Oud - Alblas in oude ansichten deel 1

Oud - Alblas in oude ansichten deel 1

Auteur
:   M.J.A. de Haan
Gemeente
:   Graafstroom
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4574-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oud - Alblas in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Ultg: Y~d. A.. Sprong. Foto C. de Jong, Kinderdijx ,

5. Kort na 1910 was het Oosteinde vlak bij het dorp fraai begroeid, We staan hier op de plaats waar veellater, links van de weg, het nieuwe gerneentehuis zou verrijzen. De boerderij die we reehts aehter de bornen zien was van Klaas Baan. Op 5 mei 1945 brandde dit gebouw af. De oorzaak hiervan was, dat Duitse soldaten er de licharnen van twee van hun karneraden aantroffen, die door de ondergrondse waren doodgeschoten. Uit wraak staken de soldaten toen de boerderij in brand. In de boerderij ernaast woonde Gijs Drinkwaard. In het pand op de aehtergrond, links van de weg, was de sigarcnmakerij van Gart Sprong gevestigd.

6. Dit plaatje werd gemaakt vlak bij de plaats waar de vorige foto werd genomen. We kijken nu naar het noorden over de Alblas. Links op de achtergrond zien we het nog niet zo heel lang geleden afgebroken rijtje huisjes dat "Het Fort" werd genoemd. Op de voorgrond ligt het schip van Frans van Genderen, dat door middel van een zeil, dat nog net is te zien, werd voortbewogen. Pulp, dat als afval van de suikerbieten, nog zeer goed bruikbaar was als veevoer, werd veel vervoerd. Het lossen van zo'n schip met pulp was een heel karwei, want alles ging natuurlijk met de hand, met als enig hulpmiddel de kruiwagen. De mensen die we hier bezig zien, zijn van links naar rechts: Maarten Heikoop, achter de kruiwagen los Heikoop, schipper Frans van Genderen, Teus van Vuren, zijn dochter Marie en Jan Bouwman.

Oud Alblas,ยท Oosteinde.

7. Ook deze foto werd gemaakt op bijna dezelfde plaats als de beide vorige, aIleen kijken we naar het westen, in de richting van het dorp. Het huisje reehts staat er allang niet meer; het werd, samen met enkele eraehter liggende pandjes, in 1954 gesloopt, om plaats te maken voor enkele winkelpanden. Dit kleine huisje werd voor die tijd in twee delen bewoond.1n het voorste gedeelte woonde Van Tuil; hij was kleermaker van beroep. Aehter woonde Kees van der Stelt. In het eerste huis links van de weg woonde toen Aaldijk, die daar een kruidenierswinkeltje dreef.

j)Grpsgezicht, Gud-}lbla5

8. Hoe ouder een foto is, hoe moeilijker het wordt om er achter te komen wie erop staan, Dat was ook het geval met dit plaatje, dat dateert van omstreeks 1905. Vermoedelijk is het jongetje dat als zesde van links op de weg zit, Jan de Jong, terwijl het meisje met de schort om, dat we uiterst rechts zien staan, zijn zusje Pietje moet zijn. Achter het zittende groepje zien we vier meisjes: dat moeten dochters zijn van dominee Six Dijkstra. Het huis rechts achter de bomen is allang geleden afgebroken: er staat nu een winkelpand. In het huisje links op de hoek woonde omstreeks 1905 Kee Korteland, beter bekend als Kee-mui, Links zien we nog juist het uithangbord van het cafe, dat toen werd gedreven door de weduwe De Krey.

9. Uiterst rechts zien we de zojuist al genoemde Kee-rnui in de deuropening van haar huisje. Aan de mum hangen twee vogelkooitjes waarin zij leeuweriken hield. Deze dieren hadden het daar blijkbaar goed naar hun zin, want zij zongen het hoogste lied. Naast Kee-rnui woonde haar neef, koster Adriaan Korteland; ook hem zien we hier in de deuropening. Van de kinderen die we op de foto zien zijn de volgende namen bekend: de twee meisjes met de witte jurkjes aan zijn Aafje Ooms en Anna de Haan en op de ezelwagen zien we in overhemd en met pet Cor de Haan. Wie de anderen zijn ... ? Weet u het?

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek