Ouddorp in oude ansichten deel 2

Ouddorp in oude ansichten deel 2

Auteur
:   Jan P.K. Grinwis Jzn.
Gemeente
:   Goedereede
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3232-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ouddorp in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Het haventje van Ouddorp werd in 1860-1861 aangelegd als vissershaven en om de landbouwprodukten af te voeren. Ook vonden er enkele beurtschippers een ligplaats. Langs de haven, op de dijk, stonden een rij woningen met pakhuizen en twee cafes, die allen op last van de Duitse bezetter in 1944 werden afgebroken. Later kwamen er nieuwe voor in de plaats. Het haventje doet niet langer als vissershaven dienst nu de Ouddorpse kotters een ligplaats in de Deltahaven hebben gevonden. Nu wordt het historische haventje door de pleziervaarders bezet. De foto werd omstreeks 1920 gemaakt. De houten botters voeren to en nog op de zeilen en het ging er voor ons gevoel nog erg romantisch toe. Dat nam niet weg dat de vissers een harde strijd om het bestaan voerden, want het is meermalen gebeurd dat een week vissen niet meer dan een tientje opleverde. Aan de wal zien we een ton en rechts daarnaast een fornuis waarin een grate pot water met caoutchouc werd gekookt. De netten werden daarin meegekookt, waardoor ze een bruine kleur kregen am ze tegen de invloed van het zoute water te beschermen.

10. Zangvereniging "Looft den Heere", We zien, op de bovenste rij, van links naar rechts: K. van Koppen, L. v.d, Kreeke, J. Mastenbroek, P. Mastenbroek, J. v.d, Klooster, J. Bezuijen, Kr. Westhoeve, Corn. Aleman en Com. Breen. Op de tweede rij, van links naar rechts: Jan Mierop, Koen Breen, C. v.d, Bok, Leun van Koppen, Hans Mierop, Kl. Verduin, Marien Hameeteman, Kr. Padmos en Jan Rijnbrand. Op de derde rij, van links naar rechts: Berb. Voogd, Kl, Santifort, M. Buis, Jansje Kaptijn, Kr. van Koppen, L. Bezuijen, G. Tanis, G. van Koppen en Keetje Sperling. Op de vierde ri], van links naar rechts: Kl. Santifort, K. van Koppen, W. Breen, Maarten Santifort, M. Verduin, directeur A. v.d. Kemp, Joh. Breen, K. van Koppen en G. van Koppen. Op de onderste rij, eveneens van links naar rechts: Nelie v.d, Kemp en Sanne v.d, Kreeke.

11. Een fraai portret van "het ouwe Doortje", oud visserman Theodorus Grinwis. Van Doortje is bekend dat hij de laatste is geweest die gevangen heeft gezeten in de dorpstoren. Dat was rond 1903. Hij werd er namelijk van verdacht van het gestrande vrachtpassagierschip "Cironde" spullen te hebben ontvreemd. Hij was bij dat schip geweest als schipper van de O.D. 7. Doortje werd van huis gehaald en opgesloten in de toren, De dorpelingen namen het al snel voor hem op en er brak nogal wat tumult uit waarbij zelfs de keien uit de straat werden gehaald. Doortje zelf nam het nogal laconiek op en hij moet in zijn torenkamertje het ene lied na het andere gezongen hebben. Vanuit Sommelsdijk kwam een karos met "het gerecht" en ook zij kregen in het Ouddorpse een minder vriendelijke ontvangst. AI snel bleek dat Doortje onschuldig was, waarna hij werd vrijgelaten. Doortje is overleden op 31 maart 1973, negentig jaar en zeven maanden oud, in "De Vliedberg".

12. De weduwe A. Meijer-Breen uit de Koolweg heeft haar leven lang de klederdracht gedragen. Op de foto links draagt ze de rouwkeuvel, ook wel blinde keuvel genoemd. "Jaan Meijer" was een specialiste in het wassen en strijken van de keuvel en velen maakten dan ook van haar diensten gebruik. Het was ook een kunst de keuvel van een goed karkas te voorzien. Er werd een onderkapje onder gedragen, waaraan de gouden krullen waren bevestigd. Op de foto rechts draagt ze de gehaakte witte muts (voor door-de-weekse dagen) en het bonte schort.

13. Het voor deze tijd zo romantische interieur van het woninkje van Pauw Mierop aan de Smoussenhoek. De kamer was als het ware behangen met antieke blauwe tegels. Mierop (links) zit hier bij de kachel van het type dat de "aangeklede juffrouw" werd genoemd. Hij wordt gezelschap gehouden door Kees van 't Met (Kees Tanis). Beiden dragen de lage zijden pet. Het boerderijtje dat naast de open bare school stond is in de jaren dertig afgebroken.

L SCHOOL - SMOUSiON HOEK

14. De kruising Weststraat-Hazersweg (toen Smoussenhoek) anno 1932. De brandsloot die er had gelegen was kort tevoren gedicht en er was een mooi ijzeren hekwerk voor in de plaats gekomen. Links op de foto zien we het stookhok van "Willem van Pouw", Op de achtergrond de boerderij van Pouw Mierop. In het zichtbare gedeelte van de openbare lagere school is thans het verenigingsgebouw van de Nederlands Hervormde Kerk gevestigd.

15. Ret "Ruis de Jonkerstee" is in 1922 afgebroken. Ret was een riante buitenplaats, gebouwd in 1681, waar zelfs vorstelijke personen kwamen jagen. Een marmeren tegel in de gang vermeldde dat mejuffrouw Slingerland destijds de eerste steen had gelegd. Ret buiten (rechts op de foto te zien) stond nabij het Esse-bos, vroeger een, vooral door de opgroeiende jeugd, veel bezochte wandelplaats. In 1913 heeft de jeugd er het Onafhankelijkheidsfeest gevierd. Momenteel is zowel het terrein van de J onkerstee als het Esse-bos volgebouwd met recreatieverblijven en is de tastbare stilte van toen waarvan de foto ook een beeld geeft - geweken.

16. In 1918 werd boerderij "Rustburg" afgebroken. De boerderij was in 1680 gebouwd door Jacob Glijbant, zo'n honderd meter links van het tegenwoordige Kruiswegje. In de gevel van "Rustburg" was een steen ingemetseld die overigens afkomstig was van het naastgelegen huis. Daarop stond dat Jacob Johan Grinwis op 22 mei 1662 de eerste steen had gelegd. Jacob Johan Grinwis was eigenaar van de ambachtsheerlijkheid in 1821. De laatste bewoner van "Rustburg" was Piet van Teune Tanis. Zijn kinderen werden de "Rusburgers" of de jongens van Piet van Teune genoemd.

17. Dit zijn de bouwers van de school op het werk, gekiekt door fotograaf W. Meier, toen de aangewezen man op Ouddorp. We zien, van links naar rechts: een onbekende opzichter, P. Tanis Pzn., Mooijs Boelaars, Kr. de Mooij, C. de Ronde, C. Pijl, Diet de Mooij, Jaap Mierop, Wullem de Mooij, M. van Koppen, Kees van Koppen Gzn., Aren Pijl, Gerard v.d. Kemp, Thys de Mooij Kzn., Gert van Koppen, C. van Koppen Jaczn., C. Tanis Gzn., L van Koppen Gzn., P. van Koppen Czn., Adr. Spee, Jan Pijl, Jan Komtebedde (van Poulus), George Tanis en Gerard Tanis Gzn., Simon de Ronde, Jan de Ronde, Krien Spee (met baard), T. de Ronde (boven), Kr. van Koppen, PI. Boelaars en Kommer Tanis Gzn. Liggend: Gert Boelaars, Kl. Meier (zoontje van de fotograaf), drie onbekende stukadoors, Pietje Komtebedde met Pukje, het hondje van Poulus Boelaars.

18. Een oud kiekje van de Kerkstraat. De woning links werd toen bewoond door Job Kaptein; het is nu de winkel van "Bosland Zelfbediening". Het vroegere gemeentehuis werd na 1966, toen de gemeentelijke administratie in verband met de herindeling van gemeenten naar Goedereede verhuisde, als bankgebouw in gebruik genom en. Thans is er een boekhoudbureau in gevestigd. De lindebomen langs de Kerkstraat zijn bijzonder fraai geweest. Ze werden met behulp van een ladder tot in de top gesnoeid en vormden een natuurlijke zonnewering voor de daarachter gelegen huizen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek