Oude Pekela in grootmoeders tijd deel 1

Oude Pekela in grootmoeders tijd deel 1

Auteur
:   R. Mulder
Gemeente
:   Pekela
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4623-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oude Pekela in grootmoeders tijd deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

wit Gude :f>chL'la

39. Deze fraaie kaart toont ons de omgeving van de vroegere Wijk VIII, na 1920 de Albionstraat en vanaf 1951 de W.H. Bosgrastraat. AI de huisjes op deze kaart zijn inmiddels verdwenen en vervangen door andere woningen. Ook de bomen aan weerszijden van de weg en aan de andere kant van het kanaal alsmede de tramrails zijn er niet meer. Achter de bomen in het kanaal Iiggen enige schepen. VeeI mensen, onder wie een veIdwachter, hebben zich op de weg opgesteld om zich te !aten vereeuwigen. Deze foto is gemaakt in 1900.

Groeten uit Oude-Pekela

40. Deze kaart dateert van 1913. Het is een gedeelte van de huidige W .H. Bosgrastraat. Het eerste huis rechts is de bakkerszaak van Jan Veltman. Hij staat in de deuropening van zijn winkel. Het grote huis was de woning van de fabrieksdirecteur Bernardus Frederikus Drenth. Dan komt de woning met smederij van de smeden Marten en Dirk Albert Kuilman. Dan komt de coiffeur Jacob van der Vlag terwijl hierna in de volgende woning Mattheus Adolphus Johannes Uiters zijn schoenmakerij had. Midden op de weg staat een vrouw met een ouderwetse venterskar.

41. Dit is de vroegere Albionstraat in de omgeving van de strokartonfabriek "De Ceres". Op de voorgrond de oude fabrieksbrug over de Cereswijk. Later werden er naast de rails voor de fietsers, nog ijzeren platen aangebracht, die in verband met hun gladheid bijzonder gevaarlijk waren. In het eerste huis woonde Wigle Dijkstra, directeur van de Ceres. Dan komen kleermaker Petrus Jacobus Beekman, landarbeider Heimerik Albertus Schenkel, fabrieksarbeider Jan Bruintjes en de koopman in lompen en metalen Bernard Goldsmit. Deze foto is van 1930.

(Jude-9'ehe/a

42. We zijn hier in de omgeving van de voonnalige gasfabriek. Op de voorgrond de oude brug over de later gedempte Gaswijk. De boerderij op de voorgrond was van Jandbouwer Jan Hendrik Smeenk. Dan komt de woning van de verzekeringsagent Albert Maria Staal en hierna komt de grote bakkerij van Herman Wiegman. Vervolgens was dan de waning van machinist Bernardus Johannes van den Hende. In het pand van Van den Hende was indertijd de Israelische School gevestigd. Deze foto is gernaakt in 1925.

43. Op deze kaart van 1905 zien we op de voorgrond de brug over de Cereswijk. Rechts de boerderij van landbouwer Johannes Camelis de Lange. Dan komt de bazar van manufacturier Joseph Polak. In dit pand was ook de bank van Philips Polak gevestigd. Vervolgens komen zeilmaker Dirk Greven, Jantje Oldenburger-de Boer en arbeider Hendrik Greven. Dan komt touwslager Derk te Wies. Hier was later de touwfabriek "De Volharding" gevestigd. Mooie bomen sieren het beeld. Een stroschip ligt in het kanaal.

6ude-pekela, Papierfabriek "de lr(~CI(

44. Hier een prachtige oude kaart van de strokartonfabriek "De Kroon" van ongeveer 1915. Enige schepen liggen in de zeer vervuilde Kroonswijk. De Kroon is opgericht in 1901. Er werd vanaf die tijd tot 1956 uitsluitend strokarton geproduceerd. Sedert 1956 bestaat de produktie uit strokarton met grijskarton. De strokartonproduktie is in 1974 beeindigd. Er wordt nu karton gemaakt van oud papier. De fabriek is in de loop der jaren zeer aanzienlijk uitgebreid.

45. We zien hier een gedeelte van de huidige W.H. Bosgrastraat in de omgevingvan de vroegere Pekelder Machinefabriek in 1913. Op de voorgrond enige materialen van de aldaar gevestigde machinefabriek. Dan komt de woning van de machinefabrikant Godelevus Bernardus Drenth. Hierna kornt de woning met de werkplaats van de wagenmaker en kuiper Geert de Boer. De Pekelder Machinefabriek genoot indertijd grote faam en bekendheid door het maken van achterstevens van coasters. Schitterende bomen staan aan weerszijden van de weg. Duidelijk zichtbaar de tramrails met in de verte de brug over de Kroonswijk.

Gude-pekeJa

46. Deze schitterende kaart toont ons de W.H. Bosgrastraat in 1900. Het eerste huis links was de boerderij van landbouwer Willem Weemhoff. Dan komen Maria Sprik-Mooi, winkelierster Geppiena Boelen en kruidenier Detmer Dethmers. Het tolhuis werd bewoond door de veehandelaar Jan Koert Bakker. Fraai uitgedoste mensen hebben zich op de weg opgesteld om zich te laten vereeuwigen. De man met de fiets is kruidenier Meint Brouwer van Ommelanderwijk. Daarnaast staat landbouwer Hendrik Zuidhof met zijn huishoudster Dievertje Pot. Zij huwde later met hellingbaas Christiaan Kars. Let ook op de fraaie hondekar.

47. Dit is de winkel van manufacturier en woninginrichter Evert Heukers in Wijk VII, tegenwoordig een gedeelte van de W.H. Bosgrastraat. De familie Heukers poseert met enige voorbijgangers voor de winkel. Links een venter met negotiekist voor op de fiets. In dit pand was later de radiocentrale "Haka" gevestigd. Deze foto is genomen in 1915.

Gude-pe~ela

48. We zien hier het winkelwoonhuis van de Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij van Ties Mulder Azn, in de vroegere Wijk VII, nu de W.H. Bosgrastraat. Naast de stoorndrukkerij was het huis van scheepshellingknecht Jan Prak en vervolgens komt de winkel van bakker Reinder Fruitema. In het grate huis woonde de onderwijzer Jan Cornelis Dekker. Ook in 1910 stonden er hoge bornen aan de kant van het kanaal.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek