Ouddorp in oude ansichten deel 2

Ouddorp in oude ansichten deel 2

Auteur
:   Jan P.K. Grinwis Jzn.
Gemeente
:   Goedereede
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3232-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ouddorp in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. "De zee geeft, de zee neemt" is een waarheid die ook in Ouddorp door de eeuwen heen is ervaren. Aan de noordwestkant wordt Ouddorp beschermd door een duinenrij (nu voor een deel een bitumen dijk), die het hoogst en stevigst was nabij het Flaauwe Werk. Op het strand lag ook een zware keiendam maar tijdens de ramp van 1953 bleek dat alles bijna onvoldoende want juist daar werd een doorbraak gevreesd. Gelukkig kon dat onheil worden gekeerd door met snel gemobiliseerde krachten een versterking aan te brengen. Na de ramp werd zo'n honderd meter landinwaarts een stevige bitumen dijk aangelegd op de plaats waar de duinen het meest hadden geleden. De huizen die op de foto te zien zijn stonden aan het eind van de Noordweg. De weg liep langs het huis van Kl. Hollaar, vervolgens langs de woning van Pouw Westhoeve tot aan de woning van de kantonnier van Rijkswaterstaat (rechts). Tijdens de ramp werd de woning bewoond door kantonnier Abr. Hoek. In de nabijheid stond vroeger ook een lichtbaken, maar deze hele omgeving is aan de zee prijsgegeven. De woningen werden gesloopt. Op de inzet het huis van Kl, Hollaar.

30. Er zijn vroeger in Ouddorp drie vlasbedrijven geweest waarin - in het seizoen - door jong en oud werd gewerkt. Er was een stoomvlasserij aan de Broekweg van C. Lodder (later is deze vlasserij verbrand) en er waren twee bedrijven aan het Molenweegje, van Job Padmos en van Abr. Padmos. Deze laatste, die rechts van de molen "De Hoop" stond, is ook verbrand. Dat gebeurde in de oorlogsjaren toen het geen vlasserij meer was, maar toen de schuur was gevorderd door de Wehrmacht en als garage dienst deed. Het vIas vroeg, na te zijn geoogst, nogal wat bewerking. Na het drogen moesten de bollen worden gebroken, vervolgens gingen de bossen in de sloot om daar te roten, waama ze weer te drogen moesten worden gelegd. Dat gebeurde op een wei waarbij het vIas steeds gewend moest worden. Daarna werd het opgebonden en gezwengeld. Op de foto, gemaakt op de vlasserij van Abr. Padmos, zien we, van links naar rechts: Aren v.d. Bok, Pie de Ronde, Ka Padmos met aan haar arm J. Bosland, Pzn., Adr. Meijer, W. Venneman, Kl. Bosland, Job Padmos, Joh. Berkenbosch, Pouw Bosland, Cor Bosland, M. Grootenboer en Joh. Bosland Jzn. Op de voorste rij zien we: Piet Mierop Dzn., J. Bakelaar, P. Bosland Jzn., C. de Ronde, Jac. Both en Frits v.d. Linde Lzn.

31. Een plaatje van de chichoreidrogerij "De Onverwacht", staande langs de Dorpsweg. De fabriek staat er nog maar de hoge schoorsteen, die herinnert aan het stoomtijdperk van de fabriek, is verdwenen. "De Onverwacht" was v66r 1930 een meekrapstoof. Nu worden er boten in gebouwd en dient een deel van het grote bouwwerk als opslagplaats voor landbouwprodukten. Meekrap is een andere wortel dan chichorei. Het is een wortelgewas en de jonge planten (kiemen) werden op bedden gepoot en kregen dan eerst een modderbad om langer vocht te houden. Dan bleven de planten soms drie jaar staan; dat zat ook weI in de vraag die er was naar de verfstof die er van werd gemaakt (garancine). Het delven was een slecht werk want de grond werd met een lange spade weI vijftig centimeter omgewoeld om de wortelklit er helemaal uit te halen. Het drogen ging van boven naar beneden en het eindprodukt was rood-bruine poeder, die in de molen werd gemalen. Zo rond 1920 werd er hier nog weI gedroogd.

32. Hier ziet u een reproduktie van een schilderij dat een lang vervlogen situatie in beeld brengt. In het woninkje vooraan dreef Teun Koek een manufacturenhandeltje. Het pandje werd omstreeks 1930 afgebroken, waarna een nieuw pand verrees waarin D. Koek ging wonen. Later werd het herbouwd tot boekhandel, die lange tijd is gedreven door G. van Koppen. Thans beheert diens zoon C. van Koppen de moderne boekhandel. De situatie op deze foto is vanaf de Molenblok in beeld gebracht.

OUDDORP.'

Weg neer het Strand.

33. Zulke stulpjes als links vooraan hebben er in Ouddorp vroeger heel wat gestaan, Dit stond op de hoek Koolweg-Dijkstelweg en is lange tijd bewoond geweest door de familie T. v.d, Bok, Het woninkje is enkele jaren geleden goeddeels geamoveerd om ruimte te bieden aan een fraaie bungalow. Rechts op het zogenaamde "Kruusje" (een stukje grond tussen een viersprong van wegen) zien we een van de eerste telefoonpalen die in Ouddorp werden gezet; de p.t.t, had in deze periode (omstreeks 1920) in deze omgeving nog slechts drie telefoonabonnees!

34. Hier woonde Jac. Klepper. Hij was koetsier bij dokter Cruik en deze woning stond aan de Wittestraat, vroeger ,,'t Balkje" achter de dokterswoning. De laatste bewoner was Willem Klepper. Ret huisje was blauw gekalkt en is afgebroken voor nieuwbouw. Nu woont er de weduwe Pikaart,

35. Jammer genoeg is ook dit beeld verdwenen. Het was een boerderij op het eind van de Koolweg, gebouwd in 1668. Rechts, voor de boerderij, staat de "keet", die blauw gekalkt was met aan de buitenkant de witte bakoven. Buiten legde men daar een houtvuur onder aan en de boerin bakte z6 haar brood. Ze deed dat een keer per week. Veelal werden broden van maar liefst vierentwintig ons (! ) gebakken. De boerderij is lange tijd bewoond geweest door wethouder C. Grinwis en zijn ongehuwde broers Hein en Krijn Grinwis. Boerderij zowel als bakoven zijn inmiddels verdwenen en hebben plaats gemaakt voor twee nieuwe dokterswoningen met praktijkruimte.

Het smalle einde Ouddorp

36. Het befaamde "Blauwe Huus", staand aan het Smalle Einde, hoek Bosweg. De gevelankers laten het jaartal 1659 (of 1650) zien als vermoedelijk bouwjaar van dit monumentje. Ten tijde dat de foto genomen werd - omstreeks 1920 - verkeerde het kennelijk nog in een goede staat, maar nu is het vervallen en wordt het door sloop bedreigd. Het is vrijwel de enige duinboerderij die nog over is. Het "Blauwe Huus" is lang bewoond geweest door Kees Hameeteman, bijgenaamd Keesje de Koopman. Van links naar rechts ziet u op de foto: Jan v.d. Bok, Dimmetje Hameeteman, Krijntje v.d. Bok, Klaartje de Jong en geheel rechts Klaas Hameeternan,

37. Ouddorp heeft in het verleden heel wat snoepwinkeltjes geteld; dat van Pietje Bok aan de Dorpsweg was er een van. Het stond niet ver van de openbare lagere school af en het was een trekpleister voor de schooljeugd. De jeugd had weliswaar niet veel te versnoepen maar voor een cent kon men er al terecht en kon er zelfs "van 't blad" keus worden gemaakt uit minstens tien soorten snoepgoed. Op de foto zien we, van links naar rechts: N. Pape, H. Mierop Wzn., Pietje v.d. Bok, Koudijzer (eierkoopman), Holleman, Bertus (met baard, hij was postbode), met fiets L. Struijk, H. Breen (Hans van Govert), L. Tanis, Christiene Mierop (Christiene van Kloaze), Marie Flikweert (nu de weduwe van dominee Bel) en Th. Bosloper.

38. Een handwerkclubje onder leiding van Cornelia Aleman (links), ongeveer zestig jaar geleden. Van links naar reehts zien we: P. Meijer, K. Breen, Tine Grinwis, N. Aleman, Kl. v.d. Wende en Kr. Meijer. Op de middelste rij: Sietje Westhoeve, M. Tanis en Mina Akershoek. Op de onderste rij: Neeltje Meijer, Anna Padmos en Neeltje Westhoeve.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek