Ouddorp in oude ansichten deel 2

Ouddorp in oude ansichten deel 2

Auteur
:   Jan P.K. Grinwis Jzn.
Gemeente
:   Goedereede
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3232-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ouddorp in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. Er werd rond de eeuwwisseling in het Ouddorpse nogal wat groente en fruit verbouwd. Jaap Grinwis (Joap Giele) had een boomgaard aan de Koolweg (nu perceel Koolweg 21) waarbij hij ook een broeikas had van honderd meter lengte. Die is de jaren twintig gesloopt. Ook op de Broekstee had Van de Broek een tuinderij. De bovenstaande foto werd van een stel bessenplukker(sters) gemaakt bij de zogenaamde "verreke-schure" (varkensschuur). We wisten alle namen te achterhalen. De vier dames die links staan zijn vermoedelijk de nichten Rieka, Cornelia, Jans en Kommertje Heerschap uit de Oostdijk. Voorts, staande van links naar rechts: Mina Groenendijk, Pauw Verduin, Klaas Boshoven, Daatje Groenendijk, Sanne Breen Gdr., Neeltje Verhage, Lien van Loon, Nies Verhage, Kees Bosland, Aagt Verhage, Sophie Visser, Jans Hollaar, Marie Visser (met hoed), Ant. Visser, Christina Grinwis, Jans Bosland, Hes Karel, Willempje van 't Geloof, Jaap Hoek, Klaas Kastelein, Jan Grinwis, Neeltje Mastenbroek, Klaas Bosland, Jan Bosland, Ploontje Breen (geheel rechts) en de jongen aehter haar is Jan Bakelaar. Middelste rij, van links naar reehts: Marie Breen, Tine Boshoven, Baaltje Moerkerke, Lien Grinwis, Cornelia Grinwis, Lies Visser, Arien Visser, Betje Grinwis, M. Flikweert en Kaatje Mierop. Onderste rij: Tona Moerkerke, Cornelia Breen, Maatje Padmos, Johanna Verhage, Krientje Tanis, Marie Meijer, Klaasje Tanis, Cornelia Westhoeve, Adriaantje Grinwis, Klaartje Grinwis en Suzanna v.d. Kreeke.

40. De boerderij "Heiburgh" heeft langs de Hofdijksweg gestaan. Nu is er nog slechts de woning van over, nadat op 27 november 1956 de schuur in vlammen opging. De toenmalige bewoner, de drieenzeventigjarige Corn. Padmos, is bij die brand om het leven gekomen. AI eerder, in het jaar 1664, was de boerderij door brand vernield. Bij de herbouw werd een oude gevelsteen ingemetseld die het volgende opschrift droeg: "Heiburgh fu fatel Ao 1566, Beato CHI per vana Speranza im moderate. Del moderate Ben non perde il frutto". Het kan aldus worden vertaald: "Voor Heiburgh was het jaar 1566 noodlottig, gelukkig hij die (of schoon door ijdele en onmatige hoop vervoerd) nochtans de vruchten van een matig geluk niet verliest".

41. "Hoe genoeg'lijk vlied t het leven, des gerusten landmans' heen", is op dit plaatje zeker van toepassing. Op boerderij "Noordwijk" van de gebroeders Santifort aan de Oude Nieuwlandseweg worden de paarden ingespannen. Links zien we Huib Santi fort (overleden) vervolgens Kees Santifort, die nu het bedrijf voert, en reehts naast hem zijn oom Maart Santifort (overleden) en zijn eveneens overleden moeder Krientje. De grote boom die het tafereeltje beheerst is een noteboom, die jaarlijks een rijke oogst walnoten gaf.

42. Molen "De Zwaan" staat aan de Dorpsweg, dichtbij de algemene begraafplaats. Wanneer daar een begrafenis plaatsvindt, staan de wieken van de molen nog altijd in de rouwstand. De molen werd vroeger "loddersmolen" genoemd. "De Zwaan", eigendom van firma C. Pape & Co, ziet er uitwendig nog heel goed uit, maar er zou wei een restauratie nodig zijn. Hij dateert van 1846. Enkele technische gegevens: de wieken zijn voorzien van een binnenroede, imitatiesysteern Van Bussel, buitenroede systeem Fauel.

43. Deze wei heel fraaie molen heeft ooit in Ouddorp gestaan. Het was de molen ,,'t Hert", die tot 1846 langs de Dorpsweg heeft gestaan en nadien naar Brouwershaven is vervoerd, waar hij op 28 december 1945 bij een zware storm omwoei. De foto zal wellicht van de Brouwershavense periode dateren. In het bekende boek van Boers wordt verhaald dat de molen een kwartier gaans van het dorp stond en dat maakt het waarschijnlijk te geloven dat hij daarom niet stond op de plaats waar nu de molen van de familie Pape staat, maar enige honderden meters verder. De woning Dorpsweg 48 wordt heden ten dage nog "het meul'huus" genoemd en het zou heel goed mogelijk zijn dat daar deze molen heeft gestaan.

44. De openbare school in de Oostdijk was een tweemansschool. Er is nogal wat over te doen geweest v66r dat de opheffing er door was, want het aantal kinderen was te gering. Nu gaan ze vanuit de Oostdijk te Ouddorp of Goeree (haven) naar school, vier kilometer verder. Het aanplakbord en de brievenbus aan het hek waren een gemak voor de gemeenschap. Meester v.d. Linde staat in de deuropening. De laatste onderwijzer was P. Troost. De school is verbouwd tot "Motel Oostduin",

45. Het bestuur van de afdeling Ouddorp van het Groene Kruis, gekiekt in de tuin van de dokterswoning. Van links naar rechts zien we: (zittend) zuster Groeneweg, Gommert van Oostenbrugge, Jac. Breen, dokter Po1derman en Pieter Boe1aars. Staand: Corn. Breen, Jac. Lodder en T. Tanis Tzn. In het huisje dat links te zien is woonde destijds Willem Bos1and. Het is inmidde1s afgebroken om ruimte te maken voor de bungalow van dokter Ruizeve1d. Toen de foto werd gemaakt, rond 1930, stond er voor de ingang naar de dokterswoning en zijn praktijk nog een petro1eum1antaarn, naast het hoofd van C. Breen nog net te zien.

46. Tijdens de watersnood van 1 februari 1953 kwam er ook een gedeelte van Ouddorp onder water te staan doordat de dijken aan de zuidkant op enkele plaatsen doorbraken. Een zo'n doorbraak bevond zich westelijk van de haven. Er gingen twaalf huizen verloren maar de bewoners waren op tijd gevlucht. Links op de foto het gespaard gebleven huis van Jan Redert. Enkele jaren geleden werd het afgebroken ten behoeve van de aanleg van een nieuwe rijksweg. Op de foto is het hers tel van de dijk bijna gereed. Er werd direct a1 op 1 februari met een provisorische dichting begonnen. Er werden daarvoor zandzakken gebruikt met zand van de schurvelingen. Van links naar rechts zien we op de foto: C. v.d. Wende, Th. de Vogel, Joh. van Huizen Azn., achter hem Th. Grinwis en Ant. Flikweert.

47. De R. T.M. reed aanvankelijk met stoomlocomotieven en daar kwam veel water aan te pas. Daarvoor zorgde in Ouddorp de watermolen, vanwaar het water via een ondergrondse leiding naar het station werd gevoerd, waar het in het pompgebouw werd opgeslagen. De molen stond aan de Hooge Pad en werd in de oorlogsjaren, om strategische redenen, door de Duitsers afgebroken. Links naast de molen is nog een huisje zichtbaar. Dat staat er nog en het wordt bewoond door de weduwe Van 't Geloof.

48. Na de greep naar de macht door P.J. Troelstra werd overal in den lande een burgerwacht opgericht, de Bijzondere VrijwilIige Landstorm. Er waren rond de honderd leden. Hier een groepje met het bestuur, vermoedelijk in 1926, want toen is hier een landdag gehouden in de duinen bij De Kaap. Zittend, van links naar rechts: G. Tanis, T. Tanis, Hoogeweg, G.J.F. Gobius du Sart (burgemeester), A. v.d. Kemp, Kl. Westhoeve, Jac. Mierop en P. Pikaart. Op de tweede rij: Jas. Knape, P. Westhoeve, W. Hameeteman, G. Akershoek, M. Voogd, Joh. Bosland, J. v.d. Bok, W. Akershoek, T.E. Tanis, J. Grinwis Czn., M. Aleman, J. Meijer Kzn., K. de Vogel, K. Breen, T. Tanis, W. Venneman en Rijk Akershoek. Op de derde rij: C. v.d. Wende, J. Grinwis, W. Akershoek, G. de Jong, P. Westhoeve, J. Pikaart, J. Westhoeve, W. Hoogmoet, C. Bosland, Joh. Breen, Kr. Hameeteman, Kl. Bosland, Ew. Tanis, Jac. Bot, P. Santifort, M. Witte, Jos. Boelaars, D. Luime, M. Tanis, R. Akershoek en A. Kaptijn.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek