Oude-Tonge in oude ansichten

Oude-Tonge in oude ansichten

Auteur
:   Th. de Waal
Gemeente
:   Oostflakkee
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2770-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oude-Tonge in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. In november (slachtmaand) werd vroeger door bijna iedere bewoner een eigen gem est varken geslacht. Dat is nu allemaal verleden tijd. Heel vroeger werd het varken met stro "gebrand", later werd het haar met warm water afgeschroeid. Hier zien we zo'n huisslachting door de gebroeders De Vos; links, met witte jas, Jacob de Vos en rechts Dirk de Vos. Het is weer een flink varken dat ze hier onder handen hebben: zeker een 300-ponder, met veel spek!

70. Dit zijn de leden van de zangvereniging "Excelsior", opgericht in 1918, die trots zijn op hun nieuwe vaandel. Van deze groep heeft men ons bijna aile namen kunnen geven. Van de dames zijn, begrijpelijk, de meisjesnarnen genoemd. Op de bovenste rij, van links naar rechts: Marie Ouwens, C. de Vos, C. den Rooyen, J. Abresch, M. Vogel, J. Hartog, J. Luyendijk, A. de Vos, Boom, M. Luyendijk en R. Verwey. Op de tweede rij: A. Kanters, N. Luyendijk, K. de Korte, M. Osseweijer, P. den Rooyen, G. de Korte en Breeman. Op de derde rij: het bestuur, bestaande uit Boom, J. Kievit, dirigent P. Vis, M. Vogel, D. Fluit, L. Meijer en M. Buscop, Liggend: R. van Eck en K. Breeman.

71. Een historisehe foto van een van de laatste zittingen van de gemeenteraad van de zelfstandige gemeente Oude-Tonge. Deze foto dateert van 1965; op 1 januari 1966 werd Oude-Tonge ingedeeld in het grotere verband van de gemeente Oostflakkee. Tot Oostflakkee behoren nu Ooltgensplaat, OudeTonge en Den Bommel. Aan de raadstafel zien we, van links naar reehts: C.A. van Loon, P. Groenendijk, D. Slis, burgemeester W.M. v.d, Harst, de wethouders Van Kampen en C. Gebraad en W.E. de Vin. Staand: gemeentebode M. Andriesse en gemeenteseeretaris J. van Oostenbrugge. Een raadslid was niet aanwezig, namelijk de heer Van Eijkeren (K.V.P.). De heren zijn blijkbaar van het belang van het ogenblik onder de indruk; ze kijken allen zeer ernstig. W.M. v.d. Harst was van 1 februari 1956 tot aan de samenvoeging van 1 januari 1966 de laatste burgemeester van de zelfstandige gemeente OudeTonge. Hij is thans nog burgemeester van Oostflakkee.

72. Met de stormvloedramp van 1 februari 1953 was Oude-Tonge de zwaarst getroffen gemeente, waarbij ongeveer eentiende van de bevolking om het leven kwam: 314 slachtoffers moesten worden genoteerd. Deze luchtfoto van de K.L.M. (uit: "Gebroken Dijken") geeft een beeld van de ontzaglijke verwoestingen, de geheel weggeslagen huizen en straten. Onderaan, op de Molendijk, staat de molen van Van Schelven, in het midden de roorns-katholieke kerk en links in de dorpskom de hervormde kerk met toren.

73. Uit een oogpunt van pieteit hebben we gesehroomd deze foto van de begrafenis van de slaehtoffers van de februariramp van 1953 op te nemen. Daar eehter to en de bevolking bijna geheel was geevacueerd en vele nabestaanden niet weten hoe hun geliefden werden begraven, meenden we deze opname niet te moeten weglaten. We zien hier het massagraf aan de Spuidijk, waarin ruim driehonderd omgekomenen liggen begraven. In de grafkuil staat links, met hoed, L. Bogerman en, blootshoofds, A. Stander, die beiden de ontzaglijke taak hebben gehad om de gevallenen te identifieeren. Naast hen staat de hervormde predikant ds. J.C. Wolthers en, met het papier in de hand, de pastoor (niet van Oude-Tonge). Herkenbaar zijn, van links naar reehts: mevrouw P.O. Knops, mevrouw Pollemans en haar doehter, mevrouw Stander en J. Tonnekreek. Er zijn veel onbekenden bij: mensen die van elders waren gekomen om hulp te verlenen. De diepe ernst is van de gezichten der omstanders af te lezen.

74. Dit is een overzicht van het massagraf van de ruim driehonderd personen die bij de stormramp van 1 februari 1953 om het 1even kwamen. Omdat het gehele dorp toen onder water stond, was de Spuidijk de enige plaats om de slaehtoffers te begraven. Op de stenen zerken staan de namen vermeld; een enkeling kon niet worden gerdentificeerd. Aan het eind staat een kruis en vooraan op de begraafplaats is een gebeeldhouwd gedenkteken opgericht. Links en reehts staan de vazen, waarin bloemen kunnen worden geplaatst.

75. In februari 1953 verdeelde prins Bernhard zijn tijd tussen het bezoeken van de door de vloedramp overstroomde eilanden en het presideren van het Nationaal Rampenfonds. Wij zien hier prins Bernhard, die juist tevoren met een helicopter was geland op de kade van Oude-Tonge, in gesprek met enige inwoners, die de ramp hadden overleefd. Op de bovenste foto ziet u de Prins op de rug, sprekend met de familie Kanters, bestaande uit, van links naar rechts: Francina Kanters, Ka Kanters en A. Kanters en echtgenote.

Op de onderste foto is de Prins in gesprek met H. Beijer en schipper Joh. v.d. Vliet.

76. Op 21 juni 1954 bezocht koningin Juliana de gemeente Oude-Tonge, waar men toen volop aan het herstel bezig was. De Koningin loopt hier naast burgemeester P.W. Hordijk, die van 1 februari 1954 tot 1 januari 1956 de eerste burger van de gemeente was. Tussen hen in zien we het hoofd van de Commissaris der Koningin mr. L.A. Kesper en rechts, met bril, loopt wethouder C. Gebraad. Links herkennen we: Johs. Stoop, met hoed J. Auperle, met het witte jasje mevrouw Auperle en in het zwart de weduwe Van Noord. De overige Oude-Tongenaren zullen zich wel op deze foto herkennen. Het gezelschap gaat van de Voorstraat naar de Kaai om zich naar het gemeentehuis te begeven.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek