Oud-Vossemeer in oude ansichten

Oud-Vossemeer in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Tholen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4433-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oud-Vossemeer in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Boven: toen Tholen nog een eiland was, waren er op verschillende plaatsen zogenaamde overzetveren. Bekend waren de pont bij het stadje Tholen en die tussen Oud- en Nieuw-Vossemeer. Vroeger was er ook een bootje waarmee menvoor een luttel bedrag in Noord-Brabant kon komen. Hier zien we, geheel rechts, het voormalige "veerhuis" aan het .Botshoofd". In de volksmond werd dit gehucht zo genoemd, maar de eigenlijke naam was "Boshoofd". Het schijnt goed en droog weer te zijn, want de was hangt buiten.

Op de onderste foto zien we de pont die de verbinding tussen Oud- en Nieuw-Vossemeer onderhield. In het begin werd deze pont met mankracht voortbewogen met een zogenaamde klippe!. Op I oktober 1956 kwarn de motorpont van de firma Maas, die ook de veerdienst Zijpe-Anna Jacobapolder onderhield. Ook deze behoort tot het verledcn, omdat er thans een vaste brug over de Eendracht ligt.

Voormalig Veerhuis 3 h Botshoold, Oud-Vosserneer ,

60. Een opname van de haven uit de tijd waarin de suikerbie ten nog per schip werden vervoerd. In de zogenaamde "peetied" was het hier erg druk en vooral bij regenachtig weer kon het erg slikkerig zijn, We zien hier de peetarreerders. Van links naar rechts kijken ons aan: J. van der Klooster, L. Kievit, A. Bolluit en M. Berkheij. Ook dit beeld is thans uit Oud-Vossemeer verdwenen, alsmede de pont waarmee men van Oud- naar Nieuw-Vossemeer werd overgezet. Een enkel jachtje en een roeiboot houden de herinnering aan deze haven nog levend.

61. Dit is een foto van de Kalisbuurt, genom en vanaf de Veerstraat. De bomen reehts zijn gerooid, Links zien we mevrouw P. Klippel-den Engelsman met haar dochtertje Lientje, dat la ter is getrouwd met A. Laban die in de Dalernsestraat te Tholen een meubelzaak heeft. Verder zien we twee bewoners uit de Kalisbuurt, van wie de reehter Johannes Rijstenbil is. Zoals men kan zien heeft de fiets zijn intrede gedaan. De huisjes reehts verkeren nog in hun oude toestand. Thans is daarin de rijwiel- en bromfietshandel van de firma J.A. van der Zande en Zn. gevestigd.

Oud-Voss leer. Vee-s rae t .

62. Een opname van het oostelijk gedeelte van de Veerstraat. Wanneer de fotograaf een kiekje maakte was de jeugd van de partij. Rechts, bij het kruidenierswinkeltje, zien we op de rug de oude Krijn Berkheij, wiens zoon Adriaan onderwijzer was aan de openbare lagere school in Sint Annaland.

63. Ter gelegenheid van de inhuldiging van prinses Juliana tot Koningin van Nederland, in 1948, werd in Oud-Vossemeer uitbundig feest gevierd. In de Veerstraat had men een prachtig schip gemaakt, dat op een wagen meereed in de optocht. In de boot staan onder anderen, van links naar rechts: Bas Aarnoudse, Abr. Overbeeke, J. Geuze, Adr. Havermans, Adr. Geuze, Rien Geuze, P. van der Zande, beurtschipper Johs. Heijboer, H. de Graaf, Jan van der Vlies, Izak Geuze, Jan Berkheij, Corns. Aarnoudse, Stoffel Rijstenbil en Keesje Heijboer. Het meisje rechts is Neeltje Geuze. Op de twee paarden zien we Bram Rijstenbil en Louw van Dijke. Voor de wagen poseren: J. Pipping, Adr. Buis, J. Vos, Corns. Pipping, Anth. Rijstenbil (gemeentesecretaris van Oud-Vossemeer) en P. van der Vlies (veerman bij het overzetveer naar Nieuw-Vossemeer), Op de achtergrond zien we de woningen van Adr. Havermans en L. van Dijke.

64. Op deze foto zien we de "Gankelhoeve" aan de Gankelweg in aanbouw. Aile namen konden we helaas niet achterhalen. Op de bovenste rij poseren de volgende metselaars: Abr. de Keizer, een onbekende, Jacs. C. van Driel, J. Engelvaart, Matthijs Vas, L.C. Vaders, Jacob Vaders, Daan Vaders en L. de Groen, afkomstig uit Poortvliet. Op de voorste rij: M. Jeroense, Mattheus van Driel (met fiets), Jacobus Steijn (woonde in "De Drie Zwaantjes"), dan naar aile waarschijnlijkheid drie Sint Annalanders, vervolgens Maarten C. van Driel (met snor), Jan Beaufort, Piet Beaufort en als laatste D.J. Ampt (met fiets). De foto dateert van 1911.

65. Een steeds meer en meer verdwijnend beroep is dat van schaapherder: op Tholen is er nog maar een. Hiernaast zien we twee leuke plaatjes van schaapherder C. Overbeeke, die jarenlang in Botshoofd heeft gewoond. Op de bovenste foto zien we hem met zijn kudde, trouw bewaakt door de Mechelse herder "Spit". Op de achtergrond herkennen we mejuffrouw M. van Tilbeurgh. Schaapherder Overbeeke is hier op weg naar het weidegebied om zijn schapen te laten grazen.

Op de foto onder is schaap herder Overbeeke op weg naar de schaapskooi, die stond op het erf van landbouwer B.G. Friderichs, onder de rook van het stadje Tholen. Op de achtergrond ontwaren we de boerderij van wijlen de weduwe A. van Tilbeurgh, die in 1933 naar Frankrijk vertrok. Na haar vertrek was G. Jansen uit Tholen een tijdje .zetbaas" op deze hoeve. In 1933 kwam M.J. Boonman op deze boerderij; hij staat bekend als grootlandbouwer en hij houdt tevens veel schapen.

Deze beide foto's werden genomen in de jaren dertig in de buurt van Botshoofd. Duidelijk zijn op de Leguitsedijk de bomen te zien. Tijdens de ambtsperiode van ds. E.M. Bakker was C. Overbeeke ouderling van de hervormde kerk in Tholen.

66. Een opname van de "Oud-Vossemeersche Muziekvereeniging", Links op de foto staan wat mensen wier namen we helaas niet hebben kunnen achterhalen. We zien op de bovenste rij, van links naar rechts, W. Bevelander, M. Hommel, Dig Ampt, dirigent J.A. Dubois, H. Ridderhof', P. van Driel Matthszn., L. Istha, molenaar Evert de Wilde, Koos de Wit, J. van Poortvliet, Marien Daane en Kees de Wit. Op de tweede rij: Ko Roggeband, Anth. de Leeuw, Johs. de Leeuw, Gerard Jeroese, Jan Aarde, Marien van Dijke, Adr. van der Maas, Johs. Nuts en Jb.L. van Dijke. Op de derde rij: Toon Mees, Jan Verhees, Frans Hommel, Johs. Pipping, Cor Douw, Piet Mees, Matths. van Dijke, Matths. Vos en Jan Geuze. Vooraan, op de grand: eerste voorzitter Engel Verhees, dan de heer Timmermans uit Bergen op Zoom en ten slotte Jan de Klerk en Jan Istha. De foto werd omstreeks 1927 gemaakt.

67. Boven: een bekende persoonlijkheid, vooral in de polders om Oud-Vossemcer, was jachtopziener A. van den Boogaard, in de volksmond "Arend" genoemd. Hij was van 1936 tot 1964 als zodanig in funetie. Hier poseert hij met zijn hond Herta. Hij woonde in een van de huisjes die onder aan de zeedijk stonden, bij het zogenaamde "Strammegors" nabij het stinkgat, een watertje dat een ondraaglijke stank verspreidde.

Onder: hier zien we, van links naar reehts: mevrouw P. van den Boogaard-Hengstmengel, sehoondoehter Nellie Istha en A. van den Boogaard met zijn jaehthond Herta, die in het hondehok de waeht hield. Het echtpaar Van den Boogaard woonde in het eerste huisje, met het raam in de zijgevel, Een petroleumlamp deed dienst a1s verlichting in de avonduren. Helaas zijn deze huisjes in de jaren vijftig afgebrokcn, waardoor een stuk romantiek verloren ging,

68. Toen de huisjes bij het zogenaamde "Strammegors" waren gesloopt, nam het echtpaar Van den Boogaard zijn in trek in de aan de weg staande woning in de Van Haaftenpolder, die op deze foto nog in de oude toestand verkeert. Op het plaatje poseren, van links naar rechts: Leentje lstha, Nellie Istha, mevrouw P. van den Boogaard-Hengstmengel en A. van den Boogaard. Vooraan zitten de kleinkinderen van het echtpaar Van den Boogaard: Addie en Anja. Verder zien we de Schotse collie van P. Ponse. Op de achtergrond staat de boerderij van landbouwer L.J. van der Zande, vlak aan de zeedijk.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek