Oud - Alblas in oude ansichten deel 2

Oud - Alblas in oude ansichten deel 2

Auteur
:   Historische Vereniging Binnenwaard
Gemeente
:   Graafstroom
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5203-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oud - Alblas in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

26. Het gebouw van de openbare lagere school in Oud-Alblas was eigendom van de kerk. Gezien de vele onderhoudskosten nam de burgerlijke gemeente in 1848 de onderhouds- en andere kosten voor haar rekening.

In 1881 wordt het geheel verbouwd en vergroot.

In verb and met de stichting van een christelijke school verliesthet schoolgebouw zijn functie. Het wordt dan in 1920-1921 door de kerkvoogdij verhuurd aan de gemeente als raadhuis. Het zou, na een enkele verbouwing in 1937, deze functie behouden tot 1956. Dan wordt het gebouw door de gemeente ontruimd en wordt er een kerkelijk verenigingsgebouw "Berea" in gevestigd.

Voor het gemeentehuis zien we een gedeelte van het oude kerkhof. Tot de Franse tijd werden de doden in en bij de kerk begraven. Daarna volgde de periode van begraven bij de kerk in het daar aangelegde kerkhof. Tot 1871 blijft het begraven een kerkelijke aangelegenheid. Daarna neemt de burgerlijke gemeente die taak over en vervalt het gebruik van het kerkhof bi j de kerk.

27. Ben trouwpartij in het dorp is natuurlijk geen uitzondering, maar dat van een dergelijke gebeurtenis zo'n fraai plaatje is gemaakt en nu nog voor ons beschikbaar is, is zeker uniek, temeer omdat alle op de foto staande bruiloftsgangers bekend zijn.

Het betreft hier de bruiloft van Dirk Houweling, die zo juist met paard en tilbury is aangekomen bij de woning van zijn bruid Woutrina de Haan. Hij staat naast het paard, dat wordt vastgehouden door haar vader Comelis de Haan.

Vervolgens zien we, van links naar rechts: Rokus Houweling, een tweelingbroer van Dirk, Pieter de Haan, vervolgens op de achterste rij: Pietertje de Haan, echtgenote van Rokus Houweling, met baby op de arm, daamaast Woutrina de Haan, de bruid, dan Aaltje Vlot-Houweling, zuster van Dirk, en staande tegen het hek Dirksje Kortleve-de Haan; zittend Liesbeth Houweling-de Haan en Adriana Johanna de Haan-van den Berg.

Het huwelijk vond plaats op 13 april 1905.

De boerderij op de foto bestaat nog steeds en werd j arenlang bewoond door J. C. de Haan, die naast veehouder ook wethouder en loco-burgemeester was, en wordt nu bewoond door diens dochter en haar man, de familie Jan de Jong.

28. Een foto van de Dorpsstraat met de markt enzovoort. Deze foto dateert waarschijnlijk van de jaren 1916-1918. Op de voorgrond zien we de markt met de hardstenen palen, waartussen in vroeger tijden lijnen werden getrokken, waaraan het vee werd vastgemaakt.

Het eerste huis rechts op de foto is het koffiehuis van de heer G. Aantjes. Boven dit koffiehuis was de gemeentesecretarie en wellicht in die tijd ook de polderkamer. We zien op de gevel de houten kasten, waarin officiele mededelingen werden gedaan (aangeplakt).

Daarnaast de winkel van G. Vonk, kruidenier, en verder de manufacturenwinkel van J. Gras. Het volgende pand is de woning van de heer Lucardie, gemeentesecretaris, dan, verscholen achter de bomen, de boerderij van de familie Drinkwaard. Vervolgens ki j ken we tegen de gevel van de woning van Cees Aaldi jk, manufacturier, met daarnaast de woning met winkel van slager De Baat.

De veemarkt in Oud-Alblas genoot in vroeger eeuwen grote belangstelling, de eerste vergunning voor het houden van deze veemarkt die in de archieven is aangetroffen, dateert van 1791, maar wellicht bestond de veemarkt al veel eerder. De markt bloeide op in de 1ge eeuw; zo is bekend dat aIleen al in het jaar 1877 twintigmaal markt werd gehouden. Later werd de markt echter, door de geisoleerde Iigging van Oud-AIbIas, verdrongen door de markten in Rotterdam en Gorinchem. In 1904 werd de markt afgeschaft.

29. Nog een schoolfoto, waarschijnlijk uit 1932. De kinderen die hierop staan, zijn geboren in 1920, 1921 en de eerste maanden van 1922.

Het schooljaar began toen op 1 april en aIleen diegenen, die voor 1 april 6 jaar waren, mochten naar school, de anderen moesten tot het volgende jaar wachten.

We zien van links naar rechts, op de bovenste rij: Bets Barendregt, Mar Herwig, Alie de Jong, Piet Scheffe, Arie Gelderblom, Rook Baan, Cees Breedveld en Jos Bongers.

Tweede rij: Teuntje Stigter, Magdalena van Mill, Aagje Nijhof, Huibje Leeuwis, Sien Seton, Leentje Verspuij, Maaike Korteland, Jan Verhoeven, Maaike Baan, Gerrit Muilwijk, Klaas Baan en Piet Vuijk Noorland.

Derde ri j: Teus Kortleve, Jan Boers, Gert Verhoeven, Cees Swi jnenburg, los Breedveld, Marinus Ei j kelenboom, Cor Bouman, Hans Nijhof, Jan H. de Kluijver, Maarten Bouter, Adrie Oskam en Arie Stigter. Zittend: Arie Houweling, Piet Kraaijeveld, Barend Meijer, Leen Boers, Wim Kok, Balt Holdermans en Arie van Zessen.

30. Hier een blokje van vier huurwoningen in de Peperstraat. Misschien mogen we dit "sociale woningbouw" noemen. De bewoners waren in ieder geval niet met veel aardse goederen gezegend. Wel waren de gezinnen groot, met veel kinderen.

De vrouw rechts op de voorgrond is Annigje Sara Donk, later getrouwd met Chris Gelderblom.

De man die in het verste huisje in de deuropening staat, zou Jacob van Houwelingen kunnen zijn. Deze was kruidenier.

De hoge houten schuur behoorde aan timmerman Nijhof. De schuur was aan een zijde wind doorlatend, zodat het hout kon drogen. Deze foto dateert waarschijnlijk van het begin of het midden van de jaren twintig.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek