Oude Pekela in grootmoeders tijd deel 2

Oude Pekela in grootmoeders tijd deel 2

Auteur
:   R. Mulder
Gemeente
:   Pekela
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5649-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oude Pekela in grootmoeders tijd deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Een schitterende kaart van de orngeving van de Wedderklap tijdens de eeuwwisseiing. Er stonden toen nog veel bornen langs het kanaal. Voor de brug een scheepsjager "te paard". Op de brug staan enige rnensen. In het eerste huis rechts woonde opzichter Berend Drent. Dan kornt kleerrnaker Roelof de Jonge. Geheellinks woonde kooprnan Pieter Oppentocht en hierna kornt apotheker Johannes van Dam en daarna kooprnan Gerhardus Josephus Savenije. Langs het vervuilde kanaal het traditionele jaagpad voor de scheepsjagers.

20. De omgeving van de Wedderweg met op de achtergrond het postkantoor. Links de Hendrik Westerkade. Het eerste huis werd bewoond door smid Hendrik Reinders. Vervolgens komen oud-onderwijzer Reint Wildeboer, de fabrieksarbeider Lambertus Hilberdink, Foske de Jong, zonder beroep; vroedvrouw Antje van Ham en de fabrieksarbeider Berend Rijnbergen. De bewoning rechts was als voIgt: Jan Brouwer, D. de Jonge, H. Reintsema, N. Gudema, J. Snater en H.H. Kuiper. Twee mannen staan in aIle rust bij de brug te praten. In de weg tramrails en op de wal een houten tolhek. Deze foto is van 1930.

21. Links de Feiko Clockstraat en rechts de Feiko Clockkade in 1930. Geheellinks de winkel van Biefke Huizinga- Vink. Dan komt de galanteriezaak van Gerrit Schudde en vervolgens het kantoor van de rijksontvanger Herminus de Koning. Rechts, het huis met de gedeeltelijke witte gevel, was de woning van koopman Isaak de Leeuw. Vervolgens naar rechts barbier Geert Wester. Op de voorgrond een ouderwetse gaslantaarn. Vrij spoedig na het maken van deze ansichtkaart werden de bomen aan weerszijden van het kanaal gerooid in verband met iepziekte. Op de kaart is ook de oude tol duidelijk zichtbaar.

~et uit ©ud'e :E>ekela

22. Een gezicht op de omgeving van de oude Veendijkstraat van omstreeks de eeuwwisseling. Links, met reclame voor Burgers rijwielen, was de winkel behorend bij de smederij van Willem Grol. Het winkelhuis met de zonnescherm en de prachtige handkar ervoor was de manufacturenzaak van Emmanuel Jacob Polak. Vervolgens komen koopman Frederik Fleurke en de woning van de fabrikant Henricus Stephanus Schroder. In de verte, kennelijk op gepaste afstand, staan veel nieuwsgierige mensen, vermoedelijk om ook op de foto te komen. In het kanaal een vrachtschip met daarachter de Wedderwegsklapbrug.

23. Een gedeelte van de vroegere Wijk X, nu de Feiko Clockstraat. Het eerste huis rechts was het woonhuis met de mosterdfabriek van fabrikant Doede de Jonge. Hij was tevens locoburgemeestervan de gemeente Oude Pekela. Het volgend huis was de kruidenierswinkel van Harmannus Reintsema. Hierna komt koopman Wigbertus Henderikus Honveld. Later woonde hier de manufacturier Nathan Gudema. De bomen langs het diep en de tramrailszijn reeds lang verdwenen. Deze ansichtkaart is van 1913.

Nc. 8478

OUDE PEKELA

24. Dit is een gezicht op de vroegere omgeving van het postkantoor van omstreeks 1900. Rechts de naaimachinehandel van Lude Birza, Dan komt het postkantoor met als directeur Beinardus Johannes Teuben. Vervolgens komen Jan Engelhardt, hoofd van de Oosterschool en de onderwijzer Wiebe Hindrik Bosgra. De Oosterschool was de latere openbare lagere school no. I, nu de Hendrik Westerschool geheten. De winkel met zonnescherm was van koopman Willem Dethmers. Het grote pand was het gemeentehuis met daarachter de woning van de gemeenteveldwachter Aldert Sietzes Hidding. Er is geen verkeer op de weg. Er is wel veel belangstelling van personen in ouderwetse kleding voor de fotograaf.

25. De vroegere Hendrik Westerstraat in de omgeving van het oude gemeentehuis en het postkantoor in 1938. Het grote gebouw links was het gemeentehuis, Aan de gevel een lichtbak met reclame voor het koken op gas. In de conciergewoning achter het gemeentehuis woonde concierge Rieko Bakker met zijn vrouw Geeske Zuur. Naast het gemeentehuis de winkel van Derk O. Boelens en daarnaast de manufacturenzaak van B.J.J. Abeling. Dan komt de rijwielhersteller Hendrik Klok. Het grote gebouw met de puntdaken was de ULO-school met de woningvan het hoofd Willem van Zanten. Duidelijk zichtbaar is het brandspuithuisje, Hierna komt het postkantoor met directeur Klaas Houwing.

26. Het in 1881 gebouwde en in 1882 in gebruik genomen gemeentehuis aan de Feiko Clockstraat. Reeds in 1901 werd de raadszaal verbouwd en hierop kwam het nieuwe puntdak. Het gemeentehuis deed diensttot 1956, toen het nieuwe gebouw aan de Raadhuislaan in gebruik werd genomen. Voor de hoofdingang staan de beide gemeenteveldwachters: Albert Frinkel en Johannes Stavast. Rechts is de hoedenwinkel van Johanna Boelens-Olthof. De foto is gemaakt in 1902.

27. Dit is de vroegere zeer bekende bakkerswinkel van Lubbo Blaauw in 1933 aan de toenmalige Hendrik Westerstraat, nu de Feiko Clockstraat. Voor de winkel staan bakker Lubbo Blaauw en zijn vrouw Frederika Wilhelmina Christina Kregel. Dan komen twee bakkersknechten, Hendrik de Haas en Bertus Wesseling, en hierna de broodventers Willemsen en Geertsema. De man met de ouderwetse bodekar was boderijder Jan Middel. Na de bakkerswinkel komt de barbier en verlofhouder Frederik Wester, hierna koperslager Jan Breurken en vervolgens schoenmaker Abraham de Boer. Let ook op de mooie broodkar bespannen met een hondo Hierachter nog een bestelkar waarmee het brood bij de klanten werd bezorgd.

6roeien uit Oude Peke/a.

28. Een gedeelte van de Feiko Clockstraat in 1920. Vroegerwas dit de Ericastraat. Het eerste huis links was de herberg van Eltje Holvast. Het vooruitstekende pand was de woning van de spekslager Rudolpus Henderikus van den Hende. Aan weerszijden van het kanaal stonden iepebomen. Voor het huis van Holvast staan nieuwe aangeplante bomen met beschermkappen. Rechts van het kanaal is de huidige Hendrik Westerstraat.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek