Oude Pekela in grootmoeders tijd deel 2

Oude Pekela in grootmoeders tijd deel 2

Auteur
:   R. Mulder
Gemeente
:   Pekela
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5649-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oude Pekela in grootmoeders tijd deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. De grote winkel van verffabrikant Hendrik Weerings aan de Feiko Clockstraat in 1930. De voorgevel van de zaak was opgeschilderd met vee! reclameteksten, Een nazaat van de familie Wee rings heeft deze foto uitgeleend aan een schilder in Parijs, die de foto heeft gebruikt als mode! voor een decor van een van de grote Franse revues. Op de foto staan, van links naar rechts: Henderika Hensina, Johanna Wilhelmina Lucretia, vader Hendrik en moeder Aaltje Weerings-Kregel, Vervolgens komen magazijnmeester Garre!t Bakker, dienstmeisje Maria Talena Berendina van den Hende en de !atere winkelier Roelf Hendrik Sluiter.

30. Links de Feiko Clockstraat en rechts de Hendrik Westerstraat in 1920 in de omgeving van de gereformeerde kerk. Het witte huis links werd bewoond door de weduwe Lukken en haar zoon slager Adolf Henderikus Lukken. Dan komt de kruidenierszaak van Pieter Oosting. Hij was tevens reiziger in koloniale waren. Het huis rechts op de voorgrond werd bewoond door Geert Korte. De bomen en de brug over het kanaal zijn inmiddels reeds lang verdwenen.

31. De Ericastraat in 1930, nu een gedeelte van de Feiko Clockstraat. Van links naar rechts was de bewoning als voigt: rijwielhandelaar Esra Korte, schilder Rijkent Bloem, Wilhelmina Hernmes-Koster, koopman Jan Koning, de weduwe G. de Raad-Mererna, kleermaker Roelof de Jonge en rentenier W.H. Honveld. In het volgende grote huis woonden drie gezinnen: F. Meijer, R. Meijer-Holvast en E.N. Madio!. Het witte huis werd bewoond door de weduwe Lukken en haar zoon slager Adolf H. Lukken. Voor de woningen liggen nog geen trottoirs. Er is nog geen autoverkeer, maar er zijn wel enige fietsers op de weg.

32. Een gezicht op rechts de Ericastraat en links de Ericakade, sedert 1951 de Feiko Clockstraat en de Hendrik Westerstraat geheten. De aanduiding "A-straat" op de kaart is niet juist. Op de weg twee old-timers. In de verte de grote rooms-katholieke kerk. Rechts gedeeltelijk zichtbaar de slagerij van Adolf Lukken. Het volgend pand had drie woningen, bewoond door de fabrieksarbeider Egbert de Boer, de weduwe Reina Meijer-Holvast en fabrieksarbeider Hindrik Boelman. Vervolgens komen kleermaker Roelof de Jonge, rentenier Wigbertus Henderik Honveld, koopman Ian Koning, Foske!ina Hemmes, schilder Rijkent Bloem en bankwerker Ian Kostwinner. Het vooruitspringende pand !inks werd bewoond door de landarbeider Pieter Smit. De foto is van 1930.

33. Een rustig, zonnig straatbeeld uit 1913 van de toenmalige Wijk IX, de huidige Feiko Clockstraat. Rechts het cafe van Albert Niekamp. Hij staat in de deuropening van zijn cafe met een voorbijganger te praten. Aan het hekwerk van het cafe werd tijdens de vroegere marktdagen het vee vastgebonden. Na het cafe komt de dubbele woning met als bewoners commissionair Hanne Horlings en barbier Geert Horlings. De fraaie toren van de St. Willibrorduskerk steekt hoog boven de bebouwing uit. Er is geen verkeer op de weg. WeI staan enkele personen met hun fiets aan de hand te kijken.

34. Deze kaart is van 1912, voorstellend het cafe en de kruidenierswinkel van de oud zeekapitein Jan Derks Kuiper. Hij was gehuwd met Maike Hazewinkel. Samen staan ze voor het cafe met hun kleindochter Grietje Maike. Het cafe stond vroeger in Wijk IX, daarna Ericastraat geheten en sedert 1951 de Feiko Clockstraat. De vrouw met de witte schort voor was de dienstbode Margaretha de Haan. Links een gedeelte van het woonhuis met de bakkerij van Berend Drent en rechts de boerderij van landbouwer Hendrik Jansing.

35. Dit is een gedeelte van de Ericastraat in 1925. Sedert 1951 is dit de Feiko Clockstraat. Geheellinks de kruidenierswinkel van Hendrik Stuut. Daarna komt de bakkerij van Berend Drent. In het dan iets vooruitstaand pand woonde cafehouder Lubertus Vonk en daarna komt landbouwer Trijnko Jansing. Dit alles is in de omgeving van de Hanekampsbrug. Er is nauwelijks verkeer op de weg. In de verte nadert een boerenwagen. In het erg vervuilde water van het kanaal Iiggen een vrachtschip en een woonbootje.

36. Een gezicht op een klein gedeelte van de huidige Feiko Clockstraat in de omgeving van de Hanekampsbrug. Duidelijk te onderscheiden is hotel "Feyen", toentertijd staand in Wijk IX. Het werd gedreven door de weduwe Anje Wollerich-van Delden. Dan komt de zeer grate boerderij van landbouwer Heiko Pieter Heres. Ook hier stonden nog veel bomen langs de weg, zowel vlak voor de huizen als aan de kanaalkant. In de verte zien we de grote toren van de rooms-katholieke kerk. De foto is van 1910.

37. De omgeving van de rooms-katholieke kerk omstreeks 1933. Geheel rechts de rooms-katholieke pastorie met als bewoner pastoor Simon Johannes Hegge. Dan komt de rooms-katholieke kerk met de Roomsewijk, de huidige Kerklaan. Vervolgens komt het hotel "Gemeentewapen" van Willem Engels. Voor de wal aan landszijde liggen enige turfschepen. De bomen aan de vroegere Albionstraat worden gerooid, terwijl men bezig is jonge bomen aan te planten.

38. Een prachtig plaatje van de vroegere Albionstraat met links, niet zichtbaar, de Craaiboschwijk, de latere Schipperswijk. Rechts de strokartonfabriek "De Albion". In de verte de hoge toren van de rooms-katholieke kerk. Op het brede jaagpad langs het kanaal staan veel kinderen. In het kanaal twee turfschepen. Kennelijk moe ten de wallen hoog nodig opnieuw opgezet worden. Pekela had toen, voor het uitbreken van de iepziekte, veel bomen langs het kanaal staan. Deze ansichtkaart is van 1922.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek