Oude Pekela in grootmoeders tijd deel 1

Oude Pekela in grootmoeders tijd deel 1

Auteur
:   R. Mulder
Gemeente
:   Pekela
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4623-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oude Pekela in grootmoeders tijd deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Bij het bekijken van oude foto's en ansichtkaarten komen er bij vee! mensen herinneringen boven die ver teruggaan tot in hun jeugd. Herinneringen aan oude situaties zoals die vroeger waren, of zoals die door overlevering bekend zijn.

Als men tegenwoordig door Oude Pekela loopt ziet men van deze oude dingen weinig terug. Er is in onze plaats de laatste jaren zeer veel veranderd. Het diep is er nog weI, maar dit heeft een enorme gedaanteverwisseling ondergaan. Ook de woonomgeving aan weerszijden van het kanaal is sterk veranderd en verbeterd. Het wordt nu weer goed wonen aan het kanaal.

Bij het samenstellen van dit boekje heb ik getracht zoveel mogelijk oude foto's op te nemen: foto's die

nog niet eerder in een boek zijn gepubliceerd en die een zo goed mogelijk totaalbeeld van onze plaats geven. Het was soms moeilijk een keus te maken uit het vele materiaal. Hierbij komt nog dat veel bekende ansichtkaarten reeds eerder in boekjes waren opgenomen en voor deze uitgave dus niet meer actueel waren. Van enkele streken zijn geen foto's opgenomen vanwege het simpele feit dat er van die tijd geen afbeeldingen voorradig zijn.

Ik hoop dat ik erin geslaagd ben veel mensen een stukje verleden tijd te hebben gegeven waarnaar ze met plezier terugkijken en dat de opgenomen foto's voldoen aan de wensen van hen die zoe ken naar een bepaald straatbeeld in het verleden. Ik wens u veel kijkplezier.

1. Dit is de "Witte Villa" gefotografeerd vanaf de kant van de Blijhamsterbrug, staande in het uiterste benedengedeelte van onze plaats, toen genaamd Wijk XII, tegenwoordig de Feiko Clockstraat. Deze villa is gebouwd in 1875 en afgebroken in 1928. Hier woonde vanaf 1875 tot 1919 Hiddo Mulder en later zijn zoon lucien Jan Mulder. Beiden waren directeur van de eerste strokartonfabriek in Oude Pekela, de "A-stroom", staande op het Flessingsterrein, gesticht in 1875 en opgeheven in 1917.

De Witte Villa - Dude Pekela

2. Villa "Elsa" staande aan de Feiko Clockstraat, gebouwd in 1906 door de koopman Willem Dethmers Sf. De villa bevat 17 kamers en is genoemd naar de oudste dochter van de familie Dethmers "Elsa". De villa is omgeven door een prachtige tuin en aan de kant van de Winschoterweg was een fraaie vijver. Op de achtergrond zien we de voorgevel van de strokartonfabriek "v/h E. Free en Co".

3. Hier een prachtige opname van de directeurswoning van de Union, bewoond door de fabrikant Haiko van Russen. Voor de woning staan zijn zonen Hiske Jan Geert en met de fiets Jan Geert van Russen. De heer Van Russen was ook bekend door het feit dat hij de eerste automobiel in de provincie Groningen bereed. Deze auto was op bestelling gemaakt door Piet Rademaker te Groningen. Op het verschijnsel van deze eerste automobiel had de Pekelder bevolking een versje gemaakt: De heer en mevrouw van Russen, zaten in hun auto te kussen. Deze auto trok indertijd zeer veel bekijks.

4. We zien hier houthandel Koerts. Deze houthandel is in 1854 opgericht door kofschipper Jurjen Koerts. In 1918, toen deze kaart werd gemaakt, was ook een Jurjen Koerts eigenaar van de houtstek. Hij werd in 1928 opgevolgd door zijn zoon Jurjen Koerts. De oorspronkelijke molen is in 1904 afgebroken. Ook werd toen de oude woonboerderij afgebroken en kwam hiervoor in de plaats de witte villa. De ophaalbrug over de toegang naar het balkengat werd in 1920 vervangen door een batting, die in 1971 vervangen is door een vaste verbinding.

Se. 3476

?' k~ OCDE PEKEL .. L

5. Een bijzonder fraaie ansicht van een gedeelte van de huidige Feiko Clockstraat van omstreeks de eeuwwisseling. In het eerste huis woonden drie gezinnen, koopvrouw Jette Goldsmit-van Huiden, arbeider David van Spandaw en de ventster Stijntje Meeter-Strobos. Het huis met het puntdak werd bewoond door Jan Perdok en de machinist Willem Kok. Dan komen smid Egbert Mulder en bakker Hubertus Frederikus Hidding. Vervolgens komt smid Willen Jans Zwalve. Uit deze smederij van 1823 ontstond de in 1982 afgebroken zeer bekende trailerfabriek "Zwalve".

Ouoe j>ekela - ~_

6. Deze ansicht is van ongeveer 1915. We zien hier een gedeelte van de huidige Feiko Clockstraat. In het eerste huis rechts woonde veekoopman Jan Koert Bakker. Dan komt schipper Jan PaIts en vervolgens de weduwe A. de Groot- Plukker. Geheellinks woonde koopman Rinse Kreger. Tweede van links was de woning van Elso Free. Vervolgens komen nog oud-zeekapitein Harm Duit, brandstofhandelaar F.e. Buikema, Jan Scherphuis en Eiko Feunekes. In de knik in het midden was de ingang van de Burgemeester van Weringstraat. De bomen werden in begin 1930 gerooid.

~r-oet uif ©ude }>e1:lela

7. Dit is een gedeelte van de huidige Feiko Clockstraat van rond de eeuwwisseling. In het eerste huis woonde houthandelaar Jurjen Koerts. Hierna komt commies Roelof Vos. In het volgend huis woonde koopvrouw Michelina de Jager-Folders en daarachter de arbeider Klaas Waarheid. Het tolhuis werd bewoond door tolpachter Jan Hut. Gedeeltelijk zichtbaar is de woning van de grondlegger van de Pekelder strokartonindustrie Eiso Free. Vervolgens komen landbouwer Hero Kiers, vervener Roelf Huising en fabrikant Willem Heeres.

8. Hier een prachtige ansichtkaart van ongeveer 1918 van de omgeving van de Beumeesbrug. In het eerste huis woonde de houthandelaar Pieter Jan Koerts, dan komt de chef-veldwachter Hendrik Koerts. De volgende woning werd bewoond door Evert en Gerard Aaldrik Feringa, die hier een kruidenierszaak, boekhandel, drukkerij en tabakswinkel dreven. Vervolgens komen Rinse Kreger, Elso Free en Harm Duit. We zien op deze kaart nog geen autoverkeer, wel fietsers en een wandelende veldwachter. Bij de brug en ook iets verderop ontwaren we mooie gaslantaarns. Het bruggeld voor het bruggetje was toen twee cent.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek