Oude Pekela in grootmoeders tijd deel 1

Oude Pekela in grootmoeders tijd deel 1

Auteur
:   R. Mulder
Gemeente
:   Pekela
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4623-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oude Pekela in grootmoeders tijd deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

~r-oet uit ©ude 1'>el>ela

fo-M. fl.". . J=.., Oud Il<keI& J

59. Hier zien we een zeer oude ansichtkaart van 1900 van rechts de Hendrik Westerstraat en links de Feiko Clockstraat. Uiterst links de woning van de spekslager Henderikus van den Hende. Een fraaie klapbrugligt over de Scholtenswijk. Op de weg rechts aan .Jandszijde" een koopman met hondekar en daarachter het bruggetje over de Haanswijk. Deze wijk werd vroeger ook wei de Jodenwijk genoemd. Ook toen was het water in het kanaal al erg vies.

60. We zien hier een schoolfoto nit 1909 van de school van me ester Jan Sjoerd Langeraap. Hij was hoofd van deze school en staat rechts achter op de foto. Voor hem zit meester Wiebe Hindrik Bosgra, schrijver van het boekje "Uit PekeJa's verleden" en wethouder van onze plaats van 1919 tot 1927 en van 1931 tot 1939. Het jongetje met de twee rijen knopen op de blouse in het midden op de foto is de later bekende winkelier Gezinus Mulder. De namen van de meeste kinderen zijn ons niet bekend. Wei zien we onder anderen Roelf Pot, Mietje Hendekina Bloemendaal, Marchie Haan, Willem Hoendervanger, Zwaantje Hesseling en Martje Engels.

61. Deze kaart van 1911 toont ons de sigarenfabrikant Christ offer Starke met zijn jachthond "Kora" voor zijn zaak aan de Hendrik Westerstraat. Toen deze kaart gemaakt werd had Starke 17 sigarenmakers in dienst. Boven op de lijst staat sigarenfabriek "De Nijverheid". Starke reisde regelmatig naar de tabaksmarkt in Amsterdam om daar tabak te kopen. Een gedeelte van deze tabak verkocht hij weer door aan de talrijke plaatselijke sigarenfabriekjes, Later had de familie De Jager hier hun kruidenierszaak. In 1977 vond de sloop van de winkel en de daarachter staande schuur plaats.

Grode uit Once Pekela

62. Dit is de boerderij van Eltjens in 1910 staande in Wijk III, de huidige Hendrik Westerstraat. De boerderij werd bewoond door Iandbouwer Aeilko Eltjens. De waning links werd bewaond door twee gezinnen, de fabrieksarbeider Derk Meijer en de werkvrouw Geertruida Lutjeboer. Vroeger was op de plaats waar nu de boerderij staat tot rond 1918 een scheepshelling. Deze helling behoorde aan de familie Hesseling.

63. We zien hier de strokartonfabriek "N. V. Ericafabrieken tot vervaardiging van carton en cartonnages", De fabriek werd opgericht in 1889 en gesloten in 1971. De fabriek in Oude Pekela was de Erica I. Erwas ook een fabriek te Hoogkerk, de Erica II. De Ericafabrieken hadden een eigen rederij voor het vervoer van hun produkten. Ook hadden zij een eigen cartonnage. Begin 1982 zijn de gebouwen gesloopt. Op de voorgrond de oude fabrieksbrug. Door de zeer slechte staat van onderhoud gaf deze brug vaak aanleiding tot klachten. Deze foto is van 1925.

ude peke'a.

Geref Jlierk met Yaslorie.

64. Een oude foto van 1900 van de vroegere gereformeerde kerk aan de Hendrik Westerstraat. Deze kerk en de pastorie zijn gebouwd in 1894. De eerste gereformeerde kerk was van 1861 en stond aan 't Nieuwediep. Van 1894 tot 1901 was predikant Freerk Geerds Petersen. Het gezin Petersen staat in de voordeur van de pastorie. Naar de volksoverlevering wilde ds. Petersen weI in de pastorie wonen, maar als hij zijn preek zat voor te bereiden niet tegen de schepen in het kanaal kijken. Men heeft toen besloten om de studeerkamer links boven te bouwen zodat hij ruimschoots over de schepen kon kijken.

65. Dit is de strokartonfabriek "Albion NV", staande aan de H. Hindersstraat in 1930. De Albion is gesticht in 1888 en gesloten met ingang van 1 juni 1967. In mei 1981 is het gebouwencomplex gesloopt en het terein geschikt gemaakt vo or woningbouw. In het huis links woonde de directeur van de Albion Melle Free. Rechts was de Albionstraar met frame iepen op de walkant, met daarachter het jaagpad, oak weI trekpad genoemd. Voor de fabriek ligt een vrachtschip voor vervoer van karton. Achter de fabrieksbrug een turfschip. Indertijd werd de fabriek met turf gestookt.

66. Hier zien we een gedeelte van de vroegere Albionstraat, thans de H. Hindersstraat in 1918. Het eerste huis was van Adam Klasens. Hij was scheepsbevrachter. Dan komt de woning van Hendrik Dijkhuizen. Op het bord midden aan zijn woning stond "KruidenierWagenmaker-Stelmaker". Vervolgens komen slager Wolf Goldsmid, musicus-sigarenmaker Izak Stoppelman, paraplukoopman Lazerus Stoppelman en ten slotte landbouwer Albert Strating. Naast de woning van Dijkhuizen staat mevrouw Dijkhuizen-Sterrenberg.

Een fraaie ansichtkaart van de in 1889 gebouwde boerderij van landbouwer Harm Gras en zijn echtgenote Aikina Elzen. De boerderij staat aan de H. Hindersstraat en heet de "EIzenhoeve", kennelijk genoemd naar het geslacht Elzen. Rechts naast de boerderij woonde de fabrieksarbeider Arnoldus Grol.

67. We zien hier een opname van een gedeelte van de Cereskade in 1930, nu de H. Hindersstraat. De woning reehts werd bewoond door rustend landbouwer Steffen Gelms. Dan komt de woning van Rikkert Spelde. In het volgende huis woonde de boekhouder Jakob Duit. De woning met winkel werd bewoond door horlogemaker Adolf Riks. Hij was toen 60 jaar oud en staat in de deuropening van zijn winkel. De brug over het kanaal is in 1964 vervangen door een nieuwe brug. Deze werd toen gelegd voor de Gelmswijk. Het woonschip werd bewoond door Sjoerd Dijkstra.

68. We zien hier een schitterende kaart van de boerderijen van Zuidhof en Camphuis in de vroegere Wijk VI, de tegenwoordige H. Hindersstraat. De boerderij links werd bewoond door landbouwer Hendrik Zuidhof. Dan komt de brug over de Zuidhofswijk. Op de volgende boerderij woonde landbouwer Jantje Camphuis-van Calcar. In het Pekelder Diep ligt een bolpraam. Vee I mensen hebben zich op de weg opgesteld. Tussen de rnenigte staan twee paarden, waarvan een met ruiter met bolhoed.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek