Oude Pekela in grootmoeders tijd deel 1

Oude Pekela in grootmoeders tijd deel 1

Auteur
:   R. Mulder
Gemeente
:   Pekela
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4623-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oude Pekela in grootmoeders tijd deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

t uit Gude :pel:;ela

49. We zijn hier in het uiterste "boveneind" van onze plaats, direct voor de grens met Nieuwe Pekela. Het was toen 1900. Het eerste huis was de laatste woning voor de grens. Het werd bewoond door de logementhouder en kruidenier Ludolf Heeres. Dan komt de woning van het "hoofd ener school" Sipko Rienks. Achter dit pand was jarenlang het keurlokaal gevestigd. Hierna komt de woning van landbouwer Doewe Douwes. Het grate witte pand werd bewoond door de weduwe Grietje Pott-Pot en door de commission air , houthandelaar en steenfabrikant Willem Jan Pot.

50. Deze foto is gemaakt in 1935 bij het tienjarig bestaan van de Vereniging voor Volksvermaken. Ter gelegenheid hiervan heeft het bestuur zich op de foto laten zetten. Staande , van links naar rechts, postbesteller en sigarenmaker Jan Hilberdink, landbouwer Hendrik Poppens en brandstofhandelaar en schipper Will em de Jonge. Zittend, aannemer Derk Bruintjes, bakker en landbouwer Jan Staal en kruidenier Ubbo Comelis van Zalen. Dit bestuur regelde vroeger de plaatselijke kermissen, optochten, ijswedstrijden en andere volksfeesten.

51. We zijn hier in het "beneden" -eind van onze plaats aan de zuidkant van het kanaal, landskant, de tegenwoordige Hendrik Westerstraat. In de verte zien we de oude Blijhamsterbrug. Niet zichtbaar het cafe en de ingang van Bronsveen. De eerste woning links was de kruidenierswinkel van Everwien Lutje. In het bijzonder vieze kanaalliggen twee woonschepen. Het witte woonschip werd bewoond door Marten Baas en het andere schip "Zwaantje" werd bewoond door binnenschipper Freerk Baas.

52. Dit is de Cooperatieve Cartonfabriek "Union" GA, zoals de fabriek er in 1938 uitzag, staande aan de huidige Hendrik Westerstraat. De fabriek werd in 1882 naar een ontwerp van Elso Free door Free en scheepsbouwer Drenth (Oale Boas Drenth) gebouwd. De fabriek werd in 1979 gesloten. In de verte zien we de boerderij , ,Kalkhoven". De naam van deze boerderij herinnerde aan de vroeger daar gevestigde kalkbranderij. In deze boerderij woonde landbouwer Willem Hero Kiers.

53. Deze kaart uit 1917 is van de omgeving van de Britannia. Op de voorgrond het sierlijke kantoor van de fabriek. De fabriek is gebouwd in 1913 op de plaats waar voor die tijd de scheepshelling van Kuiper was. Het tweede huis werd bewoond door de scheepsbouwer Johannes Cornelius Mulder. Het dan volgende huis werd bewoond door de schippers Jan en Johannes Zuur. Dan komen de kruidenierswinkel en het cafe van Hindrik Huls. Het uiterlijk van de fabriek is in de loop der jaren sterk gewijzigd. Al de woningen op deze foto zijn inmiddels verdwenen.

54. Dit is de vroegere Britanniakade, de tegenwoordige Hendrik Westerstraat. Het huis links werd bewoond door de postbode Gerrit Brunink. Dan komen Joseph David Schulte en de weduwe Magdalena Maria Krol-Schetsberg, Het witte huis werd bewoond door brandstofhandelaar Jakob Kuiper. Zijn brandstoffenpraam ligt voor de wal in het vieze water van het Pekelderdiep. Het andere schip is de "Eersteling" van schipper Hendrik Sage!. Boven de huizen aan de Feiko Clockstraat zien we de kop van de molen De Onrust.

Oude- Pekela

55. Op deze kaart zien we een gedeelte van de huidige Hendrik Westerstraat in 1923. Links nog juist zichtbaar een gedeelte van de woning van sigarenfabrikant Gerrit Heeres. Dan komt de uitneembare brugover de Fockenswijk. De grote boerderij werd bewoond door landbouwer Derk Hilbertus Cornelius Fockens. Dan woonden in het dubbele huisje Frans Joseph Potthof en Johanna Ettina Staal, weduwe van Jan Lammers. Voor het bruggetje woonde de leraar Wubbo Emo Dalman. Rechts boven de huizen zien we de toren van de hervormde kerk.

56. Deze schitterende kaart toont ons de "Kamers" aan de huidige Hendrik Westerstraat. De Kamers waren de eerste woning van de veenarbeiders die hier in 1599 met de aanvang van de vervening begonnen. In het kanaal ligt een turfschip. De eerste woning rechts werd bewoond door de koopman Jacob Tolner. Tolner had hier vroeger een zoutziederij. Dan komen Pieter Brons en meester Adam Adams. Recht voor de weg uit zien we de zijgevel van de boerderij van Sibolt Fockens. De foto is gemaakt in 1900.

57. Links zien we de Hendrik Westerstraat en rechts de Feiko Clockstraat. Het was 1915 toen de foto werd gemaakt. Het grote huis links was het doktershuis van Roelofvan Wering. Hij was tevens burgeme ester van onze plaats van 1917 tot 1918. In 1918 overleed hij aan de hier heersende Spaanse griep. Dan komen gemeenteambtenaar Hubertus Hogting Warmelts en slager Sikko Landlust. Hierna komt de manufacturenkoopman Roelf Jansen en vervolgens de zeekapitein en later snikkevaarder op Groningen Pieter Wessels. Voor het bruggetje was de rommelige winkel van kruidenier Hendrik Witting, in de volksmond "Poemeltje" genaamd.

58. Dit is de Hendrik Westerstraat tegenover het postkantoor. Het eerste huis Jinks werd bewoond door Johannes Dubben. In dit huis woonde tevens Johannes Hannannus Gelms, hoofd van de openbaar lagere school nr. II. Dan komt het grate huis van koopman Harm de Wijk. Achter deze waning stand toen nag een oud hellinghuis, bewoond door Catharina Klasen. Op de plek van het huis bewoond door Dubben en Gelms en zo richting Lubbermanswijk, was vroeger de scheepshelling van de Wijk. In 1749liep hier het eerste schoenerschip de "Eefke Marie" voor kapitein R.S. Pinksterboervan de werf. De foto is van 1920.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek