Oude-Tonge in oude ansichten

Oude-Tonge in oude ansichten

Auteur
:   Th. de Waal
Gemeente
:   Oostflakkee
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2770-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oude-Tonge in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. De landarbeidersstaking in 1923. Een dergelijke staking was uniek op Goeree-Overflakkee. In een sociologiseh rapport ("Het vertekende eiland", blz. 46) lazen wij daarover, dat er wat het loon betrof in Oude-Tonge tussen boeren en arb eiders een moeilijker verhouding bestond dan in andere plaatsen op het eiland. De besturen van de katholieke en de zogenaamde moderne bond hebben zojuist een vergadering gehouden met hun leden en zij staan hier voor de deur van cafe Ouwens. We herkennen op de voorste rij, van links naar reehts: A. Pollernans, H. Beijer, Piet van Loon en Adr. den Braber. Op de tweede rij, tussen Pollemans en Beijer in, een lid van het hoofdbestuur, de heer Portegies. Voorts zijn te herkennen: Dingeman de Koning, Esser, Piet Gebraad, Piet Koert en Marie Ouwens. De eisen van de stakers werden gedeeltelijk ingewilligd. Na aeht weken staking ging men weer aan het werk.

Emmastraat, Oude- Tonge.

40. Een beeld van de Emmastraat, toen nog een grindweg. In de tijd waarin dit kiekje is gemaakt woonde in het eerste huis rechts de heer Vlaanderen, onderwijzer van de openbare lagere school, in het tweede huis de heer Van Asperen, hoofd van de christelijke school en in het derde L. v.d. Boogerd. Op de achtergrond staat de openbare school; onder een dak was rechts de christelijke school. Dit gebouwencomplex is in een sporthal veranderd. De straat zelf heeft thans een geheel ander aanzien gekregen.

41. De veerdienst tussen Hoek St. Jacob en Zijpe (Schouwen-Duiveland) vice versa werd onderhouden door de gebroeders Maas. De aanlegplaats was de punt van de Zuiderlandsedijk, aan een strekdam die een eind de Grevelingen in stak. De veerboot ,,Jannis" kon er ook bij laag water aanleggen. Er werd dan een lange plank uitgeschoven om de passagiers van en aan boord te laten. Een touw aan een paaltje diende voor bescherming, zodat men niet in het water viel, We zien hier een dame krampachtig over de plank gaan, terwijl de boot rustig aan de kant ligt. De stoere schipper Jacob Maas (t) van Anna Jacobapolder staat echter gereed om haar op te vangen! Er werd van deze veerdienst tussen Flakkee en Zeeland, vooral in de zomer, veel gebruik gemaakt. Het achterdek stond dan vol fietsen. In de aangebouwde hut achter de stuurhut kon men bij winderig weer schuilen. De "vaste reizigers" zaten meestal in de stuurhut om met schipper Jacob Maas een praatje te maken. De overtocht duurde ongeveer een uur, de prijs was f 2,50 enkele reis. Bij stormweer yond de inscheping in het haventje van Battenoord plaats. Er waren twee diensten per dag, 's morgens en's avonds; in de vakantietijd kwam er 's middags nog een vaart bij. In 1964, toen de Grevelingendam gereed was, is deze veerdienst opgeheYen.

Julianawsg Oude- Tonge.

42. Dit kiekje van de Julianaweg - thans Julianastraat - werd genomen va or 1928. Het eerste huis links was van de familie Barnat; bij de lantaarn zien we het winkeltje van Eduard van Loon (de reclame va or Van Nelle tabak hangt aan de zijmuur). Dan volgt het huis van Piet Houthuizen (hij is thans negentig jaar oud en woont te Rotterdam); vervolgens de huizen van P. van Loon, Joh. Bogers, Hans Vervloet, C. de Vos en Jan Hagens. De personen die op deze ansicht voorkomen zijn, van links naar reehts: mevrouw Van Loon-Kievit, Mien Houthuizen, mevrouw Mina Van Loon-Munters; postbode J. Hartman en drie kinderen van Eduard van Loon, namelijk Sien, Nel en Lena. De weg was toen niet zo mooi geplaveid; aan de andere kant waren nog geen huizen, maar er liep een sloot.

43. Een tweede kiekje van de Julianastraat, genom en vanaf het station. Nu is deze straat ook aan de andere zijde bebouwd. Deze kaart brengt een stuk tragische historie in beeld, omdat al deze huizen tijdens de ramp van 1953 zijn verwoest, waarbij veel mensen zijn verdronken. De vroegere bewoners, voor zover ze nag in leven zijn, zullen hun huisje wel herkennen. Deze straat is na 1953 verbreed en aan weerszijden zijn mooie nieuwe woningen gebouwd.

44. Dit is een foto van deelnemers aan de eerste bejaardenreis over het eiland Goeree-Overflakkee, in 1931 georganiseerd door David van den Tol, die daarvoor zegge en schrijve vijfentwintig gulden uit de gemeente wist bijeen te garen. Maar dat was to en veel en zo'n middagreisje was niet zo duur. De foto is genomen voor de deur van de heer Rotsma te Middelharnis (zie uithangbord). Achteraan staan, van links naar rechts: de oude heer Kanters, dan twee onbekenden, voorts Jan de Koning, H. Hartman, Leen v.d. Doel, Zeger v.d. Doel, Tichelman, onbekend, met lichte pet G. Pieterse, Piet Gebraad, Frans Peperstraten, de jonge man met hoed is reisleider D. v.d. Tol en chauffeur W. van 't Hof. Op de tweede rij: J. Duirn, onbekend, R. Kievit, Van Oksel, Karel Bijbel, J. Keuvelaar en v.d. Doel. Zittend: Tijs Braber, Koos de Vos, Piet Jochem en Willem Droger. Een leuke foto uit een tijd waarin de zijden petten en de duffelse jassen met fluwelen kraag nog werden gedragen!

45. De lotelingen in het najaar van 1922. Voor de militaire dienst moest vroeger worden geloot, wat op het gemeentehuis geschiedde. Het was een spannende dag voor de jongelui, of men "er in of uit" zou loten, hetgeen overigens erg vrolijk werd opgevat. Na afloop ging het getrokken lot op de pet, zodat ieder kon zien of men al dan niet "soldaatje zou moeten spelen". De petten werden tevens met strikken en linten behangen en papieren rozen werden op de revers gespeld. Meestal kwam er op "lootjesdag" een koopman van de overkant, die de versieringen verkocht en die daarmee een goede dag had. En dan ging men met hoorns en toeters de straat op en de cafes langs. Lawaai genoeg! Meestal kreeg de gemeentepolitie op zo'n dag versterking om eventuele ongeregeldheden tegen te gaan. De groep lotelingen bestaat uit, van links naar rechts, staand: P. den Rooyen, W. Stasse, W. Kaufman, M. Kieviet, H. v.d. Jagt, A. Kieviet, P. van Eck, Fr. van Peperstraten, C. de Vos en H. Pieterse. Zittend: W. Verweij, A. Fluit, P. Gebraad, P. v.d. Tol en W. van Markensteijn.

46. Dit panorama van Oude-Tonge werd rond 1928 genomen vanaf de toren. De weg in het midden is de Emmastraat, links ligt de oude algemene begraafplaats. Het straatje op de voorgrond is de ingang naar de Kerkring. De grote schuur is van wijlen W. Wesdorp. In de volksmond noemde men dit straatje wel eens de "Hillesluis", omdat het de verbindingsstraat was tussen de Kerkstraat en de Hilstraat en omdat er vier families Van der Sluis woonden! Rechts, op de achtergrond, zien we de openbare school met de christelijke school onder een dak (thans sporthal). De rij huizen geheel links staat aan de Julianastraat, die met de februariramp van 1953 door het kolkende water is verwoest. Aileen de schuur van A. van Zan ten (thans wonend te Middelharnis) is blijven staan. Deze schuur is later tot kerk van de Gereformeerde Gemeente omgebouwd.

Groete uit Oude Tonge.

47. Uit de oude ansichten blijkt, dat de Nieuwstraat vaak een dankbaar object was voor de fotograaf. Rechts zien we de cooperatieve melkfabriek nog in haar oude vorrn. Beheerder Troost staat voor de deur bij de melkbussen. Later is de fabriek verbouwd (zie andere foto van de Nieuwstraat) en thans is het de zaak van Seton. De ingang van de rooms-katholieke kerk werd met twee petroleumlantaarns verlicht. lnteressant is, dat het eerste huis links "Bolletjesblauw" werd genoemd, omdat op de top van de gevel een blauw geverfde bol was aangebracht. Bij het huis met de blinden is deze bol duidelijk zichtbaar. Het werd bewoond door Hugo Hartman. De man met de zijden pet in de deuropening van het tweede huis links is timmerman Adrianus Rommelse.

C;roeten uil Oude Jonqe.

48. Nog een interessant kiekje van de Nieuwstraat uit 1920. Rechts bevindt zich de schilderszaak van C. Mooijaart met de ouderwetse boerenwagen en de gaslantaarn voor de deur. Ret huis met het uithangbord is de smidse van R. Akkermans; het pand daartegenover, met de witte huifwagen ervoor, is de wagenmakerij van Van der Swaluw. Paard en kar zijn van de reinigingsdienst. Ret vierkante huis op de Molendijk was de hoedenzaak van de dames Lambert, thans de particuliere woning van L. van Eisden. Daarnaast was vroeger de slagerij van E. van Markensteijn en nu de poelierszaak van G. Bravenboer. Van de personen die op de foto voorkomen, zijn te herkennen: P. Both en A. Stander (in het midden).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek