Oud - Alblas in oude ansichten deel 2

Oud - Alblas in oude ansichten deel 2

Auteur
:   Historische Vereniging Binnenwaard
Gemeente
:   Graafstroom
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5203-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oud - Alblas in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

31. Een foto van een vijftal huisjes, die lange tijd het gezicht van de Alblas juist ten oosten van de brug bepaalden. De huisjes waren oud - gebouwd in 1842 - en karakteristiek. In de volksmond .Jiet fort" genoemd en eigendom van de diaconie van de Nederlands Hervormde Kerk. In 1968 werden de huisjes verkocht, afgebroken en vervangen door twee bungalows onder een kap.

Omdat de naam .Jiet fort" intrigeerde, werd een onderzoek ingesteld in de kerkelijke archieven. Daaruit bleek dat reeds v66r 1842 de diaconie eigenaar was van een behuizing Kraaijestein geheten. Deze behuizing was, in 1841, oud en bouwvallig en reparatie werd niet zinnig geacht, zodat tot afbraak en herbouw werd besloten. De vijf huisjes op de foto werden toen gebouwd voor de somma van ... f 1750,-.

De naam "Kraaijestein" doet vermoeden dat er sprake is geweest van een woning van een zekere standing, immers "Stein" wijst daarop. En wellicht werd toen die woning als een sterkte, een "fort" gezien en behielden als gevolg daarvan de woningen steeds de naam "het fort".

32. Zo werd het boerenbedri jf begin 1900 gevoerd: een zogenaamde boerenwagen met paard. De boerenwagens vielen op door hun sierlijke en functionele bouw. Bovendien werden zij , ten teken van de we lst and van de bezitter, kunstig versierd met houtsnijwerk, dat dan vaak fraai werd beschilderd.

Op de wagen zittend Arie Bastiaan en Marinus Eijkelenboom, deze laatste was de grootvader van de farnilie Eijkelenboom uit de Peperstraat.

Staande bij de wagen Pietje en Janna Eijkelenboom.

33. Naast een vijftal watermolens bezat Oud-Alblas ook een korenmolen, De Hoop genaamd. Het betreft hier een stellingmolen, die werd gebouwd in 1845. De molen is al enkele generaties lang in het bezit van de familie De Groot.

Voor 1844 stond op deze plaats een houten windkorenmolen, zonder woonhuis. Het nabijgelegen huis, nu bewoond door de familie Verhoeven, was toen molenaarswoning. In 1844 koopt Arie Slingerland de molen van Jan Sprong (slechts kort molenaar geweest) en laat de oude molen afbreken. Aangenomen wordt dat deze Slingerland de huidige molen heeft laten bouwen.

De te malen granen werden destijds per schip aangevoerd. Mats, gerst, tarwe en haver werden tussen de twee molenstenen verpulverd en de gemalen produkten werden veelal, onderling vermengd, bestemd tot voer voor varkens en koeien.

Van de watermolens zijn er drie afgebroken, twee bestaan nog en zijn eigendom van de Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, De korenmolen is gehandhaafd, nog steeds in bezit van de familie De Groot en nog steeds in bedrijf.

34. Oud-Alblas is in bet bezit van een bloeiend verenigingsleven, Kennelijk was dit ook in het verleden al enigszins het geval. We zien hier een foto van de zangvereniging De Harmonie, genomen op 22 mei 1923. We kunnen de volgende person en onderscheiden, van links naar rechts, op de bovenste rij: J.C. Jongeneel, C. Verspui, B. van Vliet, S. Houweling, E. de Groot, J. v.d. Berg, J. Boer, D. Houweling, J. van Beest en W. Tuijtel.

Tweede rij: A. Vlot, L. Boer, S. v.d. Berg, A. v.d. Berg, G. v.d. Zijden, P. de Haan en L. Stegemeijer. Derde rij: N. Kortleve, J. Boers, N. Holdermans, J. Stam, T. de Haan, C. Jongeneel, T. van Vuuren, T. de Vaal, A. Swijnenburg, M. Aantjes en L. Holdermans.

Vierde rij: A. Heijkoop, B. Arp, C. v.d. Heuvel, E. Starn, P. Dool, J. Noorland, C. Noorland, M. Stam, A. Donk en G. de Jong.

Vijfde rij: A. Sprong, J. Leeuwis, A. Houweling, A. v.d. Stelt, dirigent Verheij, J. van Vliet, K. Jongeneel, J. Aantjes en J. de Groot.

35. Vanuit het centrum van Oud-Alblas naar Alblasserdam loopt de Zuid-Alblasserdijk, die Westeinde wordt genoemd. Even voorbi j de Veerweg in de richting Alblasserdam gaande, komen we op de plaats waar deze foto is genomen. De foto geeft de toestand in de richting van de Veerweg weer.

Links zien we de woning van G. Karreman, klompenmaker, die destijds (de foto dateert waarschijnlijk van 1907) een flink bedrijf had en later zelfs met knechts werkte. Achter de woning de schuur, waarin het bedrijf werd uitgeoefend.

Rechts op de foto zien we als eerste de woning van de familie De Jong, het huis met de gesloten luiken, hier blind en genoemd, verder de voorgevel van de daarnaast gelegen boerderij. Deze beide panden zijn inmiddels afgebroken.

Verderop zien we de boerderij van de familie Korporaal, later boerde hier de familie Lugthart. Nu is dit bedrijf eigendom van de familie Van Wijk.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek