Oude-Tonge in oude ansichten

Oude-Tonge in oude ansichten

Auteur
:   Th. de Waal
Gemeente
:   Oostflakkee
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2770-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oude-Tonge in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. Een fraaie luchtfoto van een gedeelte van Oude-Tonge in de omgeving van de haven. Het havenplateau is hier nog niet veranderd; u ziet op de kaai nog het weeghuisje en het urinoir bij het water. Het fraaie raadhuis domineert. Van de huizen aan de haven hebben wij op vorige kiekjes een beschrijving gegeven. Duidelijk is ook de Voorstraat te zien, Geheellinks in de hoek zien we nog een gedeelte van de rooms-katholieke kerk.

30. Een van de monumentale gebouwen in de gemeente is de hervormde kerk, die we hier zien v66r de restauratie. Oorspronkelijk was deze kerk gewijd aan de H. Maagd Maria. Het valt niet met zekerheid te zeggen wanneer met de bouw van deze kerk is begonnen en wanneer zij is voltooid. Op een in het koor gevonden grafzerk komt het jaartal 1492 voor, waaruit blijkt, dat de kerk to en reeds in gebruik was. De zware, vierkante toren is in zijn oorspronkelijke staat hersteld en van een koepel met spits voorzien. Deze koepel is er in de tijd van de Franse bezetting afgehaald om een platform te krijgen, waardoor de troepen van dorp tot dorp naar elkaar konden seinen. 00).< op andere plaatsen van Flakkee zijn de kerktorens to en afgeplat. Na hun restauratie behoren deze kerk en toren tot de mooiste van GoereeOverflakkee. De eerste predikant uit de tijd van de Reformatie was Johannes Horstius of Johannes ab Horst (1576-1584), in vereniging met Nieuwe-Tonge.

31. Dit zijn belijdenis-catechisanten van de Hervormde Kerk uit 1909, ten tijde van ds. Th.H. van Dolder, hervormd predikant te Oude-Tonge van 1877 tot 1910. Deze foto hebben wij genomen omdat de dames, die hier twintig tot vijfentwintig jaar oud zijn, zijn gekleed in de oude Flakkeese klederdracht. Staand, van links naar rechts: Neeltje Fase, Izak Pulleman (manufacturier), de heer Bosch (knecht bij Thijs Abresch), Simon Kanters (metselaar-aannemer), Dirk Prince (zaadhandelaar), Mina Baart (dochter van gemeentepolitieagent Baart) en Maria Malipaard-van Mourik. Zittend: Jacoba Kardux, Marie van Schelven-Kanters, Adriaantje Prince-den Ottevanger en Betje van Markensteijn. Naar men ons he eft meegedeeld zijn allen overleden, maar er zijn nog kinderen en kleinkinderen van hen, die deze unieke foto zeker interessant zullen vinden.

32. De kinderspeelplaats achter de Kerkstraat. Links was de slagerij van Meijer Cohen (thans de juwelierszaak van A. Quist). Het huis midden onder de toren was van mejuffrouw M. van Markensteijn en de schuur rechts van metselaar Simon Kanters. De foto is uit 1934; de spelende jongens en meisjes zijn nu vaders en moeders en misschien reeds grootouders geworden! De dorpstoren en de hervormde kerk (voor de restauratie) komen prachtig uit op deze ansicht.

Ring Oude Tonge

33. Een idyllisch kiekje uit de tijd waarin er nog een gracht rond de hervormde kerk was. Helaas is die gedempt. Het huis links is de wagenmakerswoning van de familie Fase en daarnaast zien we de pastorie van de hervormde kerk, die later geheel is verbouwd. Vervolgens komt de kosterswoning en het vierde huis is het Diaconaal Armenhuis van de Hervormde Kerk, dat tot medio 1935 in gebruik is geweest.

RIng OUlJE-TONOr:

34. Deze Ioto, daterend van omstreeks 1906, geeft een echt beeld van de oude dorpskern van OudeTonge uit het begin van deze eeuw. U ziet hier (vergelijk de vorige ansicht) het vervolg van de Ring, met het artistieke bruggetje dat naar de hervormde kerk leidt. Vooraan, bij het hek, was in de gracht een aflopend talud, waar men de paarden liet drinken. De man naast de jongen op de fiets is Andries Poots en het echtpaar een eindje verderop is vermoedelijk Van den Berge en zijn vrouw (met gehaakte muts); Van den Berge was jarenlang koster van de hervormde kerk. De drie jongetjes bij het water zijn, van links naar rechts: Sam Geluk, Jan Overbeek en een zoontje van de familie Trornmel, die later uit Oude-Tonge is vertrokken. Het huis met de travaille ervoor is de smidse van Abresch. Het straatje waar u inkijkt is de Achterweg; daarachter ligt de haven.

Stat.cr v, eg Oucc T ,'g"

35. Dit is de Stationsweg, die deze naam he eft gekregen to en de tram op het eiland kwam. Voorheen heette hij Kolfweg; deze oude naam is weer op de legger van wegen en straten teruggebracht. In het witte huis woonde to en burgemeester P. van Schouwen, later notaris Ris en thans notaris Korbijn. Het tweede huis links was van A. Maris, dan volgden de woningen van Klaas Mijs, van Joost van Prooijen en van J. Les. Er liep to en nog een sloot langs de weg. Voor sommige huizen stond een dam met een fraai hek, andere toegangen hadden een brug, zoals op de foto is te zien. De telefoonleiding was nog bovengronds. De situatie ter plaatse heeft door verbreding van de weg een moderner beeld gekregen.

36. De ingebruikneming van het Groene Kruisgebouw aan de Stationsweg (nu Kolfweg). Het bestuur poseert hier voor de fotograaf. Vooraan staan, van links naar reehts: J. Korteweg, P. Soeteman, mevrouw Van Schelven-Stehouwer, notaris Ris, dokter P.e. Voogd, C. Gebraad, H. Beijer, wijkzuster M. Kieviet en H.P. Dijkgraaf. Aehteraan: P. de Vos, K.J. de Bruin en David van den Tol.

37. Deze foto is genornen ter gelegenheid van het zilveren jubileum van rijksveldwachter Viergever. Vooraan, van links naar rechts: A. Lambert, een zoon en een dochter van de heer Viergever, dan de jubilaris en zijn echtgenote, voorts burgemeester Vooys en ten slotte gemeentesecretaris M. Wittekoek. Op de tweede rij: havenmeester W. de Rooyen, dan een aantal rijksveldwachters van het eiland, van wie de middelste (met snor) M. van Es is. Boven hem, eveneens met snor, staat gemeentepolitieagent Van Nieuwenhuyzen. Beiden kwamen uit Middelharnis. Op de bovenste rij treft u aan: nachtwaker Hans Noordijk, A. Stander, P. Boom en c.A. Prince (leden van het gemeentepersoneel), dan pastoor Van Noord, mejuffrouw M. v.d. Tol (later mevrouw Van Alphen), C. Snijder, Joh. v.d. Tol, David v.d. Tol en ten slotte W.A. de Yin.

38. Links boven: Levi de Winter, in leven wonende op de MoIendijk te Oude-Tonge. Hij was ongehuwd en woonde samen met zijn zuster Sara. Hij dreef een drukke handel in lorn pen en metalen en hij was als koopman op het gehele eiland bekend. Levi werd geboren op 14 maart 1899. Op 17 augustus 1942 werd hij weggevoerd naar Westerbork; de datum van zijn overlijden staat op 19 september 1942 in het concentratiekamp te Auschwitz. Evenals zoveel andere joden is hij op barbaarse wijze om het leven gebracht. Het was een zeer opgewekte figuur; hij was lid van de plaatselijke muziekvereniging, waarvan hij het embleem op zijn revers draagt.

Onder: to en de eerste bejaardenwoningen werden gebouwd aan de Doelenstraat, had H. Beijer de eer om de eerste steen te leggen. We zien hem hier bezig als een ervaren metselaar. De heer Beijer was ook raadslid van de gemeente.

Rechts boven: een bekende dorpsfiguur was havenmeester W. den Rooyen. Onder het schippersgilde, dat weI eens verward kon zijn, wist hij weI or de te houden! En de kwajongens waren bang van hem, want aan de haven viel geen kattekwaad uit te haIen. We zien hem hier voor de bejaardenbank onder het raadhuis op een stoeI, met een dikke sigaar in zijn hand. Hij wist als havenmeester alles goed aan de lijn te houden, maar zelf deed hij niet aan de lijn!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek