Oud-Vossemeer in oude ansichten

Oud-Vossemeer in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Tholen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4433-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oud-Vossemeer in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. Dit wekelijks terugkerend beeld van de Achterstraat werd omstreeks 1940 op de gevoelige plaat vastgelegd. De gemeentewerkman Anth. Roggeband (met werkschort) haalt het huisvuil op met paard en wagen, daarbij geholpen door Adr. Bevelander. Op de wagen zit diens zoontje, Piet Bevelander. Vooral bij stormachtig weer was dit geen gemakkelijk karwei! Dit straatbeeld komt thans niet meer voor en behoort tot het verleden. De huidige naam van de Achterstraat is Rooseveltstraat.

40. In het centrum van Oud-Vossemccr , op de hoek van de Zilverstraat en de Achterstraat, stond de manufacturenzaak van I.M. Engelvaart. Hier kijken we de Zilverstraat in. Achteraan kijkt Herman Ridderhof ons aan. Hij was schilder en tevens organist in de hervormde kerk. Dc fiets had zijn intrede gedaan! Rechts op de foto zien we de Icerlooierij van C.A. Gunst. Naast deze leerlooierij woonde klecrmaker M. Kunst. Verder zien we de bakkerij, waarin voorheen de weduwe Boot woonde. Voor haar woonde daarin slager C. van Markcnsteijn. Thans is in dit pand weer een bakkerij gevestigd.

Oude Molen. CUD-VOSSEMEER.

41. Een plaatje van de oude standaardmolen "De Vos". Deze molen stamde uit 1492 en hij was enkele eeuwen geleden de enige molen waarin men karen kon laten malen. Hij stond Onder de Molen. De molenaar moest elk jaar een bepaalde som voor het zogenaamde .wlndrccht" betalen aan de ambachtsheer. Voor de huisjes links staan nog bornen, die thans allemaal zijn verdwenen. Dc molen is in 1928 afgebroken. De toenmalige molenaar Stoutjesdijk heeft tot dat jaar windrecht betaald. Voor het huisje rechts zien we een molensteen. Op de foto poseren enkele buurtbewoners, onder anderen mevrouw Den Engelsman (met haakmuts). Rechts zien we de molenaar zelf.

42. Op de boerderijen zien we nagenoeg geen paarden meer. De zware Zeeuwse trekpaarden zijn vervangen door de trekker. Op de boerderij .Kouwcnberg" heeft men indertijd acht paarden gehad. Op de foto zien we ze. Rechts kijkt landbouwer M.l.C. Geluk ons aan. Links staat knecht Kees van Dijke. Een prachtig gezicht, waaraan men dankbaar terug denkt!

43. Hierboven zien we een luchtfoto van de boerderij "Kouwenberg" aan de Molenweg, die sinds 1912 wordt bewoond door landbouwer M.l.C. Geluk. Ook zijn zoon woont thans met zijn gezin op deze boerderij, VOGI 1912 woonde landbouwer W. Hendrikse in dit pand,

44. Nag een fraaie opnamc van de oude standaardmalcn "De Vas", gezien vanaf de Molenweg. Deze foto werd ornstreeks 1910 gemaakt. We zien nog een aantal vrouwen met haakmuts. De meeste personen waren buur tbewoners en wanneer de fotograaf in aantocht was, kwam men tevoorschijn, want men wilde erg graag ap de foto. Het straatbeeld is hier thans helemaal gewijzigd!

45. Deze opname uit de jaren twintig toont ons de hervormde meisjesvereniging. Op de bovenste rij kijken ons aan, van links naar rechts: mejuffrouw P.J. Ruijtenburg (verloskundige), rnejuffrouw Joh. Pollie (onderwijzeres aan de School met den Bijbel), Pietje Pollie, Jo de Wilde, Leentje de Groen en Pie Bevelander. Op de tweede rij: Marie Duine, Betje van Daalen en Neeltje Bevelander. Vooraan, op de grond: Jannetje Quist en Anna Pollie.

46. Een bekende predikant die de hervormde gemeente van Oud-Vossemeer heeft gediend, was ds. H. van Elst. Deze predikant werd op 31 maart 1877 geboren. Na zijn theologisehe studie aan de Rijksuniversiteit van Utreeht werd de heer Van Elst in 1902 door het Provinciaal Kerkbestuur van Zuid-Holland toegelaten tot de evangeliebediening in de Nederlands hervormde kerk. Op 15 fcbruari 1903 verbond kandidaat Van Elst zieh aan zijn eerste gemeente Daerle. Vervolgens stond hij in Genemuiden (1906-1922), Vinkeveen (1922-1924), IJzendoorn (1924-1928), Reeuwijk (1928-1929) en IJzendoorn (voor de tweede maal, 1929-1935). Op zondag 20 januari 1935 verbond ds. Van Elst zich aan zijn laatste gemeente Oud-Vossemeer, die hij diende tot aan zijn emeritaat. 1943 was voor ds. Van Elst wei een bijzonder jaar, want hij herdaeht het feit dat hij veer tig jaar predikant was, terwijl hij op 30 december 1943 met emeritaat ging. Deze predikant, die samcn met zijn zuster leefde, had hoogtevrecs: hij yond de kansel te hoog, zodat hij het Woord bediende vanuit een kinder box met lcssenaar, die voor de preekstoel in de zogenaamde "tuin" stond! Tijdens de ambtsperiode van ds. Van Elst was J. Fluit waarncrnend president-kerkvoogd, terwijl A.F. Pollie administrerend diaken was.

47. Het was, ook in Oud-Vossemeer, de gewoonte van de hervormde meisjesvereniging jaarlijks een reisje te maken. In het begin van de jaren veertig braeht men een bezoek aan de Waalhaven in Rotterdam. Op de aehterste rij poseren, van links naar rechts: Abr. van de Klundert (de oudste zoon van busondernemer C. van de Klundert), Adriana Rijstenbil (doehter van bakker Rijstenbil uit de Voorstraat, die woonde in het pand waarin thans de "Soos" samenkomt), de gids van de luehthaven, mejuffrouw Felius (een zus van de wijkzuster van het Groene Kruis), Lena Bevelander, Johanna Menheere en de leidster van de meisjesvereniging, mejuffrouw Joh. Pollie, onderwijzeres aan de School met den Bijbel. Op de tweede rij: Dientje Stormezand, Dien Klippel, Dingena Duine, Mientje van DaaIen, Bella Priem, Betje van Driel, San Pollie, Jannetje van Dijke, Janneke Plantsoen en Betje van As. Vooraan: Naan en Adrie Aarnoudse, Mientje Quist, Ditie de Wilde, Ada Duine, Ans Vreugdenhil (doehter van ds. C.A. Vreugdenhil, gereformeerd predikant in Oud-Vossemeer van 1928 tot 1948), Jo Bevelander, Jo Overbeeke en Jo Barendse.

48. Op een zonnige dag werd op de Aehterweg deze opname gemaakt. Op de foto kijken ons aan, van links naar rechts: M. Polderman, Dig Ampt Gzn. en Mars. van Driel. De grate woning, links op de foto, is van A. van de Klundert. De heining links is verdwenen. Thans heet deze straat John. F. Kennedystraat. Op de aehtergrond ontwaren we de gereformeerde kerk in de Hofstraat, die in 1975 werd gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe, kleinere kerk.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek