Oude Pekela in grootmoeders tijd deel 1

Oude Pekela in grootmoeders tijd deel 1

Auteur
:   R. Mulder
Gemeente
:   Pekela
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4623-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oude Pekela in grootmoeders tijd deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

(Jude·9>ekela

19. We zijn hier in de buurt van het postkantoor. Uiterst links is nog een gedeelte zichtbaar van de winkel van Hendrik Kornelis Holvast. Dan komt de kapperszaak en snoepwinkel van barbier Izaak Aaldrik Spiard en vervolgens komt de winkelierse Fennechien Hekman. In het grate huis woonde burgemeester Jan Snater. Hij was burgemeester van Dude Pekela van 1919 tot 1943. Hierna komen nog de manufacturenzaak van Nathan Gudema en de winkelier Harmannus Reintsema. De foto is gemaakt in 1925.

20. Deze foto is gemaakt ter gelegenheid van het eerste lustrum in 1907 van de afdeling Oude Pekela van de Nederlandse Sigaren en Tabaksbewerkersbond. De eerste en derde linksboven zijn Harm Siemens en Piet Hilberdink. De eerste en tweede van rechts zijn David Vrengel en Jan Mulder. Op de middelste rij is de tweede van links Willy Vogel. Dan komen Eltje Kamphuis, Berend Koetze en Bouwe Siemens. Op de onderste rij links eerst Pieter de Boer, derde was Harm Hinders, zesde Martinus Klaar en dan komen nog Koenraad Hilberdink en Friederk Oldenburger.

21. Het postkantoor en Hendrik Westerschool in 1925. Tussen het postkantoor en het brandspuithuis van gemeentespuit nr. 1 was een smal gangetje naar Kostersmolen. Het vooruitspringende pand werd bewoond door de stel- en wagenmaker Wijcher de Boer. In de hoofdenwoning bij de Hendrik Westerschool woonde het hoofd van de Uloschool, de heer Jakob de Lange. Achter deze school was gemeenteschool nr. 1, vroeger de Oosterschool genoemd.

Oude Pekela.

005 fer-School.

22. Een prachtige kaart van de molen Zeldenrust, ook weI De Klatter genoemd, en links de Oosterschool, later open bare lagere school nr. 1 genoemd en nog later de Hendrik Westerschool. Deze achtkantige bovenkruier werd gebouwd in 1817. In november 1938 brak er brand uit tijdens het malen door het defect raken van de reminstallatie. Het bovenste gedeelte van de molen, vanaf de zwikstelling, werd na de brand niet herbouwd. Het was na de molen in Zuidbroek de grootste molen in de provincie.

~£.-Groet

uit Quae= Fe1{ela.

1/0/1/(/

~r"

Ret Gemeentenuis.

23. Deze kaart dateert van ongeveer de eeuwwisseling en toont ons de omgeving van het oude gemeentehuis. Links gedeeltelijk zichtbaar de woning van huisschilder Jan Bodeker. Dan komt de winkel van koopman Frans van der Wert. Achter het gemeentehuis met plat dakje was de woning van gerneenteveldwachter Aldert Sietzes Hidding. Na het gemeentehuis komt de winkel van de weduwe Johanna Boelen-Olthof en daarna komt de koopman Willem Dethmers. Een groot aantal mensen had zich voor de fotograaf opgesteld, met uiterst links een venterskar.

24. Deze bijzonder mooie ansichtkaart toont ons links de huidige Feiko Clockstraat en rechts de huidige Hendrik Westerstraat in 1903. Zeer duidelijk te onderscheiden zijn het oude gemeentehuis, het postkantoor en in de verte de korenmolen De On rust. Rechts het bruggetje over de toenmalige Draijerswijk. In het toen zeer vervuilde water van het Pekelder Diep een groot schip. Aan de linkerkant van het diep is de wal kennelijk juist opnieuw opgezet met een breed jaagpad.

25. Dit is de vroegere Hendrik Westerstraat, nu de Feiko Clockstraat. De foto is gemaakt in 1930. In de deuropening van zijn winkel staat de manufacturier Willem de Jonge. Achter het gemeentehuis woonde de gemeenteveldwachter tevens concierge Albert Frinkel. Naar de fietsen te oordelen is er veel publiek in het gemeentehuis. Op de ansicht een tamelijk slecht wegdek met tramrails en in de verte een antieke auto. Over de weg een reclamespandoek voor het gemeentelijk gasbedrijf.

~roel uil 6ude pekela

26. We zijn hier rond 1907 in de omgeving van het oude Leger des Heilsgebouw. De woning links werd bewoond door de wijnhandelaarster Alagonda Geertruida Pranger- Adriani. Dan komt de woning van aannemer Geert Hensema. Vervolgens zien we de in 1920 vervangen klapbrug over de vroegere Scholtenswijk. Hierna komt de waning van de opzichter Robertus Johannes Wilhelmus Brian. In dit pand was jarenlang het Leger des Heils gehuisvest. Hierna komt schoenmaker Abraham de Boer. Ben groot deel van deze kaart wordt ingenomen door het zeer vervuilde water van het diep.

Gro-te "it Oude Pekera

27. Dit is een gedeelte van de huidige Feiko Clockstraat in de omgeving van dokter Feldbrugges bruggetje. In het eerste huis links woonde bakker Habbe Baalman. Dan komt herbergier Eltjo Holvast en vervolgens komt Franciscus de Boer. In het iets vooruit springende huisje woonde de spekslager Rudolphus Henderkus van den Hende. Een aantal personen heeft op de brug plaats genomen om voor de fotograaf te poseren. De foto is gemaakt in 1910.

Oude Peke/a

28. We zien hier de vroegere Ericastraat, sedert 1951 de Feiko Clockstraat. De dubbele witte woning links werd bewoond door aannemer Hendrik Sibolt Winters en boekhouder Steffen Adam Gelms. Het grote huis was de woning van de zeer bekende huisarts Jan Johan Boswijk. Vervolgens komen chauffeur Wubbelt Bakker, transportondernemer en bierbottelaar Pieter Holvast en winkelier Frans van der Werf. Dan komt de woning van de weduwe Aafina van den Hende-Dekker. Geen verkeer op straat, veel schepen in het kanaaJ.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek