Ouddorp in oude ansichten deel 5

Ouddorp in oude ansichten deel 5

Auteur
:   Jan P.K. Grinwis Jzn.
Gemeente
:   Goedereede
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4760-6
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ouddorp in oude ansichten deel 5'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

VOORWOORD

Op zijn ziekbed, dat op 11 november 1987 in het ziekenhuis te Dirksland ook zijn sterfbed zou worden, heeft onze vader, wetend dat zijn aardse leven snel beeindigd zou worden, ons op het hart gedrukt te zorgen voor het gereedkomen van het ansichtenboekje, aan de voltooiing waarvan hij met zoveel zorg en liefde werkte. Hij heeft de verschijning van zijn pennevrucht "Ouddorp in oude ansichten deel 5" niet meer mee mogen maken. Aan de toen gegeven belofte voldoen we alsnog, ruim een jaar na zijn heengaan, zij het met schroom. Vader heeft, als representant van een oudere generatie, geprobeerd in zijn te boeken te verwoorden hoe hij zijn geboortedorp Ouddorp heeft beleefd. Hij he eft de meeste personen die op de toto's voorkomen persoonlijk ontmoet; hij was tenslotte ook tachtig en nog een van de weinigen die Ouddorp hebben gekend toen het nog niet door de recreatiezoekenden was ontdekt. Vooral uit die tijd stammen de foto's die hij van velen in bruikleen kreeg, al wordt er zeker ook een lijn getrokken naar latere jaren en gebeurtenissen. Jan Grinwis P.K.Jzn., met die laatste letters completeerde hij graag zijn naam, is niet meer. We hopen dat zijn laatste boekje, geschreven vanuit zijn hechte verbondenheid met zijn geboortedorp en liefde voor zijn dorpsgenoten, veellezers zal vinden. U allen die hem hebben gekend, heeft hij een groet nagelaten. Ook zijn bestaan is geschiedenis geworden ...

Zijn vier zonen Grinwis

1. Deze oude ansichtkaart toont .Vissershoek'' , een boerderij die aan de westkant van Ouddorp onder aan het duin is gebouwd.

De boerderij heeft haar naam te danken aan het feit dat hier enkele eeuwen geleden de vissers, die toen met .Jxirnmen" (platbodems) voeren, hun schepen op het strand zetten en daar bleven tot het weer hoog water werd. Een haven had Ouddorp toentertijd nog niet, die is pas in 1860 aangelegd.

Het duin, dat op de foto nog ongerept is, is al vele jaren geleden bebouwd met recreatiewoningen.

2. Een zeer oude foto, vermoedelijk gemaakt achter de openbare lagere school aan de Dorpsweg.

We hebben maar geen moeite gedaan de namen te achterhalen. Zo ze nog in leven zouden zijn, moeten de gefotografeerde kinderen ongeveer honderd jaar zijn. Toch zullen er misschien "jongeren" zijn die hun voorouders herkennen.

De vierde op de onderste rij zou Marius Witte zijn en de achtste op dezelfde rij Jan Heerschap. Let er eens op hoe keurig en warm de kinderen gekleed gingen.

3. Deze - naar het ons lijkt - zeldzame foto laat het vroegere gemeentehuis van Ouddorp zien. Ret dateerde van 1779 en is aan het begin van deze eeuw, in 1902, afgebroken om plaats te maken voor het nieuwe Gemeente- en Polderhuis. Sinds de gemeentelijke herindeling, op 1 januari 1966, doet het gebouw niet meer als zodanig dienst. Er is nu een museum in gevestigd.

In dit oude gemeentehuis is generaties lang de bevolking geregistreerd. Ret beeld staat wei in groot contrast met het huidige onderkomen van het gemeentebestuur.

Goed dat er bij het verschijnen van een fotograaf mensen spontaan poseerden om op de foto te komen, zodat we een goed beeld hebben van de kleding die ze toen - rond de eeuwwisseling - droegen en de kennelijk ontspannen sfeer waarin het dorpse leven zich voltrok.

4. Nog een plaatje uit de omgeving van het vroegere gemeentehuis, zo rond 1900 genom en voor de pastorie waar toen dominee Joh. Boss moet hebben gewoond.

Helemaallinks staat een vrouw met keuvel in de deuropening. Ook een man met een baard en daarvoor twee kleinere vrouwen. Het is jammer dat men er nooit meer in zal slagen te achterhalen wie dat allemaal geweest mogen zijn, maar dat maakt de foto niet minder interessant.

We zien hier nog de echte blauwe kiel die meestal half open was en zo te zien dragen allen, van klein tot groot, de klepbroek en de half hoge zijden pet.

De man met paard, die ik voor Leun Giele houd, draagt een blauwe buis, de voorloper van de overgooier voor de vrouwen.

5. Deze praehtige familiefoto, die rond de eeuwwisseling is gemaakt door fotograafVan der Plaat te Middelharnis, brengt het gezin van Govert Breen in beeld. ZeIf staat hij naast zijn zoon Hans. De vrouw des huizes, Lientje Breen-v.d. Bok, draagt de klederdraeht met keuvel en gouden krullen en een praehtig kralensnoer, stellig ook met gouden slot.

Naast Hans Breen staat zijn zuster Krientje Breen, later getrouwd met Hans Both; links van Lientje staat Jannetje Breen, later getrouwd met Jan Pijl, en reehts Jan Breen, overleden in 1926.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek