Oud-Rotterdam en de R.E.T.M.

Oud-Rotterdam en de R.E.T.M.

Auteur
:   L. Stigter
Gemeente
:   Rotterdam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4432-2
Pagina's
:   100
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oud-Rotterdam en de R.E.T.M.'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

TRAMS VAN DE LVNEN 7.8.1.11 EN 5 8V HET V. HOGENDORPSPLEIN

25. Trams van de lijnen 8A, 7 en 5 bij de Zeevismarkt,

De grootste verkeersdrukte yond meer plaats op de achtergrond van deze tekening, waar het verkeer van de N oord Blaak naar de Boymansstraat vice versa passeerde. Op de voorgrond werd de drukte eigenJijk aIleen gevormd door de vele hier passerende trams, nl. van de lijnen 1,2,5,7,8, 8A tot 1926,12 en 12A vanaf 1926. De trams reden vanaf de N oord Blaak met een S-bocht voor langs de Zeevismarkt, om daarna via de Karrensteeg het Van Hogendorpsplein te bereiken en omgekeerd. Ook deze plaats moet voor vele oud-Rotterdammers bekend zijn. Op de hoek van de Karrensteeg en Leuvehaven het gebouw van Van Nelle. Tegenoverde Zeevismarkt de achterzijde van Gerzon (de voorzijde was aan de Korte Hoogstraat). Ernaast Caminada, "de" zaak voor barometers, thermometers enz. Op de achtergrond zien wij restaurant ,,'t Gouden Hoofd". Daarachter onze dierbare St.-Laurenstoren. Op de tekening zijn van voor naar achter trams te zien van lijn 8A, wagen serie 127-151 met k1eine volgwagen serie 301-344; lijn 7, wagen van serie 107-126; lijn 5, wagen van serie 71-90 met volgwagen serie 367-386 enjuistde Noord Blaak oprijdend, eenzelfde stel van lijn 5, richting Oude Dijk.

Tr:tAMS' VAN DI' LUNEN ,~ 1 EN , au Oli lIUJ:VI$t4"fUfr.

26. Trams van de lijnen 7, 8, 5, 1 en 2 bij de Zeevismarkt. .

Tjonge, wat kon het hier ook druk zijn. Rechts de Zeevismarkt, Op de achtergrond de Blaak met zijn vele beurtschippers. Ook als er geen visverkoop was, was hier al een grote verkeersdrukte. Geheel op de voorgrond, links, een van de toen zo bekende paard en wagens van Van Gena & Loos. Onder op de zijwand van deze wagens stond "Nederlandsche Spoorwegen" en elders de afkorting: V.G. & L. Wij, kwajongens vertaalden dit wel eens door: "vuil goed en lui.. .... ". Dit was natuurlijk niet netjes, maar daarvoor waren wij dan ook kwajongens. Op de tekening rijdt deze wagen voor langs restaurant ,,'t Gouden Hoofd", om daarna via Soetensteeg de Boymansstraat, door Rotterdammers "Boymanshol" genoemd wegens de helling die er was, in te rijden, De eerste zijstraat links is het "Hang" waarin gevestigd een eethuisje, gespecialiseerd in mosselen. Geheel vooraan rechts een speelgoedwinkel van Wessels. De volgende schuin uitlopende zijstraat is de Visschersdijk met als eerste zijstraat daarvan de Keizerstraat. Op de Visschersdijk was een bekend Visrestaurant van Hasenkamp. Op de achtergrond de Noord Blaak met zijn vele winkels (bloemenzaak van Hartlieb, speelgoedzaak Meyer en Blessing, lunchroom Heck en vele anderen) en zijn pantoffelparade was altijd gezellig. Er was sfeer. De nauwe straatjes achter de Blaak vormden een deel van de oer-oude-binnenstad. Op de hoek van de Soetensteeg en Korte Hoogstraat was gevestigd de bodega "La Confiance", weet U het allemaal nog? Wij zien op de tekening lijn 7, wagen serie 127-151 met zomerwagen serie 261-290 juist de Zeevischmarkt oprijden. Daarachter komt lijn 5 en van de Zeevischmarkt, richting Beursplein komt lijn 8, beide met een motorrijtuig serie 107-126, waarvan er op lijn 5 twee en op lijn 8 drie waren, en beide met volgrijtuig serie 367-386. V66r lijn 8 rijdt een wagen serie 21-70 van lijn 2 en achter lijn 5 komt eerst lijn 1 met wagen serie 152-176 + zomerwagen serie 261-290 en daarachter weer een wagen serie 21-70 van lijn 2.

T RAMS VA N 0 E L ~ N E N 1. 8 .5┬╗ 1 EN 2 8 V DE

2E£VISMARKT.

27. Beursplein, samenkomst van de lijnen 2, 3, 8, 6, 7, 1,5 en 8A.

Vanaf het tweede perron van het station Beurs, tegenwoordig station Blaak geheten, had men een goed overzicht op het Beursplein. Links het bureau van het Rotterdamsch N ieuwsblad, waar bij belangrijke voetbalwedstrljden het verloop van de wedstrljd kon worden gevolgd. Daartoe had men achter een der ramen een groot bord opgesteld, dat het voetbalveld aangaf. Met een balletje aan een stok werden de bewegingen van de echte bal nagebootst. Op de achtergrond in het midden het oude hoofdpostkantoor. Nadat het nieuwe postkantoor aan de Cooisingel in gebruik genomen is, heeft het hier afgebeelde gebouw nog lang dienst gedaan als onderkomen voor de Middelbare Technische School. In het midden, op het plein, het centrale tramhuisje en een kiosk. Rechts de oude Beurs. Denkt U hier nog bij, geheellinks, op de tekening niet meer zichtbaar, de bank van R. Mees en Zoonen, cafe-restaurant Suisse, 't Verguld Spinnewiel, De Nieuwe Pool, het hooggelegen station Beurs en in de platanen duizenden spreeuwen, Het Beursplein had een bestrating van houten blokjes, zeer geluiddempend voor het verkeer. Maar als de duizenden spreeuwen er aan 't kwinkeleren waren en tegelijk passeerde een trein over het ijzeren viaduct kon het er rumoerig zijn, vooral als de treinmachinist dan ook nog zijn stoomfluit opentrok. Bij een flinke onweersbui gebeurde het ook weI, dat verschillende houten blokjes van de bestrating loslieten en in de plassen dreven. Zoals reeds is te zien, kwamen hier de meeste tramlijnen samen. Wagens van de serie 21-70 zien wij hier op de lijnen 2, 3 en 6. Op lijn 8 een wagen van de serie 91-106, op lijn 5 een van de serie 71-90, op lijn 7 een van de serie 107-126, op lijn 1 een van de serie 152-176 en volgwagens van de serie 367-386 op de lijnen 5 en 8. Op de achtergrond komtjuist nog een motorwagen met kleine volgwagen van Iijn 8A.

BEURSPLEIN. SAMENKOMS T VAN DE L:.JNEN

2,3,S,6,7,1,5 EN SA.

28. Trams van de lijnen 6 en 3 op het West Nieuwland.

Het West Nieuwland met doorkijkje op het Plan C was een van de romantische plekjes in Rotterdam. Het water van de Kolk stroomt onder het grote gebouw van Plan C door, zoals ook het water van de Blaak onder het Beursplein, Gelderschestraat en Plan C doorstroomde naar de Oude Haven. Het spoorwegviaduct dateerde van 1878. Het is later, toen de locomotieven zwaarder werden, wel versterkt, maar het bewijst wei dat men in Rotterdam reeds toen het nut van ongelijkvloerse kruisingen inzag. Op de tekening iets terug, zag Erasmus vanaf de Grote Markt de lijnen 3, 5 en 6 kruip-door-sluip-door spelen in de nauwe stegen naar de Kaasmarkt. Bovendien werd hier de Hoogstraat gekruist die vee! noger lag dan de Kaasmarkt, zodat de Lamsteeg en het Moriaansplein op een helling lagen. Rotterdammers spraken dan ook van de Moriaanshol en het was op deze .Jiol" dat sleperswagens, die zwaar beladen waren, bleven steken, omdat de paarden, door ons kwajongens oneerbiedig slepersknollen genoemd, geen kans zagen de zware last over de Hoogstraat (waterkering) te trekken. Dan was het wachten op de eerstvolgende tram. Een houten balkje, dat op iedere sleperswagen aanwezig was, werd tussen de kopbalk van de tram en de achterkant van de sleperswagen geplaatst en voorzichtig werd de zwaar beladen sleperswagen door de tram de "hoi" opgedrukt. Ais de arme dieren het konden beseffen, wat zouden zij de tram dan dankbaar zijn geweest. Maar ook zulke voorvallen brachten sfeer. Lijn 6 zien wij hier weer met een wagen van de serie 21-70 met zomerwagen van de serie 261-290. Deze laatste hebben jarenlang op lijn 3 gereden, maar in 1924 verhuisden deze van lijn 3 naar lijn 6. Op lijn 3 rijdt hier een wagen van de serie 1-20, reeds met gewijzigde raamindeling. Op het West Nieuwland reden ook nog de lijnen 1,5 en 7,

.".===;;;;;;;:.~.~.---~= ?. -----------

... _~-,;._.

""--.-:;--

TRA MS VAN DE L~NEN 6 EN 3

OP HET WEST-NIEUWLAND.

29. Rijtuigpark: motorrijtuig serie 1-20.

De motorrijtuigen No. 1-20 werden in 1905 in dienst gesteld. De fabrikant was Metallurgique. De elektrische uitrusting werd geleverd door A.C.E.C. (Atelier d'Construction Electrique Charleroi). Elk rijtuig had twee motoren van 20 pk elk. Het gewicht van het rijtuig was 10 ton en de lengte 8540 mm. De nummers 1-10 hadden langsbanken, terwiil de nummers 11-20 dwarsbanken hadden met omkeerbare rugleuning. Het aantal zitplaatsen bedroeg twintig en het aantal staanplaatsen oorspronkelijk dertien (zes op het voorbalcon en zeven op het achterbalcon). In de twintiger jaren werden binnen officieel nog zes staanplaatsen toegestaan, zodat het aantal staanplaatsen toen negentien werd. Oorspronkelijk hadden deze wagens geen glasdichting op de balcons, doch slechts een zonne- of regenscherm aan de daklijst zoals nog te zien is op blz, 88 bij de zomerrijtuigen serie 261-290. In 1908 werden deze rijtuigen van kopramen voorzien, hetgeen vooral voor de bestuurders een grote verbetering was. Omstreeks 1925 werden de raamstijlen van de kopramen smaller gemaakt om het uitzicht van de bestuurder te verbeteren. Bij de nummers 1-15 konden de balcons worden afgesloten d.m.v. een klaphek. Bij de nummers 16-20 was dit een draaihek. Ook hadden deze laatste, in afwijking van de 1-15, bij de instap een stang, even voor het tussenschot, waar genoemd hekje om scharnierde. Oorspronkelijk hadden de rijtuigen een afneembare petroleumlantaarn als frontlicht. Omstreeks 1920 werden alle motorrijtuigen voorzien van een vaste elektrische frontlantaarn aan beide fronten. Lange tijd hebben deze wagens op lijn 10 gereden, doch van 1922 tot 1927 reden de 1-14 op lijn 4 en de 15-20 op lijn 2, later op lijn 3. Bij de indienststelling hadden de wagens een donkerblauwe kleur. De zijpanelen waren naturel blank gelakt teakhout. Nummers en biezen waren verguld. In de jaren 1911-1912 werden aIle rijtuigen in een creme kleur geschi1derd met okergele (oranjeachtige) nummers en biezen. Na verloop van tijd werd deze kleur erg donker en leek zelfs een vieze kleur. Omstreeks 1924 werden de nummers en biezen in een lichtrode kleur geschilderd. Deze kleur bleek veel houdbaarder. In 1931 is deze serie door de R.E.T. van het rijtuigpark afgevoerd. Alleen wagen 1 werd in de oorspronkelijke vorm en kleur teruggebracht en als museumrijtuig bewaard.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek