Ouddorp in oude ansichten deel 2

Ouddorp in oude ansichten deel 2

Auteur
:   Jan P.K. Grinwis Jzn.
Gemeente
:   Goedereede
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3232-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ouddorp in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. Rond de eeuwwisseling was er in de Klarebeekweg een schooltje, gevestigd in het gebouwtje dat links te zien is. Het schooltje was bestemd voor de kinderen uit die omgeving, die toen niet dagelijks de vier kilometer naar het dorp hoefden te gaan. Het is ons niet bekend wanneer het schooitje werd opgeheven maar dat is zeker voor 1900 geweest. Toen ai kwamen de kinderen, zeifs vanaf de vuurtoren, iopend naar de school en dat was een afstand van zo'n zeven it acht kilometer. Soms kwamen ze weI eens te laat en dat was geen wonder wanneer de wegen siecht begaanbaar waren. De kinderen die van ver kwamen mochten 's middags een kwartier vroeger naar huis. De schuur in het midden van de foto van de familie Witte is in de oorlog door brandbommen getroffen. Aan de paal op de voorgrond was de telefoonleiding naar de vuurtoren bevestigd.

Langs Ilde Kruusse" Ouddorp

70. Wie van oudsher van Ouddorp naar Goedereede ging, passeerde als laatste Ouddorpse bewoning "De Kruusse", ook het Kruusweegje genoemd. De links gelegen boerderij werd ook "De Kruusse" genoemd. Het is niet met zekerheid te zeggen van wie de karos is die over het zandweggetje nadert. Hein de Wezel reed zo'n wagen ten behoeve van zijn bodedienst. Hij kocht langs de deuren ook eieren op, maar ook de Goereeer Dimmen Hoek gebruikte zo'n karos voor zijn manufacturenhandel. Een van beiden is het stellig geweest.

71. De chichoreifabrieken leverden nogal wat werk in het naseizoen en vele Ouddorpers hebben er heel wat zweetdruppels gelaten, want het was benauwend heet op "de platen" waarop de gesneden wortels werden gedroogd. Op de onderste foto zien we "De Eendracht". Die had, evenals "De Ouddorp", een kurketrekker, die de wortels in de spoelbak bracht waar ze werden gewassen. Ze kwamen dan door de snijmachine in de Jacobsladder terecht, die ze boven bracht, waar het drogen begon.

Op de bovenste foto zien we een groepje drogers. Staande, van links naar rechts: H. Westdijk, Jac. Hoek, P. Bakelaar, J. Bakelaar, een onbekende, J. van Dam, P. Bakelaar Jzn., Kl. Breen, Kr. Hoek en nog een onbekende. Zit tend zien we, van links naar rechts: Leen Goudswaart en Jac. van 't Geloof. De foto is genomen in 1926.

72. De geitenfokvereniging "Ons Belang" werd opgericht op 7 april 1926. De geit was de koc van de kleine man. De contributie was veertig cent en er waren toen vicrcntwintig leden. Het hoogste aantal geiten is dertienhonderd geweest. In 1948 waren er achthonderd twintig geiten (vierhonderd vijftien leden). In 1952 vierhonderd negentig geiten (driehonderd vijfenzeventig leden). In 1963 nog honderd zestig geiten en honderd vierentwintig leden. Drie geiten haalden een melkgift van duizend kilo en drie procent vet; een zelfs zestienhonderd tweeenzeventig kilo en drie procent vet; een vier procent vet. Op de foto boven ziet u vier prijswinnaars. Het zijn, van links naar rechts: C. Mierop, Kl. Mastenbroek, Joh. Koek en J. Meier. Het zijn dan oak pracht geiten! Op de linker foto ziet u C. Ihrman met zijn winnaar. Het dier heeft een uier als een koe. Dit is de laatste keuring bij Hameeteman aan de Bokweg. In 1953 verdronken zeventig geiten en in 1954 werden er vierentwintig lammeren geschonken door diverse geitenhouders. In 1964 ging de vereniging op non-actief.

73. Deze kaart moet van omstreeks 1913 zijn omdat ze kennelijk bezig zijn met de verbouwing van de oude werkplaats van "Wullem de Smid" (W. de Mooij). We bedoelen de plaats waar de ladder tegen de muur staat. De beide eerste pandjes die daar vroeger stonden zijn afgebroken. Toen de foto werd gemaakt, woonde daar nog Bartje Goedegebuur. links vooraan zien we nog een gedeelte van het vroegere hotel "Bellevue" (later speelgoedwinkel en nu afgebroken ten behoeve van het nieuwe gebouw van de AMRO-bank hier ter plaatse). Het tweede pand van links was een bakkerij van de heer P. Soeteman, vervolgens was er het postkantoor (nu schoenhandel Demoet), vervolgens het huis van Jaap Grinwis (Joap Giele), dan het huis waaraan verbouwd wordt. De oude smederij van Wullem de Smid werd woonhuis van de heer Van Zuijjen (politie en bode). Het wordt nu bewoond door de weduwe P. Hoek-Verhage. De travaille die bij de smidse hoorde stond aan de andere kant van de straat bij de woning van Willem (nu slagerij). Links daarvan stond de school (nu smederij Van Damme) en daarnaast, het hoge gebouw, was hotel Akershoek. De woning die in het midden van de foto te zien is was van J. Pijl, de wagenmaker. Op de hoek rechts woonde Gieltje Grinwis die in 1913 is overlden, kennelijk ten tijde dat de foto werd genomen, omdat van enkele van de woningen de vensters (de blinden) gesloten zijn. Ook in het cafe, links, zijn de gordijnen neergelaten. De kinderen op de foto zijn, van links naar rechts: Jansje van Koppen, Corrie Goedegebuur, Baaltje Westhoeve en J. Westhoeve (beide laatstgenoemden zijn al overleden).

Christelijke S:::hool

Ouddorp

:

I

/

74. De christelijke lagere school ("School met den Bijbel" stond er boven de entree), gebouwd in 1907, werd in 1958 vervangen door een moderner gebouw, gebouwd aan de Margrietweg. De school was te klein geworden en ook zodanig verouderd dat ze niet langer voor het onderwijs geschikt was. Toch maakte nadien de visserijschool er nog enkele jaren gebruik van, maar thans wordt de ruimte geheel benut door de brandweer en door gemeentewerken.

75. De echte Ouddorpse vrouwenklederdracht. De vrouw links draagt hier de zogenaamde "blinde keuvel" met de gouden krullen en spelden. Voorts kende men de kanten keuvel en de gehaakte witte muts, die door de vrouw rechts wordt gedragen. De gehaakte muts werd door de week gedragen. Jammer dat de klederdracht geheel verdwijnt. Links zien we mevrouw Grinwis-Keijzer met naast haar mejuffrouw Joh. de Jong.

76. Deze foto, een oude daglichtafdruk, is van minder goede kwaliteit maar daartegenover ZQ zeldzaam dat we hem graag in dit boekje opnemen. De foto brengt in beeld hoe vroeger de grond werd omgezet. Het ging erom om de kleilaag van onder het veel minder vruchtbare zand te halen. Die laag lag soms meerdere meters diep en dat betekende dat de werkers elke schep klei metershoog op moesten gooien, waar weer iemand gereed stond om het verder te verspreiden. De klei was soms zo hard als beton en het werk was dan ook verschrikkelijk zwaar. De verdiensten daarentegen beliepen niet meer dan een gulden per dag. Dikwijls stond er veel water in het gat, dat er dan met een handgedreven pomp, een zogenaamde "kattekop", uit werd gepompt De eerste man vooraan was P. van de Linde, de derde-W, van Huizen. De foto werd genom en ongeveer ter hoogte van de hoek Oudelandseweg-Dorpsweg nabij de Oude Stee.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek