Oude Pekela in grootmoeders tijd deel 2

Oude Pekela in grootmoeders tijd deel 2

Auteur
:   R. Mulder
Gemeente
:   Pekela
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5649-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oude Pekela in grootmoeders tijd deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. De "Zilvervloot", een verzameling woonboten in de vroegere zwaaikom bij de ingang van de oude Blijhamsterbrug. Ook het schip op de wal werd bewoond, terwijl een van de schepen gebruikt werd als onderkomen voor kippen, geiten, schapen en varkens. Links het cafe van Pieter Houwing. Op de achtergrond aan de Feiko Clockstraat de dubbele woning, bewoond door de belastingambtenaren Sipke Daniel van der Veen en Andries Rindert Borgeld. Deze kaart is van 1925.

50. Een ansichtkaart van de in 1904 gebouwde strokartonfabriek "Free en Co". In het kanaal veel schepen met turf. Links van de fabriek staat een grote turfbult. Dit was inderti j d de brandstof waarmee de ketels werden gestookt. In de loop der jaren heeft de fabriek een enorme uitbreiding ondergaan en als gevolg hiervan is het uiterlijk totaal veranderd. Deze foto is van 1920.

51. Dit is de "Co6peratieve Cartonfabriek Union G.A", zoals de fabriek er in 1940 uitzag, staande aan de toenmalige Unionkade. De fabriek werd in 1882, naar een ontwerp van Elso Free, door Free en scheepsbouwer Drenth (Oale Boas Drenth) gebouwd. In het kader van de herstructurering massiefkartonindustrie werd de fabriek in 1979 gesloten. Een gedeelte van het gebouwencomplex, alsmede een gedeelte van de landerijen, werd door de gemeente Oude Pekela aangekocht. Het overige gedeelte van de fabriek werd gekocht door "Unica" die hier een bedrijvenpark heeft gevestigd,

52. Links de Britanniastraat en rechts de Britanniakade in 1937, tegenwoordig de Feiko Clockstraat en de Hendrik Westerstraat. Het iets naar voren staande huis was de slagerij van Jeizel Kosses. Dan komt het hoekhuis aan de Britanniawijk bewoond door de weduwe Rebekka Kosses-Bloemendaal. In het vervuilde water van het kanaal een aardappelpraam en daarachter aan de wal een bietenpraam. Veel woningen, de bomen, het jaagpad, het loopbruggetje, het brugwachtershuisje, de tramrails en de brug over het kanaal zijn inmiddels verdwenen.

~?~." .-

~~'" "--!'N"

'7 If: ?

:.

<, ,;",

53. Een fraaie foto uit 1917 van de vroegere Britanniakade, nu de Hendrik Westerstraat. Links de oude boerderij van landbouwer Albertus Jan de Boer. Deze boerderij werd in 1939 vervangen door een nieuwe, Dan komt de zogenaamde Dude Pastory. Het is onbekend hoe de woning aan deze naam is gekomen. Het voorhuis werd bewoond door de weduwe Trijntje Waarheid-Hekman. Hierachter aan het streekje was nog een aanbouw met vijfwoningen. De Dude Pastory is in 1992/1993 vervangen door een nieuwe woning. Voor de wal ligt het schip van voerman Frederik Akkerman.

54. We zijn hier bij de voormalige Breemhaarswijk aan de Hendrik Westerstraat. Het fraaie woonhuis was van sigarenfabrikant Gerrit Heeres. Achter het woonhuis stond de grote sigarenfabriek. De fabriek begon in 1888 en werd na de crisisjaren, toen het steeds slechter ging met de sigarenindustrie, in 1938 gesloten. Er was voor de oorlog een tiental sigarenfabriekjes in Oude Pekela. De sigarenfabriek van Heeres was weI een van de grootsten. In de drukste periode van de fabriek werkten er zo'n dertig sigarenmakers. De foto is van omstreeks 1925.

55. Deze kaart toont ons links de huidige Hendrik Westerstraat en rechts de Feiko Clockstraat in 1930. In het kanaal het woonschip "Emmanuel" van Derk Schoonhoven, oorspronkelijk sigarenmaker en later verspreider van evangelisatiebladen. Vanaf het eerste huis links was de bewoning Wessel Wessels, oud-onderwijzer; Harmannus Everhardus, fabrieksarbeider; Harm Kuiper, timmerman; Anna Allegonda Nieland, oud-directrice van het postkantoor; en de weduwe Aaltje Nieland-Schoonbeek. Het vooruitstekende pand werd bewoond door de fabrieksarbeider Jan Petrus Hofman.

56. Dit is een schitterende kaart van de huidige Hendrik Westerstraat van omstreeks 1900. Het eerste huis links, met de dubbele deur, werd bewoond door de onderwijzer Adam Adams. De verdere bewoning was als voIgt: Pieter Bron, zonder beroep; koopman Jakob Tolner, arts Antonie Pieter de Grooth, Teelke Wiardi-Holstein, slager Albert Buzeman, boekbinder Geert Niesing, koopman Roelf Jansen en Pieter Wessels, oud-zeekapitein, kassier en snikkevaarder naar Groningen. Op de aanlegsteiger rechts staan enkele mooi uitgedoste jongens en meisjes. Oak toen was het kanaal erg smerig.

Greet ui! Oude pe~ela

57. Een mooie kaart van de Hendrik Westerstraat van omstreeks de eeuwwisseling. De Hendrik Westerstraat is hier nog onverhard. Het eerste huis rechts was de woning van oud binnenschipper Klaas Franken. Dan komt het huisje van Taline Breuring en vervolgens de woning van de vroegere buitenschipper, kassier en schuitevaarder Pieter Wessels. Hij heeft tweemaal een schip verloren en werd toen schuitevaarder. Als de snikke toen in Pekel kwam, zongen de mensen het versje: Moeke, is de koffie kloar. I Snikke komt van stad. I Hai hed zo'n lange raize doan I En nog gain koffie had.

58. Een schitterende oude kaart uit 1915 van de manufacturenzaak van Roelf Jansen. Deze mooie, antieke winkel, met de ramen van het woonhuis verdeeld in kleine vakjes, stond aan de huidige Hendrik Westerstraat. Voor de winkel hebben zich opgesteld: manufacturier Roelf Jansen, zijn vrouw Freerkina Berendina Tolner en hun zoon Jakob, leerling manufacturier. De naam van het dienstmeisje met de witte schort voor is onbekend. De winkel is opgeschilderd met reclame voor manufacturieren, karpetten en beddevak. Voor de winkel zijn kokosmatten en ander vloerbeleg uitgestald.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek