Oude-Niedorp, Nieuwe-Niedorp en Winkel in oude ansichten

Oude-Niedorp, Nieuwe-Niedorp en Winkel in oude ansichten

Auteur
:   A. Wit en J. Blokker
Gemeente
:   Niedorp
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4296-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oude-Niedorp, Nieuwe-Niedorp en Winkel in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Links staat cafe Brouwer in 't Veld. Dit is een opname van omstreeks 1927. Enkele jaren na deze opname is het cafe verbrand. Thans staat hier cafe "De Vriendschap" van l.W. Kramer.

20. De roorns-katholieke kerk en de pastorie van 't Veld, gelegen op de grens van Oudeen Nieuwe-Niedorp, Oak op deze foto zien we weer dat de mensen zich geduldig voor de fotograaf opstelden. Voor ons doet de schoonheid van de sjees Diet onder voor die van de auto. Oak de "Utrechtse"- of "Glazenwagen" mag gezien worden.

21. De Moerbeek in de voormalige gerneente Nieuwe-Niedorp. De gehele Moerbeek lijk t wel uitgelopen te zijn voor het wonder der techniek ... het fototoestel. Rechts staat de boerderij van J 0 Wiers, gebouwd in 1887. Daarnaast ziet u de woning van J. Kouwenberg. Dit perceel was tot 1889 de smederij van W. Heman.

22. Een opname van 1907. U ziet de kruidenierswinke1 van Jan van Twuiver, thans Moerbeek 56. Omstreeks 1880 vestigde Van Twuiver zich in dit perceel. Voor de winkel staan Van Twuiver en zijn vrouw en bij de hondekar ziet u de zoon, Piet van Twuiver.

23. Een opname uit 1907. Rechts staat de timmerzaak van C. de Graaf, thans Moerbeek 44. Links ziet u de doorriistal van cafe "De Roodbonte Koe".

24. Kermis op de Rijd in 1916/17. Diegenen die dit grootse ijsfeest hebben meegernaakt k unnen hier nog enthousiast over praten. Dat er grate belangstelling voor was, toon t deze overzichtsfoto, met op de achtergrond de verdwenen molen van de Leijerpolder. Duidelijk is hier het nit de gratie geraakte "paar rijden." te zien, met opvallend forse langenek schaatsen. Links staat de kop van jut en aan de overkant de draaimolen met sleetjes. Verder ziet u nog de oliebollenkraam, de ijstaxi van Gert Stokman enzovoort.

25. De Dorpsstraat in Nieuwe-Niedorp. Rechts staat het tehuis voor ouden van dagen, gebouwd in 1910. Daarnaast ligt de in 1934 verbrand e boerderij van N. Stamrnes. Gelijktijdig verbrandde toen de boerderij van 1. Jes, nog net zichtbaar op deze foto.

Uitq. ',~a .11, .? root. No. 9435 ~ /

~~-.

~~A'/':xn:(jWE :XIEDORP.

~/~~~.

- s:> :::;;

26. Een opname uit 1907. Rechts staat de in 1934 verbrande boerderij van J. Jes. Daarnaast, nog net zichtbaar, de in 1912 afgebroken "Ko1onieboerderij". Links zien we de ophaalbrug, zoals het dorp er wel meer kende, naar de boerderij van R. Rezelman.

27. Het garagebedrijf van de firma Peereboom dat in 1936 afbrandde. Daarnaast, achter de bomen en op de foto niet te zien, staat de woning van groentehandelaar G. Keulen. Dit pand verbrandde in 1938. De volgende vooruitstekende woning is de brandstoffenhandel van A. Stapel.

28. Een zeer oude opname uit 1890. Links ziet 11 de ophaalbrug naar de "Slijksteeg". Rechts staat de woning van schoen maker H. Dekker, af'gebroken in 1897. Links daarvan staat de winkel van P. Bakker, afgebroken in J 931, en daarnaast de drukkerij van de firma gebroeders Groot, thans kapper J. Versluis.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek