeken om de poort te sparen, Lange debatten waren het gevolg met natuurlijk bij elk voorstel voor- en tegenstanders, Tenslotte meende men een compromis te hebben gevonden door de poort te behouden maar ten behoeve van het verkeer te verplaatsen. Ook daar is niets van terecht gekomen. Op de tekening loopt links van de Delftse Poort de (een beetie beruchte) Delftsche Vaart. In die Vaart lagen binnenvaartschepen en dus was het daar ook altijd weer druk. Rommelig, maar toch gezellig. Geheel links is het Hofplein. Rechts van de poort de Coolsingel met Pschorr, Daarboven de stadhuistoren, Geheel links de St.-Laurenstoren. Op de voorgrond rechts de Schie en verder, eveneens geheel rechts op de tekening, het Slag veld. Bij de halte aan het Hofplein staat een wagen van de serie 107-126 van lijn 15 en een wagen van de serie 21-70 van lijn 6. Op.de voorgrond lijn 14 met motorwagen serie 177-201 en zomerwagen serie 261-290, op weg naar het Centraal Station, daar achter lijn 11 met motorwagen serie 177-201 en volgwagen serie 387-406, op weg naar het Lischplein en daarachter lijn 4 met motorwagen serie 1-20, op weg naar het Oude Hoofdplein. Tenslotte geheel rechts de benzinemotortram naar Overschie. Verder kwamen hier nog de lijnen 10 en bij de Stationsweg 2, 12 en 12A en geheel op de achtergrond, op de Coolsingel bij de Kruiskade, lijn 5.

17. Trams van de lijnen 4 en 14 op het H of plein.

Op deze tekening een deel van de Noordzijde van het Hofplein. Wij zien hier eerst cafe-restaurant "De Kroon". Geheel links, voor de wagen van lijn 4 is nog juist iets te zien van het terras met zonnescherm. Rechts, voorlangs de wagen van lijn 14, zien wij het overdekte terras van cafe-restaurant Delmee. Het hoekpand daartussen is weer zo'n bekende sigarenwinkel van Weinthal & Co. Daarachter het spoorwegviaduct. Wij zien hier een wagen van het oudste en van het nieuwste type naast elkaar. Wei heeft wagen 8 op lijn 4 hier reeds zijn gewijzigde raamindeling. Wagen 203 op lijn 14 is een zogenaamde Delmez. Onder het viaduct nadert een wagen van de serie 21-70 op lijn 6. Ook de Iijnen 10, 11 en 15 reden hier.

..?. - -.- ,-.

'-~:,

- - .:--'- --- .- --- --

" . ---

-- -=-- .. ,.~ -_. -

TRAMS VAN DE UJNEN 4EN 14 OP HET HOFPlEIN.

18. Hofplein, samenkomst van de lijnen 14,10,4,15,6 en 11.

Nog eenmaal het Hofplein, nu gezien vanaf het spoorwegviaduct. Wat een sfeer. Met geen fontein of dancing terug te krijgen. De Delftse Poort staat hier ook weer in haar volle glorie. Op de achtergrond weer het Rotterdams Nieuwsblad, met lichtkrant op het dak, toen een novum in de stad. Bezie ik deze tekening, dan komt de herinnering naar boven aan een genoeglijk plein, dat doet denken aan het Rembrandtplein in Amsterdam of aan de Place du Tertre in Parijs. Met de namen De Kroon, Weinthal en Metz is iedere oudere Rotterdammer vertrouwd. Links had je de Oppert, met de zaal van "Het Nut", waarin sekten van de meest uiteenlopende godsdiensten, verenigingen met aIle rnogelijke humanitaire do eleinden , wijsgerige genootschappen hun bijeenkomsten hielden, Bart de Ligt, Kees Boeke en Henriette Roland Holst heb ik er onder andere gehoord. Toch hebben de Rotterdammers met het Hofplein nooit goed raad geweten. Misschien weI dertig jaar is dit plein in de gemeenteraad punt van discussie geweest. Er hebben tal van Hofpleinplannen bestaan, maar een bevredigende oplossing heeft men nooit kunnen bereiken. Op de tekening zien wij motorwagens van de serie 177-201 op de lijnen 10, 11 (op de achtergrond) en 14. Motorwagen van de serie 1-20 op lijn 4 en van de serie 21-70 op lijn 6. Voigwagens van de serie 387-406 op de lijnen 10, 11 en 15. De motorwagen van lijn 15 moet zijn van de serie 107-126 want in die tijd reden op die lijn de nummers 111-126.

HOFPLEIN. SAMENKOMS T VAN DE LUNEN 14,10,4,15.6 EN 11.

19. Trams van de lijnen 11,2,15,6 en 14 bij de Delftse Poort.

Het begin van de Cooisingel, al weer een plaats waar de .Jevende stad" tot uiting kwam. In het midden op de aehtergrond restaurant Loos, dat eigenlijk het voorfront vormde van het station Hofplein, vanwaar sedert 1908 elektrisehe treinen vertrokken en aankwamen naar Den Haag en Seheveningen. Oorspronkelijk was dit van de Z.H.E.S.M. (Zuid Hollandsehe Eleetrisehe Spoorweg Maatsehappij). Reehts daarvan staat de Delftse Poort. Geheel reehts verrijst het restaurant Psehorr, bekend om zijn dancing met matglazen dansvloer, waaronder verliehting in diverse kleuren. Op dit punt kwamen ook veel trams. De lijnen 2, 4, 5 (lijn 5 reed hier van de Coolsingel de Kruiskade op), 6 (vanaf de Sehiekade) 10, 11, 12, 12A, 14 en 15 en de motortram naar Oversehie. Op de tekening rijden van voor naar aehter lijn 11, richting Mathenesserlaan, motorwagen serie 127-151; lijn 11, richting Lisehplein, motorwagen serie 177-201 met volgwagen serie 387-406; lijn 2, riehting Prinsenhoofd, motorwagen serie 21-70; lijn 15, riehting Spangen, motorwagen serie 107-126 en volgwagen serie 387-406; lijn 6 riehting Koninginnebrug, motorwagen serie 21-70; lijn 14, riehting Centraal Station, motorwagen serie 177-201.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek