Oud-Vossemeer in oude ansichten

Oud-Vossemeer in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Tholen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4433-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oud-Vossemeer in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. Tussen Oud-Vossemeer en Sint Annaland ligt de boerderij "De Krabbe", die op het einde van de vorige eeuw werd bewoond door de familie De Wilde. Op de foto poseren, van links naar rechts, op de bovenste rij: Hubertus de Wilde jr., Hubertus de Wilde sr., Arie de Wilde (later burgerneester van Rijnsburg en gehuwd met mejuffrouw P. Koolaard), Hektor de Wilde, Gerard de Wilde en Jan de Wilde. Op de voorste rij: Rebekka de Wilde, Marinus de Wilde (eigenaar van het thans verdwenen cafeetje op de Vossemeersedijk bij de zogenaamde "Wee/e"; hij vertrok later naar Waarde op ZuidBeveland), Mientje de Wilde en mevrouw M. de Wilde-Stolk met op schoot de jongste spruit, Cornelis de Wilde. Deze oude boerderij stond op Thools grondgebied, maar de familie De Wilde was voor diverse zaken aangewezen op Oud-Vossemeer. Men kerkte in de gereformeerde kerk aan de Hofstraat.

70. Op de kade van het stadje Tholen zien we voor het weegbrughuisje de bus van de firma Van de Klundert uit Oud-Vosserncer, met aan de achterzijde twee reservebanden. Het telefoonnummer van busondernemer Van de Klundert was 30, terwijl de bus het nummer 4 had. Het kenteken was K 11535 met daaronder de letters N L. De letter K duidde aan dat de eigenaar van de bus in Zeeland woonachtig was. Deze foto dateert van 1937.

71. Op deze kaart zien we het stoomgemaal in de Hikkepolder. W.A. den Engelsman was hier jarenlang werkzaam. De schoorsteen is verdwenen, maar het gemaal staat er nog en doet zo af en toe nog dienst.

72. Boven: een opname van de vier kinderen van ds. A. van Griethuysen, die van 3 juni 1917 tot 14 december 1924 de hervormde gemeente van Oud-Vosserneer heeft gediend. Van links naar rechts kijken ons aan:

Arnold (woont thans in Castricum), Neeltje (woont in Alblasserdam), Coba (woont in Mijdrecht) en Bella, de oudste dochter (woont in Puttershoek). Deze foto werd omstreeks 1920 genomen.

Onder: de kleuterschool in Oud-Vossemeer is begonnen in een lokaal van de openbare lagere school. Voordat het nieuwe kleuterschooltje werd gebouwd, hield men school in een houten noodgebouw, waarvoor omstreeks 1953 deze foto werd gemaakt. Op de achterste rij zien we: een onbekende, Kitty Boot, een onbekende, Marijke Quist, Bea Gunst, Nelleke de Graaf, Jos van Dienst, Koosje van Dijke, meisje Den Hollander, Tonnie Vos en een onbekende. Op de tweede rij: kleuterleidster C.c. Rijstenbil, Nelleke Veenendaal, een onbekende, Coby Duine, een onbekende, Martje van der Zande, een onbekende, Ad. Berkheij, Wim Schippers, Jaap Pipping, Joop van Putten en Jan Geuze. Op de voorste rij: Kok Smallegange, een onbekende, Adrie van Poortvliet, Jan Versluijs, jongen Van Dalen, Cor Heijboer, Tonie Wessels, jongen Van Gorsel, Rien Geluk, een onbekende, Kees Droogers en een onbekende.

73. Evenals in de andere plaatsen op Tholen is ook in Oud-Vossemeer de Thoolse draeht geheel verdwenen. De vrouwen hebben deze draeht nog het langst gedragen. Op de foto links zien we mevrouw C. Roggeband-Quist, die op haar stoel ijverig aan het breien is. Zij was afkomstig uit het naburige Stavenisse. De haakmuts, die zij draagt, is thans helemaal verdwenen. Zij was de moeder van de in Oud-Vossemeer welbekende gemeentewerkman Anth. Roggeband.

Op de foto reehts zien we nogmaals rnevrouw C. Roggeband-Quist, nu in gezelsehap van haar sehoondoehter, mevrouw M. Roggeband-van Driel.

Oud-Vossemeer. Molen ;,De Jager".

74. Een opname van de molen "De Jager" aan de Hikseweg, even buiten Oud-Vossemeer. Het molenaarshuis verkeert hier nog in de oude toestand. De rnolen, die de laatste jaren erg was verwaarloosd, werd in 1974/1975 gerestaureerd. Achtereenvolgens waren op deze molen molenaar: de heren Goedegebuure (die later naar Amerika is vertrokken), Jacob Hendrikse en Anth. M. de Wilde. Thans is P.B. Vogel molenaar. De heer Vogel is afkomstig uit Sint Laurens op Walcheren.

75. Dit is een steeds meer verdwijnend beeld in de landbouw. Hier zien we een foto uit de jaren dertig, genomen op de boerderij van A.M. van Engelen in de Hollarepolder, waarbij tarweschoven van de wagen buiten op het veld worden gestapeld. Van links naar rechts zien we: P.C. den Haan uit SintAnnaland, bij de ladder Johs. Geuze en rechts, met de tarweschoof in zijn handen, J. Aarnoudse. Op de wagen staat de eigenaar van de boerderij, Adr.M. van Engelen, die eerst wethouder en later waarnemend burgerneester van Oud-Vossemeer is geweest tot aan de herindeling van aile zeven gerneenten op Tholen.

76. Tot slot nog een opname van de gemeenteraad van Oud-Vossemeer, dat op 1 juli 1971 helaas als zelfstandige gemeente ophield te bestaan. Van links naar rech ts zien we, staand: M. van Tilbeurgh (K.V.P.), C. Droogers (waarnemend gerneentesecretaris), P. Klippel (C.H.U.), C.M. Droogers (A.R.) en P.W.A. Mees (K.V.P.). Voor de tafel zitten: C.W. de Leeuw (K.V.P., tevens tweede wethouder), Adr. M. van Enge1en (V.V.D., waarnemend burgemeester en eerste wethouder) en Adr. Goudswaard (P.v.d.A.). Deze foto werd in 1971 genomen en zij vormt een leuke herinnering (helaas de laatste) aan de zelfstandigheid van de gemeente Oud-Vossemeer.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek