Ouddorp in oude ansichten deel 2

Ouddorp in oude ansichten deel 2

Auteur
:   Jan P.K. Grinwis Jzn.
Gemeente
:   Goedereede
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3232-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ouddorp in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Typisch in het Ouddorpse landschap zijn de schurvelingen, ze zijn landelijk uniek! De totale lengte van de schurvelingen - in Ouddorp meestal "de hoogten" genoemd - bedraagt zeker zo'n honderd vijftig kilometer. Ze zijn alle met spierkracht ontstaan, veelal 's winters, wanneer er op het land geen werk te doen was. Dan werd het land zoals dat heette "uut'e miend" (uitgemijnd). Het betekende dat de bovenste laag vruchtbare compostgrond die zich er door de jaren heen had gevormd lager en dichter bij het grondwaterpeil werd gebracht. De goede grond werd dan eerst verwijderd, waarna de daaronder gelegen zandgrond werd afgegraven en op hoogten werd gereden, waarna de humuslaag weer over het lager geworden gedeelte werd verdeeld. Het zandtransport yond plaats met kruiwagens en het was dan ook een moeizaam werk om met een volle kruiwagen over een plank van zo'n dertig centimeter breed naar boven te balanceren. Op de fotootjes wordt dat in beeld gebracht. De schurvelingen zijn door de provinciale overheid tot beschermd gebied verklaard en mogen derhalve niet worden afgegraven. Zo'n kruiwagen kostte toen vijfenveertig stuivers.

50. "De Kleistee" (bereikbaar vanaf de Dijkstelweg) is thans eigendom van de Watetleidingmaatschappij Zeeland. Voordien was het particulier bezit. De Kleistee staat nog te midden van een stuk onontgonnen duingrond waaruit vroeger een groot deel van Ouddorp heeft bestaan. De jeugd heeft de woning zwaar toegetakeld sinds die niet meer bewoond wordt, maar toch zal de stee waarschijnlijk voor een totale ontluistering worden behoed en ooit nog eens dienen als conferentieoord of iets in die sfeer.

uit Ouddorp

51. Dit pittoreske huisje stond op de hoek Duinkerkerweg-Dirkdoensweg, achter het rijwielbedrijf van "de Bokjes", afgeleid van de achternaam Van der Bok. Ret voorste gedeelte van het woninkje is al vele jaren geleden gesloopt, het overige gedeelte pas enkele jaren geleden. Lange tijd heeft de heer Kl. Westhoeve (Klaas van Noorden) er gewoond. Hij was een goede steenzetter, wiens kwaliteiten over het hele eiland bekend zijn geweest. De heer Westhoeve had zijn werk aan de zeewering bij het Flaauwe Werk, waar hij ook aanvankelijk heeft gewoond. Ret woninkje op de foto is inmiddels geheel verdwenen. Op de plaats ervan staat een nieuwe woning, die wordt bewoond door de heer M. Moerkerke.

52. Een tradition eel familieportret. Kennelijk werd deze familie, het gezin van Gieltje van Loon, gefotografeerd ("uut'e schilderd", werd in het Ouddorps gezegd) om de foto naar Amerika te sturen waar een geernigreerde zoon woonde. Gieltje, weduwe van Jan Grinwis, overleed in 1913 op bijna honderdjarige leeftijd. Ze wordt omgeven door haar dochters en zoons, zittend Adriaantje en staand, van links naar rechts: Mietje, Neeltje, Jacob, Krijn en Leun Grinwis. Ze stonden bekend als "de jongens van Giele".

53. "De Ridderstee" staat langs de Westerweg. De foto geeft een goed beeld van de inrichting van een Ouddorps boerenerf. Links het varkenshok met daaraan vastgebouwd "het huusje", de w.c. in een heel primitieve uitvoering. Geheel rechts staat de keet waarin werd gewassen en het brood werd gebakken. Het melkgerei werd buiten schoongemaakt en daarv66r zien we een gemetselde kachel met een grote ijzeren ketel. "De Ridderstee" werd gebouwd in 1786 en verkeert nog in goede staat. Hij wordt bewoond door de familie Santifort. Het ventje op de foto is J.e. Grinwis Wzn.

54. De Ouddorpers wisten al vroeg een muziekje te maken. Eerst deden ze dat in de opgerichte muziekvereniging "Juliana", welke vereniging later ter ziele ging. Sinds veertig jaar heeft Ouddorp de muziekverenigingjbrassband "Concordia". Bovenstaande foto werd gemaakt in 1927, toen "Juliana" een concours in Rotterdam bezocht. We hebben de namen achterhaald, ze zijn als volgt, Op de bovenste rij, van links naar rechts: P. Heerschap, A. Boelaars, achter het vaandel W. (Rob) Klepper, J. Boelaars Mzn. en Matth. van Diggelen. Op de tweede rij, van links naar rechts: Leen v.d. Linde met de grote trom, J. Boelaars Gzn., Dingeman Kurvink, J. Boelaars Pzn., 1. Akershoek, Pouw Boelaars, Teun Bouwman, A. Kurvink, J. v.d. Wende, Joh. Bot. en Teun Hameeteman. Op de onderste rij, van links naar rechts: Han Maks, J. Komtebedde, Piet Boelaars Gzn., Pouw Heerschap, T. v.d, Wende (directeur), Jac. Hameeteman, ChI. Westdijk en Kl. Bosland. Zittend: Jac. v.d. Linde (Joap Ben) en M. Boelaars.

55. In 1975 werd de sterk vervallen boerderij "De Poe pes tee" aan de Westerweg gesloopt. Deze wat merkwaardige naam is kennelijk afgeleid uit het feit dat er vroeger heel wat Fransen en Duitsers hebben gebivakkeerd, die bij het oogsten behulpzaam waren. Die buitenlanders werden "poepen" genoemd. Wanneer de stee is gebouwd is niet te zeggen. In 1860 werd hij al bewoond door de heer K. Tanis. In 1900 werd de stee gekocht door Willem Mastenbroek voor de prijs van f 3.500,- met ruim dertien hectare grond. Aan notariskosten was de heer Mastenbroek slechts f 7,79 kwijt ... !

56. Deze kaart is afgestempeld in 1911. Het is een fraaie ansicht van "De Broekstee" aan de Oude Nieuwlandseweg, toen nog in goede staat, eigendom van de familie Van de Broek. De familie Van de Broek staat en zit voor het raam. Bij "De Broekstee" was een grote tuinderij, waar groenten werden verbouwd. Die werden's morgens naar de boot in Stellendam gereden door Pauw Grinwis. "De Broekstee" werd in 1939 afgebroken. Op de plaats ervan zou een landhuis voor de heer Baart de la Faille worden gebouwd, maar door de oorlogsomstandigheden werd dat niet gerealiseerd. De Duitsers maakten zich meester van het al aanwezige bouwmateriaal. Nu is hier bungalowpark "Toppershoedje".

57. De bakoven die we links op de foto zien is de laatst overgeblevene in Ouddorp. Hij behoort bij de boerdetij "De Duivekooi" (anno 1761) langs de Westduinweg, welke boerderij vele jaren lang bewoond is geweest door het gezin Van Huizen. Momenteel wordt de historische beerderij door een nieuwe eigenaar in de oorspronkelijke staat teruggebracht. Dat betekent dat het "klompehok", links naast het raam, is verdwenen. WeI wordt - gelukkig - de bakoven in stand gehouden! Op de foto is te zien dat ook de moderne tijd niet aan "De Duivekooi" is voorbijgegaan. Beneden hangen nog de zogenaamde "blinde gordijnen", boven heeft de moderne vitrage al toepassing gevonden.

~'.

, .

.

I

58. Een tafereeltje dat al door vele duizenden toeristen is vastgelegd, een kijkje op de korenmolen "De Hoop" (eigenaar de heer Klaas Voogd), vanaf de Molenblok. De molen is in 1845 gebouwd en wordt nog steeds goed onderhouden. "De Hoop" verkeert dan ook nog in een uitstekende staat en wordt nog dagelijks gebruikt. Op een gevelsteen boven de zuidelijke ingang staat vermeld dat de eerste steen is gelegd door M.S. Zoeter Jzn., "oud tien jaren, op den l3en sept. 1845". De omgeving van de rnoleu is door de jaren heen aanzienlijk mooier geworden. De houten telefoonpalen zijn inmiddels verdwenen en het transformatorhuisje, dat wat storend aanwezig was, is geheel met klimop begroeid.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek