Oud-Vossemeer in oude ansichten

Oud-Vossemeer in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Tholen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4433-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oud-Vossemeer in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Hier zien we twee oude opnamen van de Dorpsring in Oud-Vosserneer met op de achtergrond de voorrnalige hervormde pastorie, die later nog tot gemeentehuis werd verbouwd. Boven: links, op de voorgrond, kijkt schoenmaker H. de Klerk ons aan, die daar een schoenwinkel had. Helemaal rechts, voor het huis genaamd .De Drie Trapjes", zitten twee kinderen van meester Rijnberg, Bram en Marietje, met hun kruiwagen. In dit huis, dat naar aile waarschijnlijkheid door een onderaardse gang met de hervormde kerk is verbonden gcweest, woonde een zekere mevrouw Aarde, van wie Bram en Marietje wel eens een snoepje kregen, vandaar dat ze dikwijls bij haar in de buurt waren. Ze waren vanaf de Molenstraat met de fotograaf meegelopen. De foto werd omstreeks 1911 genomen.

Blijkens de onderste foto heeft dit gedeelte van de Ring nog een andere naam gehad en wel Karnemelkstraat. De palen van de bovengrondse elektriciteitsleiding zijn op deze foto duidelijk zichtbaar. Deze leiding is inmiddels door een ondergrondse kabel vervangen.

Ramp te Oud-Vossemeer I 13 ~!aart 19001

10. Een opname van de Vierwindenstraat tijdens de overstromingsramp van 1906. In de boot zien we onder anderen in het midden de rayoncommandant van de rijkspolitie, J. Snijders en nachtwaker Abr. Rijnberg (met baard). Rechts zien we de schuur, die eigendom was van A. Schrouwen. Later was deze schuur van W.J.L. Douw en vervolgens had J. Luijk hierin zijn garage. Achter deze schuur was de stortplaats van het huisvuil. De woning vooraan, met boven de deur de levensboom, is thans geheel verdwenen en heeft plaats gemaakt voor een meer moderne woning!

11. Op 25 april 1930 yond de installatie plaats van burgemeester Hamer, die nog enige tijd in de kost is geweest bij de schoonmoeder van mevrouw Van der Ploeg, mevrouw Snoep. De foto hierboven is gemaakt ter gelegenheid van zijn installatie als burgemeester van de gemeente Oud-Vossemcer als opvolger van C.W. Snijder. Op de bovenste rij poseren onder anderen: de wethouders dokter M.A. Vermet en M. K. de Wilde, Matths. den Engelsman, mevrouw Hamer, burgemeester Hamer en de gemeenteraadsleden Johs. L. van Gorsel, M.J. Daane en Jacs. H. Mees. Verder zien we op de foto familie, vrienden en kennissen van het burgemeestersechtpaar. De heer Hamer was afkomstig uit Utrecht en hij is later vertrokken naar Genemuiden, na een ongeveer vierjarige ambtsperiode, Ter gelegenheid van de installatie van burgerneester Hamer werd door de .Dud-Vossemeersche Muziekvereeniging" een serenade gebracht!

12. We gaan weer eens een kijkje nemen in de Voorstraat in Oud-Vossemeer. Er staan nogal wat inwoners van Oud-Vossemeer op de foto. We hebben hun namen helaas niet allemaal kunnen achterhalen, maar enkele volgen hier dan toch. Links, in de deuropening, staat Mietje Wijs met haar zuster Pietje. Vervolgens een bakkersknecht van bakker Stoutjcsdijk. Verder poseren onder anderen Mietje Douw, Karel Was (met bolhoed), Keetje van As, Santje Snoep en Mina Gebraad. Rechts op de foto onderscheiden we Arie en Chris van den Hout, de heer en mevrouw C. Bruijnzeel met hun dochter Sientje en Pietje en Rachel van den Hout. Laatstgenoemde was wijkverpleegster, zoals men op de foto duidelijk kan zien!

13. Voor de hoekwoning van ChI. van den Hout werd deze foto gemaakt, waarop vele inwoners van Oud-Vossemeer poseren. We zien onder anderen: Chris van den Hout, Catharina Gebraad, Santje Snoep, Leen Giljam (knecht bij smid Gebraad) en Pietje van den Hout Chr.dr. Voor de deur staan twee Amerikanen. Verder zien we onder anderen Mina Nieuwenhuize, Jacob Gebraad (met pet), Mattheus Bevelander, Fn~ Ampt, Kees Gebraad en Jaap van der Werf. De drie mannen met pijp zijn Brammetje Schippers, Kees Kunst en Bas van Liere. Verder zien we: Anthon Ampt (later arts in Yerseke), Hendrik Lindhout, Anton van der Ende (zoon van schoolhoofd G.M. van der Ende), Piet Vermet en Johannes Paulusse.

Raadhuisstraat, Oud- Vossemeer

14. Een oude opname van het zogenaamde "Smidsklokje" aan de gevel van de smederij van W.e. Gebraad. De smidswoning dateert van 1786, terwijl het klokje omstreeks 1805 is aangebracht. Op de foto zien we links Marie Pollie, een zuster van onderwijzeres Joh. Pollie. Verder zien we onder anderen: met haar armen over elkaar Keetje Klippel (de echtgenote van M. Berkheij), met de rechterhand in de zij Izak Stoutjesdijk, verder Theo van Splunter (bakkersknecht bij de bakkerij van Stoutjesdijk aan de Voorstraat), met de linkerhand in de zij Jacob Gebraad, naast hem Jacobus Stoutjesdijk (met juk en emmer; hij voerde dagelijks het varken) en rechts zijn zoon, bakker M.K. Stoutjesdijk, die jarenlang ouderling van de hervormde kerk was. De travalje is thans verdwenen. Het smidsklokje werd omstreeks 1960 gerestaureerd door de firma Voets uit Bergen op Zoom.

Markt

Oud Vosmeer

...,--,,,;

- .. ~_ ..

15. Een oude opname van het Dorpsplein van Oud-Vossemeer. In het hoge huis links woonde jarenlang dokter M.A. Vermet, die niet aileen arts was van Oud-, maar ook van Nieuw-Vossemeer. In het huis waarvoor de kinderen van meester Rijnberg staan (natuurlijk weer met hun sportkar) was het postkantoor gevestigd. Kantoorhouder was toentertijd A. van Liere. Voor het huis met de witte vensters staat de oude heer A. Rijnberg. Hij was de vader van me ester Rijnberg en hij was vele jaren nachtwaker. Hij kijkt trots naar de door hemzelf vervaardigde sportkar van zijn kleinkinderen.

16. We lopen nu de Dorpsstraat door. Rechts op de voorgrond kijkt Chris van den Hout ons aan. Hij oefende jarenlang het ambt van bar bier uit. Tot half twaalf kon men er 's zaterdagsavonds nog terecht, Het was er erg gezellig, want de meeste klanten bleven na het knippen of scheren nog wat napraten. Het scheren gebeurde nog met een vlijmscherp meso Jaren later vertelde men nog verhalen uit de scheerwinkel van Van den Hout. Zijn dochter had in hetzelfde huis een galanteriewinkel en Van den Hout en zijn zoon waren tevens schoenmaker. Naast de woning van de barbier was de bakkerij van de heer Snoep en schuin ervoor, aan de overkant van de straat, stond eveneens een bakkerij en wel van Stoutjesdijk. Deze laatste zaak bestaat heden ten dage nog en zij wordt gedreven door een kleinzoon. Op de voorgrond zien we de kinderen van meester Rijnberg weer met hun onafscheidelijke sportkar. Bakker Snoep was de schoonvader van mevrouw Van der Ploeg, die jarenlang in de Molenstraat he eft gewoond.

17. Op deze foto kijkt het bekende bakkersgezin uit de Voorstraat ons aan. Van links naar rechts zien we: M.K. Stoutjesdijk, zijn zoon Jacobus J. Stoutjesdijk, die later predikant werd, Piet W. Stoutjesdijk, die zijn vader in de bakkerij opvolgde en mevrouw M.N. Stoutjesdijk-van Hengel. M.K. Stoutjesdijk heeft vele jaren de hervormde kerk als ouderling gediend. Zijn oudste zoon Jacobus, geboren in 1914, studeerde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht voor predikant en werd in 1943 door het Provinciaal Kerkbestuur van Utrecht toegelaten tot de evangeliebediening in de Nederlands hervormde kerk. Na eerst enige tijd de hervormde gemeente van Zierikzee als hulpprediker te hebben gediend (namelijk van 19 mei 1943 tot 16 juli 1944), werd kandidaat Jacs. J. Stoutjesdijk op zondag 16 juli 1944 bevestigd als predikant van de hervormde gemeente van Tuil (c1assis Zaltbommel-ring Tiel). In 1947 vertrok hij naar Zevenhuizen in de provincie Zuid-Holland (c1assis Schiedam-ring Capelle aan den IJssel). Sinds 25 februari 1951 dient ds. Stoutjesdijk de hervormde gemeente van Breda (c1assis en ring Breda). Mevrouw W. Stoutjesdijk-Reijngoudt was afkomstig uit Middelburg. Juffrouw Reijngoudt was onderwijzeres aan de School met den Bijbel in Oud-Vosserneer.

18. Op deze twee toto's zien we enkele bekende personen uit Oud-Vossemeer. Op de linker foto poseert het echtpaar I.A. Dubois. De heer Dubois, afkomstig uit het Zeeuws-Vlaamse Schoondijke, was van 1924 tot 1952 postmeester op het p.t.t.-kantoor in de Voorstraat.

Rechts zien we hem met zijn dochter Neeltje op de rechterarm. Dubois was tevens dirigent van de "Oud Vosserneersche Muziekvereeniging", die in 1925 werd opgericht. Later is het echtpaar Dubois naar Middelburg vertrokken. Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de "Oud-Vossemeersche Muziekvereeniging", in 1975, was oak oprichter Dubois van de partij.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek