Oude-Tonge in oude ansichten

Oude-Tonge in oude ansichten

Auteur
:   Th. de Waal
Gemeente
:   Oostflakkee
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2770-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oude-Tonge in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Een kiekje van de kleuters van de bewaarschool uit 1917. De leiding berustte bij mejuffrouw Post, vroeger een bekende figuur in Oude- Tonge. Links staat juffrouw Marie Hameete en naast haar her kennen we mejuffrouw Post. Enige namen van kinderen ontbreken. Te herkennen zijn, op de bovenste rij, van links naar rechts: Jurg Abresch, Bram Hagens, Hugo Hartman, Piet Fabert, Leen Fluit en Han Osseweijer. Op de tweede rij: Aagje Timmers, Lena Knape, Lena de Vos, Jannetje Los, De Vos, Nijsse en Marie Stoop. Op de derde rij: Lees Mooijaart, Rina van Dongen, Mina van den Berg, Dirkje Los, Neeltje Maliepaard en Rina Timmers. Op de vier de rij: Annie van Loon, Mien de Vos, Rina Maliepaard, een dochtertje van Mesritz en Jannetje de Vos. Vooraan: Dirkje Mooijaart, twee meisjes van Van Drift, De Vos, Van Dongen, Lieven de Vos en Karel den Braber. Deze school stand aan de Noord Achterweg. Thans staat hier het gebouw van de Technische Dienst.

50. Dit is een foto van de vijfde klas van de openbare lagere school uit de tijd waarin de heer Polee schoolhoofd was. We zien op de bovenste rij, van links naar rechts: Bertus Les, Willem de Leeuw, Jaap van den Berg, Dingeman de Leeuw, Cor van Loon, Johan Polee, Dingeman van Loon en Aren de Looze. Op de tweede rij: het hoofd de heer Polee, Marie v.d. Berg, Fie van Loon, Hans Los, Dirkje Los, Leentje van Dongen, Lena de Leeuw, Rina van Dongen, Lena van Loon, Jannetje Los en mevrouw Polee. Op de derde rij: Marie de Leeuw, Wim de Leeuw, Jans Los, Marie Los, Martien Les, Adriana de Leeuw, Dirkje Los, Ma de Leeuw, Klaasje van Lente en Dina van Loon. Zittend: Sien van Loon, Liesbeth Los, Jannetje Los, Abra van Lente, Annie van Loon (met lei), Jannetje Los, D. de Leeuw, Klaas de Looze en Joost van Loon.

v-,

~.

51. In 1912 was er voor het eerst gas in de gemeente Oude-Tonge. We zien hier een groep werkers, in 1911 bezig met de aanleg van de gasbuizen in de straten. Te herkennen zijn: Piet van Loon (met kruisje; toen vierendertig jaar oud), verder Kees Donkersloot, Kees v.d, Nieuwendijk, Willem van Markensteijn en Piet Fluit. De heer met de gekruiste armen en de stroh oed op is de opzichter. Geen wonder dat men ons niet aIle namen kon geven: het is circa vijfenzestig jaar geleden!

52. De gasfabriek, die de gemeente Oude-Tonge van 1912 tot 1950 van gas heeft voorzien. Reeds in 1903, to en de vraag naar betere verlichting actueel werd, is door architect ir. W. Brandsma en door de heer Sneep uit Middelharnis een schrijven aan B. en W. gericht om te komen tot oprichting van een gasfabriek. Drie van de vijf aangeschreven gemeenten wilden hierover een conferentie, maar het merendeel van de gemeenteraad was tegen. Op 3 december 1908 besloot de raad, onder voorzitterschap van burgemeester Joh. Mijs, een onderzoek in te stellen; het duurde nog tot 13 april 1911 eer men tot de bouw van een fabriek besloot, die tevens de gemeenten Ooltgensplaat, Den Bommel, Stad aan 't Haringvliet en Nieuwe-Tonge van gas lOU voorzien. Hiervoor kwam op 11 oktober 1911 een gemeenschappelijke regeling tot stand. De bouw werd uitgevoerd door de Maatschappij tot Bouw en Exploitatie van Gemeentebedrijven (afgekort: MABEG) te Utrecht. De laatste directeur was W.H. Ravens. Eind 1950 volgde liquidatie door overgang naar de "Gascentra1e Flakkee". De fabriek en de gashouders zijn gesloopt, alleen de woning staat er nog.

53. Te Oude-Tonge zijn drie kerken: de hervormde kerk, de rooms-katholieke kerk en de kerk van de Gereformeerde Gemeente. Van dit 1aatstgenoemde kerkje aan de Julianaweg zien we hierboven een foto. Thans gaat deze kerk gehee1 schuil onder het boomgewas. De kerkgroepering der Gereformeerde Gemeente is geinstitueerd op 14 september 1947 door de consu1ent ds. J.B. Bel te Dirksland. Deze kerk is pas in 1952 betrokken; de officicle ingebruikneming kon niet plaatshebben omdat de ramp van 1953 ertussen kwam en omdat ds. J.B. Bel toen reeds te Krabbendijke was. V66r die tijd werd gekerkt in een klein gebouwtje aan de Oost Achterweg, op de plaats waar nu de rijwielzaak van Joost van Loon is.

54. Deze foto van de klassen 1, 5, 6, 7 en 8 van de christelijke school dateert van 1945. We herkennen, van links naar rechts, op de voorste rij: Wout van Kempen, Piet Kardux, Piet Westdijk, Leen Westdijk, Joop Hameete, Anton Korteweg, Dick de Vos en Wim Wittekoek. Op de tweede rij: Annie Westdijk, Jaap Koole, Pietje de Vos, Piet van Mourik, Klarie Seton, Corrie Soeteman, Neeltje Fluit, Jan Kieviet, Van Loon, Henk Ris, Saartje Jonker, Jaap Les, Jannie Troost en Arie Kardux. Op de derde rij: Simon van Loon, Aren v.d. Meij, Jan Les, Aren Kamerling, Leen Koote, Cor de Graaf, Corrie v.d. Jagt en Bep Kievit. Op de vierde rij: Leuntje Vervloet, Piet Noordermeer, Hans Westdijk, Jaap de Vos, Koos Fluit, Leen Holleman en Piet v.d. Ouden. Rechts staat het eerste hoofd van de christelijke school, K. van Asperen, die thans te Groenekan (D.) woont.

55. Een prachtig kiekje van de meisjesvereniging, die zich liet fotograferen to en men had gezongen bij de inhuldiging van burgemeester Joh. Mijs in 1908. De meneer met de bolhoed is mogelijk de heer Watje, heeft men ons verteld. We zien op de bovenste rij, van links naar rechts: Aaltje PuIleman, C. de Putter, E. van BaIlegooyen, Cor Baart, Trui PuIleman en N. Roukema. Op de tweede rij: A. PuIleman Jdr., J. Haubrich, C. van Markensteijn, Jac. Parijs en P.C. van BaIlegooyen. Zittend: P. v.d, Boogert en L. Kosten. De meisjes zijn aIle keurig gekleed en hebben een witte feeststrik op het hoofd.

56. Feest bij de inhuldiging van burgemeester Johannes Mijs op 2 september 1908. Heel het dorp is in feesttooi en overal hangen de vlaggen uit. Er is zojuist een optocht met versierde fietsen gehouden en de deelnemers Iaten zich nu fotograferen op de Voorstraat. Namen wist men ons niet te geven; mogelijk dat ouderen zichzelf op deze foto terugvinden. De winnares van de eerste prijs (uiterst links) is ons echter weI bekend, namelijk Lies van Ballegooyen, dezelfde die op het kiekje van de meisjesvereniging voorkomt. De tweedeprijswinnaar staat naast haar. En dan, in martiale houding, veldwachter Baart! Hij is in groot tenue en he eft zijn sabel opzij. Op zijn dagelijkse rondgang door het dorp werd dit attribuut vervangen door een stok, waarmee de kwajongens er vaak van langs kregen!

57. Het afscheid van Paulus van Schouwen als burgemeester van Oude-Tonge. Dit was de laatste gemeenteraadszitting die door de scheidende burgemeester in januari 1932 werd gepresideerd. Hij was burgemeester van Oude-Tonge van 3 januari 1917 tot 1 februari 1932. Zittend, van links naar rechts:

J. Kauffman, c.i, de Wit, W. Fase, burgemeester Van Schouwen, gemeentesecretaris M. Wittekoek, L. v.d. Boogert en H. Beijer. Staand: gemeentebode Joh. v.d. Tol, gemeenteontvanger D. Verweij, ambtenaar ter secretarie A. Pollemans, J. v.d. Berg, G.c. van Schouwen, G. Jonker, J. Prince en C. Gebraad.

58. Deze foto van de Nieuwstraat is genomen tussen 1920 en 1923. De rooms-katholieke kerk komt hier duidelijk op uit. Deze kerk is gewijd aan Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart; de oude kerk is in 1759 gebouwd achter de pastorie, die in hetzelfde jaar is vernieuwd. Aan de binnenzijde van de voorgevel was in een steen gebeiteld: Primum lapidem po suit Joannes Clivoy 17-17/10-59. Door aankoop en sloping van enige gebouwen is in 1897 een nieuwe kerk gebouwd met de ingang aan de Nieuwstraat. Het on twerp was van J.Th. Cuypers te Amsterdam en de laagste inschrijver was Jac. Groenendaal te Hilversum voor de som van f47.752,-. De kerk is op 2 december 1897 plechtig ingewijd. Naast de kerk was het postkantoor (thans het gebouw van de Technische Dienst). Van de personen zijn, van rechts naar links, te herkennen: H. Campfens, mevrouw Flooren (haar man was koster van de kerk), Anna Droger Fluit, mevrouw Carnpfens-Stasser, Marie Vogel, W. Campfens, Jans van Karel Dingemans (die de bijnaam had van "Bijbel"), Tona van Kampen, Betje Tiggelman, mevrouw v.d. Berghe, N. Luyendijk en H. v.d. Berghe. Een zeldzaam kiekje!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek