Oud-Sevenum in beeld

Oud-Sevenum in beeld

Auteur
:   J. Janssen
Gemeente
:   Sevenum
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0414-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oud-Sevenum in beeld'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

Nadat in 1971 het boekje "Sevenum in oude ansichten" van de persen kwam, drie jaar later gevolgd door het omvangrijkere "Van Sevenheym tot Sevenum", heeft ondergetekende zoveel enthousiasme bespeurd bij de bevolking, dat het hem verantwoord leek een boek met geheel nieuwe foto's het licht te doen zien.

Dit werk is een vervolg op "Sevenum in oude ansichten". Terwijl het eerste deel vrij beperkt was, ook qua tekst, geeft het voor u liggende tweede deel heel wat meer informatie. Het is mijn bedoeling geweest om u een indruk te geven van het dorp vanaf het begin van deze eeuw tot voor een twintigtal jaren. Sevenum was in die tijd een besloten, bijna uitsluitend agrarische gemeenschap, waarin weinig veranderde. Het dorp telde in de eerste helft van deze eeuw een aantal grote boerderijen met zo'n twintig hectare cultuurgrond, die mede werden bewerkt door de nodige knechten en meiden. Daarnaast waren er vele kleine bedrijven met vijf à tien hectare grond. Het waren geen gespecialiseerde bedrijven, zoals wij die tegenwoordig kennen, doch gemengde bedrijven, waar de landbouw gedeeltelijk in dienst stond van de veeteelt. De boeren verbouwden granen en voedergewassen en hielden daarnaast wat varkens en kippen. Tot de Eerste Wereldoorlog hadden enkele boeren ook nog een kudde schapen die, vergezeld van een schaapherder (schiëper), hun voedsel zochten in de onafzienbare heidevlakten van de Peel. De bedrijven gingen over van vader op zoon, dat hoorde zo, totdat de eisen van de tijd verandering en specialisatie verlangden.

In het dorpscentrum woonden de neringdoenden: de bakker, slager, kruidenier, klompenmaker, schoenmaker, blauwverver, smid, timmerman en ook drie brouwers, die de ruim veertig cafés van het nodige bier voorzagen. Ook zij hebben offers moeten brengen aan de vooruitgang. De schutterij, de fanfare en de ruiterc1ub waren aanvankelijk de enige verenigingen die Sevenum rijk was. In de loop van deze eeuw hebben de vele nieuwe verenigingen gezorgd voor een scala van andere mogelijkheden op het gebied van sport en ontspanning. Van dit veranderde en veranderende Sevenum wil dit boekje u een indruk geven.

Een woord van dank past aan allen die, evenals dit bij vroegere uitgaven het geval was, hun foto's, voorzien van de nodige informatie, aan de auteur beschikbaar stelden. Tot slot ook een woord van dank aan onze dorpsgenoot Jan P. Janssen, leraar geschiedenis, die de tekst bewerkte. Ik hoop dat u aan dit boekje de nodige genoeglijke uurtjes mag beleven.

1. De markt in 1729. In het Hauptstaatsarchiv in Düsseldorf bevindt zich een kaart van Sevenum. We hebben de Markt er eens uitgelicht. Dit hart van ons dorp had toen al dezelfde driehoekige vorm die het tegenwoordig heeft. Het kerkterrein was door een gesloten muur omgeven. Behalve als begraafplaats zal het terrein zeer zeker ook hebben gediend als toevluchtsoord in tijden van gevaar. Het oude raadhuis vóór de kerk is nog gedeeltelijk te zien. Op het marktplein was een groot water (de koël), dat op de eerste plaats diende om bluswater bij de hand te hebben. Verder was het drinkplaats voor de dieren en deden de dorpsvrouwen er de was. Op het plein stonden drie lindebomen, die omstreeks 1860 zijn gerooid, omdat de houtwaarde toch niet meer toenam, zoals we in het gemeenteraadsverslag lazen. Korte tijd daarna moeten de in 1960 gerooide kastanjebomen zijn geplant.

2. Op de plaats waar de voormalige jongensschool ligt, bevond zich van circa 1860 tot 1896 deze neo-gotische school, die onder architectuur van de beroemde architect Cuypers tot stand kwam. Dit gebouw, dat meer weg heeft van een kasteel ofvan een kerk, bleek echter niet aan de eisen te voldoen. Het was moeilijk te verwarmen en het onderhoud kostte veel geld, zodat het in 1896 plaats moest maken voor de heel wat minder romantische oude jongensschool. Cuypers liet het werk bouwen door de Sevenum se aannemer Janssen. Deze architect, die internationale bekendheid genoot, is tevens de geestelijke vader van het Centraal Station, de Vondelkerk en het Rijksmuseum in Amsterdam. Waarschijnlijk omdat hij bevriend was met het Sevenumse Tweede Kamerlid monseigneur dL Willem Everts, heeft hij het ontwerp voor de school gemaakt.

De tekening van deze school, die voortijdig werd afgebroken omdat de gemeente toch geld genoeg had, is afkomstig uit het Sociaal Historisch Centrum in Maastricht. Een kopie ervan is overgetrokken en daarna gereproduceerd.

3. Dit is een van de weinig bestaande opnamen van café "Het Anker". Omstreeks 1770 woonde in dit kapitale huis, rechts van de kerk, koster en koopman Gerardus Nabben met zijn vrouw Jacomina in 't Groenewoud. In de vorige eeuw woonde er de uit Vierlingsbeek afkomstige brouwer Ernest van den Bosch (1830-1882), getrouwd met Gerardina Everts (zie foto's). Tevens exploiteerden zij een café en boerderij. Tot het einde van de Tweede Wereldoorlog bezat hun nazaat, vrijgezel Jan van den Bosch, het café en woonde er samen met zijn zus. De brouwerij werd omstreeks 1916 gesloten. Toen eind 1944 de kerk door de Duitsers werd opgeblazen, betekende dit ook het einde voor café "Het Anker". Het uithangbord, met als opschrift "au pied et au cheval", bevindt zich bij familie in Weert.

4. Het veearts-diploma is van de Sevenummer Jan Mathijs Rijs. Rijs (1829-1906) was landbouwer en veearts. In 1870 kocht hij Klassenplaats aan de Klassenweg. Toen de regering verplicht stelde dat veeartsen voortaan een diploma moesten hebben, was Rijs een van degenen die er vlug bij was zijn ruime praktijkervaring officieel bevestigd te zien. Naast hem zien we zijn vrouw Johanna Tielen (1830-1897).

r-. ",.. ?..... ,f -e-

~

TOT !JE I ITOEFE:]:G

VBB4.BTSBlVUEUlVST.

~e ~DlIl1I";''';'. "fl'ttd'ttnd ",rflk-/' /tF &-,, II/d 1Jan ti $tIj.

IIN (St, .?... ü.Bf.w .91;'0, 95). P"'i"ujd' 4Ji-' tk II/d ran l.Afitn/ /tiN (St«-,=L>B~, é)(;o, 3j). &tr fIld"fd aXWI1?:~l'm_,.all &?l,., <kt. !VJl1<kr eM' ay,1$lJ1a a& vrw&! k &!UUell, vour I !iTd',.lt"'''ff !ti;'.> a& v<ta!'IJ ,J7'aáJlletJ'd' '3':i,. r "Mi, clt&1I ri-',j atl/ll'J'U.l& Dm laán~ a& rxrarl.l "fd'd'en j7a/aan. .fc'J'Î tn &"'t ~i~ tJan

r/"'7 ..J"" -::<:' ; ..... r.: 1d'.7~ jteeicallltna",d _

- -Cl,! L I/r>~( ,'.:' cPy"V

lUD?ltntk á --.,4 / : e 11 " ''I . û. de ~n J761Mtmd û, !!tI !'J'Oj'J'alJ1JlI.a ""'1' !!tI <:camtn 1/tU~Mted/ 4Ji-' ke/dhtnj7 van tkn ..,a';",;'ál' 1/((" gju,l=zdznd//:1!'e %>Z&" 1/((n ee <:9~r 1,1;'1. tn án j7tt/Q~t van <kt <:cam&lt dd d'ell/jd van Matûlj7 M de ~;4mi:? der l1lJu((J'&!enj;{aIMI ~1'r~

'Elt<e&t. dIj -::;;-;;"",;:' 1,fH.

IA.EU DE CO ?? ISSIE.

~' 1,'11"1.1 1;i.' ~ (('1 V<M~i/e;.

,--. .1,"

;J ))/ÎlllfL; fkl'da;-";'

c.

~:4:11, dM" «<11 ,,&.g'ldJl7«4l'/.i /~r J/a.,uf~ ..f!'~1 /NI"o·L '~/lJ ~~;~ Ie 0,'" NO .,.J

Jr.L" t ?. .:.r .('I".,,.. ,t .?. .,. ~t?76.

5. Brouwerij "De Roos" van de familie Raedts aan de Markt. Het was tevens café en boerderij. De laatste brouwer was Piet Raedts (1861-1948), die was gehuwd met Maria Poe1s (1864-1906). Omstreeks 1918 werd de brouwerij gesloten. Het kleine huisje ervoor is het voormalige eierinpaklokaal, dat daarvoor melkfabriekje was geweest en nog eerder waarschijnlijk woonhuis. Het werd enkele jaren geleden afgebroken. Het huis rechts was van bakker Rijs, later van schoenmaker Lucassen. Omstreeks 1930 bouwde Lucassen op dezelfde plaats een nieuwe zaak, waar thans Herraets woont.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek