Oud-Vossemeer in oude ansichten

Oud-Vossemeer in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Tholen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4433-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oud-Vossemeer in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Een opname van de hervormde kerk in Oud-Vossemeer, die ten gevolge van de watersnoodramp van 13 maart 1906 onder water kwam te staan. Een aantal Thoolse vissers is bezig de bewoners van het overstroomde dorp op te halen. Duidelijk is op de foto de oude toestand zichtbaar: de zijbeuk deed toen dienst als woning. In de andere zijbeuk, die niet op deze foto is te zien, woonde destijds mejuffrouw Kaatje Menheere, Na de restauratie werden de beide zijbeuken bij de kerk getrokken. Een ervan doet dienst als consistoriekamer.

-----

20. In Oud-Vossemeer wordt de voetbalsport in ere gehouden. Er bestaat in dit dorp dan ook een elf'tal dat er zijn mag. Op deze foto, die in 1955 werd gemaakt op het voetbalterrein van de gebroeders Van Tilbeurgh aan de Boshoeveweg, herkennen we de volgende voetballers: op de bovenste rij, van links naar reehts: J. Hommel (de jongste van het elftal, thans woonaehtig in Sint Annaland), J. Madreel, D. Lindhout, C. van der Maas, W. Timmermans, J. Verhees en de leider van het voetbalteam, J. Vaders. In het midden kijken ons aan: J. de Leeuwen A. Verhees. Op de voorste rij zien we, gehurkt: F. de Leeuw, P. Havermans, A. Heijboer (met bal), C. Hommel en P. Hommel.

21. We gaan een kijkje nemen op de Ring. Op de stoep staat, met voorschoot, schoenmaker Herman de Klerk, Verder zien we "postloper" Ribbe nit Tholen met fiets. Met witte japon en hoge haardos poseert Johanna van Gorsel. Verder zien we, in de deuropening, mevrouw De Klerk. Rechts herkennen we Mina de Wilde en Marie Gebraad. Rechts, met fiets, staat Jan de Klerk. Helemaal op de achtergrond zien we Arie van den Hout, die op vele kaarten staat die hij in zijn winkeltje verkocht.

22. Het mag wei een zeldzaamheid worden genoemd, wanneer er in een gezin binnen een jaar twee twcelingen worden geboren. Dit was het geval bij dokter M.A. Vermet, arts van Oud- en Nieuw-Vossemeer. In de kinderwagen zien we vijf kinderen van het doktersechtpaar. Met muts de oudste zoon, Jan Vermet. Verder de oudste tweeting, Rinus en Anton, van wie er ecn in de tweede wereldoorlog dodelijk verongelukte omdat hij op een landmijn trapte. De beide jongetjes werden op 21 oktober geboren. De jongste tweeling, Marie en Cato, werd geboren op 7 oktober van het andere jaar, zodat deze vier kinderen twee weken per jaar even oud waren. De kinderwagen is nog van het oude model, met vier grote wielen!

23. Een oude opname van een gedeelte van de Ring. Dit deel van het dorp werd destijds aangeduid met de naam Markt. Rechts ontwaren we nog de muziektent, waarop de "Oud-Vossemeersche Muziekvereeniging" menig nummertje ten beste gaf, Deze muziektent is later gesloopt. Op de achtergrond zien we het oude gemeentehuis en de hervormde pastorie met daarvoor het ijzeren hek, dat eveneens is verdwenen.

24. Een welbekende persoonlijkheid in Oud-Vossemeer was M. Ampt, die jarenlang cafehouder is geweest van hotel "Hof van Holland". Deze foto werd op een Sint-Nicolaasavond genomen, toen een k1einzoon uit Sint Annaland zijn opa een cadeautje had overhandigd. Dochter J. Ampt is de echtgenote van Chr.J.C. Boot, die onderwijzer was aan de openbare lagere school in de Molenstraat en die later hoofd werd van de openbare lagere school in het naburige Sint Annaland.

"

Molenstraat. Oud Vossemeer.

-~;£~'..-:..~

-:<-: .

- ". -,;" ....

,--~:~i~~

25. Dit is een opname van de Mo1enstraat omstreeks 1900, Links zien we de thans verdwenen hekjes, terwij1 ook de bomen inmidde1s zijn gerooid. Rechts van de bomen ligt nog de sloot, met daarachter de algemene begraafplaats. Op de voorgrond staan enke1e meisjes. Op de plaats van de a1daar staande bomen is thans een trottoir, terwij1 de straat momenteel ook breder is dan op deze foto.

26. We gaan een kijkje nemen in de Molenstraat omstreeks 1911. Links, voor de smederij van Anth. J. Gelok, staat de heer Kegge uit Tholen met paard en wagen. Hij kwam nagenoeg wekelijks venten met kaas en vis en was in Oud-Vossemeer een bekende persoonlijkheid. Tegenover de srnederij staat meester M. Rijnberg met vrouw en kinderen v66r het huis waarin veel onderwijzers hebben gewoond, onder anderen: M.J. de Rijke, die later naar Delft is vertrokken en Chr. J.C. Boot, later hoofd van de openbare lagere school in Sint Annaland. In het huis ernaast woonde me ester F.W.O. Wiskerke. Vermoedelijk staat diens zoon Gerardus bij de voordeur. Op de voorgrond, rechts, kijkt de oude Johannes Duine (met zwarte zijden pet) ons aan. De heer Duine heeft nog enige tijd als gemeentewerkman in Oud-Vossemeer gewerkt. De hit in het midden van de straat zal wel bij smid Gelok zijn beslagen!

27. Na gedane arbeid is het goed rusten. Meester Rijnberg uit Oud-Vossemeer is gepensioneerd en hij gaat dagelijks wandelen met zijn hond Bobby. Hier zien we deze twee bekende figuren voor de woning van rneester Rijnberg in de Molenstraat. Toen hij, na eenenveertig dienstjaren, bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd afscheid nam van het onderwijs, werd het volgcnde afscheidslied gemaakt:

Nu gij van Uw wcrk gaat scheiden, En voor 't laatst ons hebt geleerd,

Nu de ure is gekornen, Dat gij hicr niet wederkeert, Willen wij V gaarne zeggen, Zie ons allen nog eens aan.

Dat wij niet vergeten zullen, Wat gij voor ons hebt gcdaan!

Nu gij na een werkzaam lcvcn WeI de ruste hebt verdiend, Zullen wij V moe ten missen, V, ons aller beste vriend.

Maar, al gaat gij ons verla ten, Zult gij niet meer voor ons staan, Uit de harten van Uw kind'ren Zal Uw beeld nooit wijken gaan!

De woning van het onderwijzersgezin is onbewoonbaar verklaard en zal worden gesloopt in verband met de aanleg van een nieuwe straat.

28. We gaan nu eens een kijkje nemen in de Molenstraat. Links zien we de sigarenwinkel van Jan Verrney. Hij staat voor het hek en zijn moeder (met haakmuts) staat aan de overkant te praten met mevrouw C. Roggeband-Quist, De lange vrouw met haakmuts is Neel de Wilde, getrouwd met Martinus Endhoven, die helemaal rechts op de foto staat. Links op de foto kijkt Arie van den Hout ons aan (in Oud-Vossemeer sprak men altijd van "Arie van Chris") die achter deze woningen aan de Molenstraat een volkstuin tje had.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek