Oud-Sevenum in beeld

Oud-Sevenum in beeld

Auteur
:   J. Janssen
Gemeente
:   Sevenum
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0414-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oud-Sevenum in beeld'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

26. Vier boeren op de korte kar omstreeks 1925. De kar deed hoofdzakelijk dienst om mest te varen.

Van links naar rechts: Graad Billekens uit Den Eigen, de eigenaar van kar en paard Jan Vorstermans uit Den Eigen, Petran Vorstermans, eveneens uit Den Eigen, die later naar Helden vertrok, en ten slotte Bert Sijbers, die later in Liessel directeur van de zuivelfabriek werd.

Op de achtergrond de oude kerktoren, die in 1944 werd opgeblazen en waarvan de buitendorpsen altijd wisten te vertellen dat hij scheef stond.

27. Wanneer men vroeger de Dorperweiden inreed vanaf De Donckstraat, was het tweede huis aan de linkerkant een arbeiderswoning, die behoorde bij boerderij Hoeymakers, het eerste huis op de hoek. Tot 1936 (toen werd het afgebroken) woonde hier de Peelarbeider Hannes Sonnemans. Het huis had geen water in of buiten het huis. Dat moest bij de buren worden gehaald. Voor Sonnemans hadden hier onder anderen gewoond: Driessen (familie van de kleermaker) en Joehem van der Coe1en. Links zien we Bet Sonnernans-Nellen met haar dochter Ne1ke.

28. De "bewaarschool" omstreeks 1923. "Bewaarschool" was de oude naam voor kleuterschool. Het bewaren van de kindertjes was dan ook de belangrijkste bezigheid. Schoon gewassen handjes vóór je op de bank en zoveel mogelijk stilzitten getuigden van een goede houding en goede manieren. Kralen aan een koord rijgen en het vlechten van papieren stroken tot matjes behoorden tot de voornaamste dingen die men de kinderen leerde, naast het bijbrengen van de eerste beginselen van de godsdienst.

Voorste rij, van links naar rechts: Harrie van Enckevort, Wim V.d. Coelen en Piet en Jan Vermeeren. Tweede rij: Teng en Dien V.d. Goor, Pierre en Sjeng den Mulder, Piet Berkels en Gerrit Haenen. Derde rij: Piet Philipsen, Ben Driessen, Jan en Bèr Huys, Guus Schouten en Piet Raed tso Vierde rij: Jan Gommans, Piet Janssen, Hand van Enckevort, Grad Draeck, Bas van Enckevort en Grad Hermans.

29. De standaardmolen tegenover de Boerenbond dateert, naar verluidt, van 1670. De kasteelheren van Horst waren eigenaar. In 1916 werd het gebouw door de Boerenbond aangekocht. Voor 1670 waren de heren van kasteel De Donck in het bezit van een molen op dezelfde plaats. Al in 1404 is er in de leen akten van Gelder sprake, dat Johan van der Dunck "den wind tot Sevenem ontfengt", waaruit blijkt dat hij het alleenrecht had om een graanmolen te exploiteren. Omdat de molen in slechte staat verkeerde, werd deze in 1923 afgebroken. De laatste molenaar was Jan van de Pasch, mulder Jan genoemd. Eertijds werd het maalloon in natura geheven, één schep per zak meel. De molen kon uiteraard alleen worden gebruikt als het waaide, vandaar dat ook vaak zondags en 's nachts werd gewerkt. Bij stormachtig weer diende de molenaar te waken. Bij bepaalde gelegenheden, zoals kermis, ruiterfeest en begrafenis, stonden de wieken in een aparte stand.

De mannen op de foto zijn, van links naar rechts: een onbekende, Toon Keizers, Boerenbondzaakvoerder Jan Houben en molenaar Van de Pasch.

30. In een strenge winter in de jaren twintig ging Thei Obers (Fietsen Thei) met zijn autobus, vergezeld van een aantal Sevenummers, naar "De Put" in Horst-America om te schaatsen. Naar verluid t maakte het gezelschap er na het schaatsen nog een gezellige dag van.

De personen zijn, van links naar rechts: Jan Verheyen (timmerman, Neerkant), Jeu Nabben (missionaris), kleermaker Graad Driessen, caféhouder Petran Philip sen uit Kronenberg, slager en vleeshandelaar Lei Timmermans, Paul Nabben, Henri van Enckevort, Kuëp Arts, Piet Litjens, Joep Zeelen, Kuëp van Heugten, meester Verlaak, Kup van Enckevort en Thei Obers.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek