Oud-Vossemeer in oude ansichten

Oud-Vossemeer in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Tholen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4433-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oud-Vossemeer in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

OLi -VOSSer.1' er. 0 _ L S~h()()1

29. Een opname van de open bare lagere school, waarvan we de twee afzonderlijke lokalen zien, gelegen aan de Molenstraat. De schooljeugd is ook van de partij. Achter deze lokalen stonden aan de Schoolstraat nog enkele lokalen, waarin werd les gegevcn. Het gehele gebouwencomplex is met de grand gelijk gemaakt. Thans staat er een aantal bejaardenwoningen. Ook het ijzeren hek is verdwenen. Ondanks de primitieve petraleumlamp die voor de verlichting zorgde, had toch de fiets reeds zijn intrede gedaan. Een fiets was voor die tijd zeer zeker een luxe!

30. Op het schoolplein voor het separate lokaal van de openbare lagere school in dc Molenstraat is deze foto gemaakt van de christelijke zangvereniging "Excelsior". Deze opname dateert van de eerste wereldoorlog. Op de foto zien we, van links naar rechts, op de bovenste rij: Johanna Bruijnzeel, N. van Hiele, Adr. Gunst, M. Wadde-van Roon, Corn. Pipping, de heer Roggeband (met vaandel), Corn. Gunst, M. Gunst en Marg. Stelwagen. Op de tweede rij: Corn. Pipping, Arendje Droogers, Corn. Heijbocr, P. van den Hout, M. Beaufort, Corns. Lindhout, P. van den Hout, Joh. Pollie (onderwijzeres aan de School met den Bijbel) en Adr. Gunst. Op de derde rij, zittend: Jacob van der Klooster, P. Beaufort, A. van den Hout, Mars. Droogers, Johs. van Beck, Anth. Gunst, en staand, onderwijzer Adr. Berkheij. Op de voorste rij: een onbekende, P. Pipping, Adr. Gunst, Jacs. L. de Wilde, 1. van Hiele, nog een onbekende, P. van der Klooster en Jacs. Roggeband. De dirigent van dit zangkoor was M. Stoutjesdijk, die echter niet op de foto staat!

31. Een klassefoto van de openbare lagere school uit de Molenstraat. Op de bovenste rij zien we, van links naar rechts: onderwijzer ChI. J.C. Boot (die later hoofd is geworden van de open bare lagere school in het naburige Sint Annaland), Johannes Pollie, Willem Droogers, Jo Rijstenbil, Tonie Geluk, Evert van Dijk, Ko Menheere en Piet Droogers, die later naar Sint Annaland is vertrokken. Op de tweede rij: Daan van Dijke, Laban en Maatje de Rijke, Belia van Dijke, Neeltje Dubois, Cor Menheere, Keetje Pollie en Johannes Geuze. Op de derde rij: Mina Geluk, Dien en Coba Klippel, Neeltje Geuze, Mina Lindhout, Sjaan Rijstenbil, Pietje en Koosje Droogers en Jannetje van Dijke. Op de grond:

Adriaan Geuze, Leen en Piet Klippel, Kootje Geuze, David Pollie, Izak Geuze en Andre Ridderhof, later organist in de hervormde kerk. Deze foto werd omstreeks 1931 op het plcintje voor het oude schoolgebouw genomen.

32. Dit is een f'oto van het person eel van de open bare lagere school. Van links naar rechts zien we, staand: het hoofd der school, J. Fluit (die tevens waarnemend president-kcrkvoogd van de hervormde kerk is geweest tijdcns de arnbtsbediening van de predikanten H. van Elst en S.G.J. Goverts) en onderwijzer M. de Rijkc, die hoofd van deze school werd en die later naar Delft is vertrokken. De heer De Rijke was tevens ouderling van de hervormde kerk tijdcns de ambtsbcdiening van ds. S.G.J. Goverts. Zittend in een oude schoolbank kijkcn ons aan: mejuffrouw C.A.C. Sakko en onderwijzcr Joh. Berrevoets, die later hoofd werd van de openbare lagere school in Ouwerkerk. Deze opname dateert van rond 1941.

33. Op deze foto van de Dorpsweg, die in de volksmond "Kerkwegje" wordt genoemd omdat daaraan de rooms-katholieke kerk staat, kijkt M. Verhees ons aan. De kerk had toen nog gecn uurwerk. Reehts staat de woning van landbouwcr M.e. Geuze, die jarenlang op de boerderij "De Wouter" heeft gewoond. Aan weerszijden van de weg zijn de sloten nog zichtbaar. terwijl van nicuwbouw rcchts nog geen sprake is!

?.?... Oud- vessomeer. Korkwee met R. K. School

34. Boven: een oude opname van de rooms-katholicke school aan de Dorpsweg. Naast de school, die nog uit lokalen met drie rechthoekige ramen be staat, zien we de woning van het schoolhoofd.

Deze school is later gemoderniseerd, hetgeen op de tweede foto duidelijk ziehtbaar is. De lokalen had den to en een groot raam. Op het plein speelt de schooljeugd.

35. Deze foto van groep 3 van de rooms-katholieke school werd omstreeks 1914 gemaakt. De lokalen hadden toen nag drie rechthoekige ramen. Op de bovenste rij staan, van links naar rechts, te beginnen bij het meisje met de lichte jurk: Anna Havermans, Pie en Bet van Loenhout, Adriaan Verreijen, Frans van Treijen, Johanna Hommel en Marijn van der Zande. Op de tweede rij: het hoofd der school, de heer Roberts, Frans Veraart, Kee de Jong, Adriana Hommel, Anna, Marie en Berta de Jong, Anna Veraart en mejuffrouw Cato Jordans. Op de derde rij: Kee Hommel, Johanna de Jong, Thana Veraart, Marie van Treijen met zusje, Adriana, Betje en Keetje de Leeuw, Thomas Veraart en mejuffrouw Anna du Pont. Op de grand: twee onbekenden, Ko Hommel, Toon en Piet de Jong, Bram en Marien Hommel en Toon en Adriaan de Leeuw.

36. Bij het rooms-katholieke gedeelte van de bevolking van Oud-Vossemeer nam (en neemt thans nog) het toneelgezelschap "Sint-Joseph" een grote plaats in. Deze toneelvereniging werd in 1918 opgericht. Op de bovenste rij poseren: Adr. Hommel, Marijn van der Zande, J. Hommel en Adr. Verreijen. Vooraan kijken ons aan: Johs. de Leeuw, Jacs. Veraart, Anth. de Leeuw (die een aantaljaren erelid is geweest), Adr. Steijn, Adr. de Leeuw, Nillis Steijn, Willem de Leeuw, Jan van Loenhout en Adr. Hommel. Vooraan zit, met een boek in de hand, Piet Veraart.

37. Voor de rooms-katholieke school aan de Dorpsweg, in de volksmond "Kerkwegje" genoemd, werd omstreeks 1925 deze opname gemaakt. Voor het schoolgebouw, waarvan de lokalen nog drie rechthoekige ramen hadden, poseren op de bovenste rij, van links naar rcchts: hoofdonderwijzer W.C. van Oosterhout, Jan Havermans, Marien Dane, Toon van de Klundert, Herman de K1crk, Bernard de Bic, Nillis van Dorst, Ko Mees, Peter Schoep, Martien van der Zande en mejuffrouw C. Hommel. Op de tweede rij kijken ons aan: Nillis Verhees, Marie Schoep, Marie Verhees, Adrie, Cor en Marie de Wit, Leentje Havermans, Marie Dane, Anna van Dorst en Netje Verhees. Op de grond zitten: Toon Verhees, Johan de Klerk, Nillis Verhees, Peet Havermans Lzn., Bas Veraart, Jan van Ocvelen, Chris en Adam de Wit en Rien van de Klundert. Aan de op de grond liggende bladeren kan men zien dat het herfst is.

38. We gaan thans een kijkje ncmen in de Aehterstraat. Op de voorgrond reehts zien we de manufaeturenwinkel van Philip Bevelander. De klanten poseren even voor de fotograaf. Daarnaast staat bakker C. Geuze met witte voorsehoot ons voor zijn bakkerij aan te kijken. Ook de sportkar van de kinderen van meester Rijnberg is weer van de partij. Bakker C. Geuze was organist van de hervormde kerk. Hij werd opgevolgd door H. Ridderhof. Het vrouwtje met haakmuts is mevrouw H. Vosho!.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek