Ouddorp in oude ansichten deel 2

Ouddorp in oude ansichten deel 2

Auteur
:   Jan P.K. Grinwis Jzn.
Gemeente
:   Goedereede
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3232-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ouddorp in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Een kiekje van een van de klassen van de openbare lagere school anno 1920. Hoofdonderwijzer Langhorst zien we naast zijn klas, welke aan de andere kant wordt geflankeerd door juffrouw Rooij uit Dirksland. De narnen van de leerlingen zijn als voIgt. Bovenste rij, van links naar rechts: D. Melcher, Grietje Blok, Hester M. Breen, Jans Spee, Elisabeth (Bets) Spee en Johanna Santifort. Op de tweede rij van boven: C. Sperling, Cor v.d. Klooster, Jacob Sperling, D. Breen, Jacob Troost en P. Heerschap. Op de derde rij: Kommertje Heerschap, P. Heerschap, J. v.d. Linde, Dien Roozemond, Martha Blok, L. Heerschap en Arendje v.d. Klooster (Zij is meerdere jaren directrice van het rusthuis "De Goede Ree" te Sommelsdijk geweest.) Op de vierde rij: Pauwtje Heerschap, W. Heerschap, Krientje Santifort, Jantine v.d. Klooster, A. Sperling en Cor(nelia) en Dora Grinwis, twee zusjes. Op de onderste rij: RC. Roozemond (de tegenwoordige smid), W. Neele, P. Breen en Cor Santifort.

.Beeslenmc:rkl, Koenderdijk, Gudd6rp

20. Tientallen jaren lang was het donderdagmorgen "beurs" (beestenmarkt) in het hartje van Ouddorp. De foto laat zien hoeveel belangstelling er was voor dat wekelijkse gebeuren waar niet aileen veekopers, maar ook kooplui van ander slag zich lieten zien. Op de achtergrond hotel "Akershoek" waar bezoekers en kooplui het nuttige met het aangename verenigden en een neutje dronken. Rechts van hotel "Akershoek" de oude christelijke school, thans de smederij van Van Damme. Sinds enkele jaren wordt de beurs op een andere plaats gehouden. Op de traditionele plaats ging het verkeersproblemen scheppen, to en de beursbezoekers niet langer lopend of fietsend, maar met de auto naar het dorp kwamen.

21. Een vrij zeldzame foto van de bouw van de "School met den Bijbel" aan de Nieuweweg (nu Hofdijksweg) van 1907. De twintig bouwvakkers nemen de tijd om even voor de fotograaf te poseren. De school bestond aanvankelijk uit zeven lokalen, later uitgebreid tot tien. Inmiddels wordt de school - in een nieuw gebouw - bezocht door meer dan vijfhonderd leerlingen.

22. Een kijkje op de vroegere betonnen vuurtoren, met aan zijn voet tientallen grazende koeien. De toren werd in 1912 gebouwd ter vervanging van het licht dat tot dan op Goerees' dom gebrand had. De toren was tweeenvijftig meter hoog. In de oorlog was de toren van strategisch belang. Om deze reden hadden de Duitse bezetters er een lading springstof in aangebracht om de toren op elk gewenst moment te kunnen laten exploderen. Dat gebeurde nota bene een dag voor de bevrijding, op 4 mei 1945. Niet door Duitse hand, maar zeer waarschijnlijk ten gevolge van blikseminslag, Overigens was tijdens de oorlog het licht gedemonteerd en elders ondergebrach 1. De onderste foto toont een deel van de gevallen toren.

Xauen, Oudderp

23. De haven van Ouddorp, zoals die vroeger was, met de vissersvaartuigen (botters) nog op de zeilen. Door de afsluiting van de Grevelingen is de haven verplaatst naar het Haringvliet (Stellendam). Aan de haven woonden voor het grootste deel vissers. Het witte gebouw links is het cafe Santifort en geheel rechts cafe Cor Grinwis. Door de afsluiting van de Grevelingen hebben de Ouddorpse vissersvaartuigen nu ligplaats gekregen in de nieuwe haven van Stellendam aan het Haringvliet.

24. Aan het eind van Oosterweg, zo'n tweehonderd meter links, vindt men "De Kaap". Ret was een geleide-lieht dat in de jaren twintig werd afgebroken. De woning werd nadien pension "De Zeemeeuw" (afgebroken in 1976 in verband met de voorgenomen duinverzwaring). lets reehts van het midden van de foto zien we restaurant "Strandlust", dat door de Duitsers in de oorlog is gesloopt. Reeh ts daarnaast de loods waarin destijds de reddingsboot was gestald; na de oorlog omgebouwd tot twee woningen, onder de naam "De Kaap". Ook die zijn inrniddels gesloopt. Ret kiekje is wei heel romantiseh met de grazende koeien, gehoed door koeiewaehter Klaas Venneman. Veel kleine boertjes hielden een of meerdere koeien en dat heeft te Ouddorp lange tijd een melkslijter overbodig gemaakt.

Op de onderste foto zien we D. Kleijn en C. de Vogel.

25. Ouddorp heeft heel wat vissers gehad en uit hen zijn dappere redders en kundige bergers voortgekomen. De Ouddorpers verrichtten een historische redding toen op 21 februari 1907 de Harwich lijnboot "Berlin" bij Hoek van Holland op een pier voer, waarbij het trotse schip doormidden brak. In de loeiende storm gelukte het vier Ouddorpse bergers op het niet gezonken deel van het schip te komen waarvan ze nog vier overlevenden wisten te redden. Later kregen de dapperen, die hun leven hadden gewaagd, koninklijke waardering van prins Hendrik. Het waren (in de boot gezien) van links naar rechts: M. Sperling, L Sperling, G. Moerkerk en C. Sperling, allen in dienst van bergingsmaatschappij Van der Tak. Alleen de heer Moerkerk woonde toen nog in Ouddorp, de overigen in Maassluis. De ramp kostte enkele honderden passagiers het leven.

26. Rechts: de bejaarde heer Job Padmos is lange tijd het oudste raads1id van Nederland geweest. Hij had zitting in Ouddorps gemeenteraad voor de Nederlandsche Hervormde Kiesvereniging van 1928-1941 en van 1946-1955. De heer Padmos - in de volksmond Job van Leun - droeg als een van de Iaatsten de zijden pet; hij was dan ook een karakteristiek figuur in het dorpsleven. Hij over1eed in 1955 op negenentachtigjarige leeftijd. De foto werd gemaakt toen de heer Padmos werd toegesproken in verband met de ramp van 1953 door de toenmalige burgemeester van Den Haag.

Links: wijlen Kees Tanis droeg als laatste Ouddorper de lakense hoge zijden pet. De foto werd gemaakt ter gelegenheid van zijn honderdste verjaardag waaraan ook in de krant aandacht werd besteed. Hij was geboren op 17 februari 1864 en is overleden op 14 november 1964 in zijn (herbouwde) woning. Zijn vorige woning was afgebroken door de Duitse Wehrmacht, begin 1944, omdat die in de weg zou staan bij een eventue1e invasie.

27. Een historisch plaatje, gemaakt in 1918 nadat de bemanning van de Ouddorpse reddingsvlet een oefening had gehouden. De boot, die nog moest worden geroeid, werd in De Kaap opgeborgen en door paarden daarheen getrokken. Op de foto zien we de volgende personen. Op de achterste rij, van links naar rechts: D. Tanis, H Tanis, Jac, Molensteeg, E. v.d, Sluijs, Adr. Witte, M. v.d. Klooster en Jac v.d. Klooster (schipper). Op de tweede rij, van links naar rechts: M. Tanis, P. van Wijk, Adr. Witte sr., Jan v.d. Sluijs, Corn. Grinwis (de Noorman) en Toon Ihrman. Op de onderste rij, van links naar rechts: P. Bakelaar, de heer Cohen, W. Akershoek, Kr. Grinwis, vervolgens een militair, Leun Grinwis en Jac Grinwis. De twee mannen naast het wie1 zijn Teun Grinwis en Kommer de Vogel.

28. Door de jaren heen heeft de zee veel op Ouddorps strand geworpen en soms liep er ook een schip vast. Dat was in 1946 ook het lot van de Poolse vrachtboot "Poznan", die enkele maanden vast zat en daarna kon worden vlot getrokken. De gestrande boot trok veel bekijks. De bemanning is al die tijd aan boord gebleven.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek