Oude-Tonge in oude ansichten

Oude-Tonge in oude ansichten

Auteur
:   Th. de Waal
Gemeente
:   Oostflakkee
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2770-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oude-Tonge in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Het interieur van de rooms-katholieke kerk aan de Nieuwstraat. Links zien we pastoor Van Noort en reehts koster H. Akkermans.

60. In de suikerbietentijd was het altijd een levendige drukte aan de haven. De bieten werden door de boeren naar de haven gebraeht en met kruiwagens in de zeilsehepen gereden. Op de onderste foto, die dateert van 1920, zien we, van links naar reehts: Adr. de Bruin, Piet den Rooyen, Thomas Kik (met sehipperspet), Adr. Luyendijk, Daan Luyendijk, Piet v.d. Berg, Krijn Kik, havenmeester Willem den Rooyen, Arend Luyendijk en Arend van Noord.

Op de foto links boven staat peetarreerder Jan Les. Het witte huis was van de havenmeester en is gesloopt.

Op het kiekje reehts herkennen we bij de kruiwagen A. Luyendijk, aehter hem P. v.d. Berg en naast hem Daan Luyendijk. Op de aehtergrond het raadhuis.

61. Een foto van de brandweer, opgesteld voor het raadhuis. De opname werd gemaakt in 1952 bij de overdracht door het gemeentebestuur van de eerste brandweerauto. Tot 1952 moesten de brandweermannen het met een spuitje achter een luxe auto doen, vandaar al die glunderende gezichten! Vaar de wagen zien we, van links naar rechts: de inspecteur van de brandweer, ir. M. Aaldijk uit Den Haag en commandant C.A. Lambert. Zittend: W.A. de Vin, C. van Vugt, burgemeester Van Dijk, C. Gebraad, J. Prince en A. Kanters. Op de treeplank van de auto staat J. Dale en in de auto zit G. Tuns. Naast de auto staan: M. Moerenhout, Van Kampen, A. Hagens, W. Fase, gemeentesecretaris J. van Oostenbrugge, de heer Hendriks (hoofd Bescherming Bevolking) en J. Kuiper (sectorcommandant Bescherming Bevolking). Staande op de auto: A. de Looze, M. Kanters, W. Mooijaart, A. v.d. Voorde, B. Stander, A. Snijder en C. Volwerk. Zittend op de auto: Ph. Bezemer, H. v.d. Jagt, D. de Leeuwen A.M. Lambert. Staand achter de auto: gemeenteopzichter P. de Haan en A. de Lignie.

Oude Tonge. Oudendijk.

62. Er staat op deze ansicht "Oudendijk", maar dit moet "Oostdijk" zijn. Dit is weer een historische foto omdat aile huizen inmiddels zijn afgebroken. De weg ter plaatse is verbreed. Deze dijk geeft toegang tot het nieuwe woongedeelte van Oude-Tonge. Het eerste huis links is in 1912 gebouwd door G. Groenendijk. Zijn zoon, de voormalige wethouder P. Groenendijk, heeft erin gewoond totdat het werd afgebroken. In het huis daarnaast woonde C. Buscop, later G. Pieterse. Het huis met de witte gevel, links op de achtergrond, is van smid Jac. Nijsse. Rechts staan de arbeiders- (men kan wei zeggen krot-)woningen, die tegen de dijk waren aangebouwd. Rechts woonden ruim een halve eeuw geleden W. Beljaars en, tegen de dijk aan, D. de Koning en J. Kieviet. Deze huizen verwisselden nogal eens van huurder. Met een trapje, waarvan de leuningen nog zijn te zien, kwam men op de dijk. Het hoge gebouw achteraan is van de L.T.B., een bedrijfvan granen en peulvruchten. De torenspits is die van de rooms-katholieke kerk.

Oude Tonge Oostdijk

63. Dit is een wel zeer oude, interessante ansicht van de Oostdijk uit de jaren twintig. Links en rechts zijn alle huizen verdwenen behalve dat met de witte gevel, dat nu, maar in gemoderniseerde staat, Garage Nijsse huisvest. Links woonde J. Buscop en de schuur was van M. Fluit. De vrouw links is de weduwe Bart van Wezel, dan volgen Jans Pollemans en, in het wit, Dien Nijsse. Tussen de vrouwen in staat Marie Nijsse en de vrouw met de keuvel bij de paard en wagen is Leentje Salie. Rechts staat vermoedelijk Bettekee Fris en naast haar de vrouw van Geert Stoop, wier meisjesnaam B. Stolk is.

64. De opening van het voetba1ve1d "Grijsoord" achter de woning van gemeentepolitieagent Viergever, in 1935. Op de voorste rij staan Puck de Koning (met bal), burgemeester H. Vooys die het lint doorknipt, Leun Beijer (met kussen op arm), Han van Peperstraten, Han v.d. Maden en, met grijs kostuum, de heer Hogenboom, hoofdbestuurslid van de Rotterdamsche Voetba1bond. Het eerste elfta1 bestond, met reserves, uit, van links naar rechts: keeper Jac Beijer, G. Tuns, Jan Viergever, Jan van Peperstraten, Marien Stoop, Y. v.d. Tonnekreek Azn., Cor de Waa1, Leen de Vos Dzn., Bert Kosten, Han van Peperstraten, Cor de Koning, Bram Beijer en Kees v.d, Berge.

65. Bovenstaande foto werd genomen ter gelegenheid van de installatie van burgemeester D. Rijnders, die (door de Duitse bezetting) slechts korte tijd de gemeente Oude-Tonge heeft gediend, namelijk van 15 april 1940 tot 1 augustus 1941. We herkennen, zittend: gemeenteontvanger D. Verwey, H. Vooys, die van 1 maart 1932 tot 1939 burgerneester van Oude-Tonge was, in het midden burgemeester en mevrouw Rijnders met aan weerszijden familieleden. Uiterst rechts zitten C.L. (Nilles) de Wit en H. Beijer. Op de tweede rij zijn herkenbaar: nachtwaker H. Noordijk, als vierde A. Stander en in het midden de raadsleden J. Prince, C. Gebraad, M. Tuns en G.C. van Schouwen. Het is een gevarieerd gezelschap; van de overige personen kon men ons geen namen geven.

66. Een dag voor de capitula tie hebben de Duitsers de aardigheid gehad om de deuren van de keersluis te laten springen! Het water liep daardoor de getijhaven in en uit, wat veel ongeriefveroorzaakte. Bij hoogwater kwam het tot aan (en in) de huizen op de kade. De twee schepen rechts aan de kade zijn van de firma P. de Korte & Zn. n.v., namelijk de "Zeeuwsche Stromen I" (schipper M. de Korte) en de "Zeeuwsche Stromen II", schipper S. de Korte. In de roeiboot staat schipper S. de Korte Pzn. De twee andere vaartuigen zijn van Joh. Bezemer en geheellinks ligt een mestscheepje van L. v.d. Berg. Het eerste huis links op de kade is de kruidenierszaak van A. Kanters, dan voIgt de slagerij van M. Kieviet en het Iaatste huis op de hoek is care Van Vliet. Rechts staat het raadhuis.

67. De keersluis die, zoals hiervoor vermeld, door de Duitsers vlak voor de bevrijding werd vernield, was pas in 1952 hersteld en werd toen onder grote belangstelling van de zijde van Provinciale Waterstaat, Dijkring, gemeentebestuur en inwoners open gesteld. We zien hier het moment waarop de deuren van de nieuwe sluis zijn open gedraaid, met de vele toeschouwers op en onderaan de sluis. Het eerste motorschip dat de haven binnenvoer was dat van Jan Kik, een schip dat de typische naam droeg: ,,'t Was nie oars! " De vrouw en dochter van schipper Kik staan op het voordek.

68. Boven: to en er nog geen maaimachines waren, werd het koren met de "zekel" gesneden, in schoven gebonden en aan hopen gezet. We zien hier een vijftal mannen bezig; de man die een schoof naar boven steekt, is Adr. Luyendijk. Als het warm was, ging de bovenbroek uit; we zien hier de tarwesnijders in hun onderbroeken! Zo warm kon het echter niet zijn of de zijden petten hield men op!

Onder: een dorsploeg uit 1918. Er werd toen nog met een stilstaande dorskas gedorst, die door een tractor (heel vroeger met een locomobiel) werd aangedreven. Zittend: C. Osseweijer, G. Koert, J. Gebraad, A. Stander, L. Kroon en W. Munters. Staand: met hoed A. en C. Osseweijer, dan J. Vervloet, P. de Koning, G. de Korte, E. Stander, I. Goemaat, J. Goemaat, L. v.d. Berg en A. Munters. Achteraan: J. v.d. Welle en A. Fluit. Er werd ook wel een borreltje bij gedronken om de moed erin te houden! De persoon in het midden heeft de fles en het glaasje in handen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek