Oude Pekela in grootmoeders tijd deel 2

Oude Pekela in grootmoeders tijd deel 2

Auteur
:   R. Mulder
Gemeente
:   Pekela
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5649-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oude Pekela in grootmoeders tijd deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Een gezicht op een gedeelte van de Hendrik Westerstraat rechts en links de Feiko Clockstraat. Rechts een groepje mensen op de brug over de Lubbermanswijk. Het grote huis werd bewoond door landbouwer Johannes Henderikus Lubberman. In dit pand woonde tevens de boekhouder Hendrik Olthof. Links is de woning van rijksontvanger Mindert Rinkes gedeeltelijk zichtbaar. Dan komen kleermaker Harmannus Scholtens en koopman Nathan Gudema. Bij het bruggetje over het kanaal het houten brugwachtershuisje. Aan weerszijden van het kanaal staan fraaie bomen. Er is geen verkeer op de weg. De foto is genomen in 1915.

Oude Peke/a - Boerderii Lubberman

60. Rechts de Hendrik Westerkade in 1930, sedert 1951 de Hendrik Westerstraat geheten. Het eerste huis werd bewoond door de gemeentearchitect Geert Bodeker. Dan komt de ingang naar de Lubbermanswijk. Vervolgens komt de boerderij van de familie Lubberman. In het voorste gedeelte woonde de kantoorbediende Jan Free en het achterste gedeelte werd bewoond door de landbouwer Johannes Henderikus Lubberman. Op de weg staan twee handkarren. Links op de weg een handkar voor het venten met melk. Langs het kanaal staan veel bomen en in het kanaalligt een oud woonschip.

($r.oet uit ©ude 'Pehela

61. Een erg mooie oude kaart van de huidige Hendrik Westerstraat. Recht voor het loopbruggetje de woning van kleermaker en brugwachter Gerrit Brunink. In dit pand is later nog een poos de schippers-

"beurs gevestigd geweest. Dan komen Harm Koster, zonder beroep en schilder Klaas Weerings. Het dubbelhuis werd bewoond door Andries van Loo en Klaasje Hazelhof-Brouwer, beiden zonder beroep. Het volgende dubbelhuis werd bewoond door koopman Lambertus Smit en koopman Harm van der Laan. Enige mensen staan op het loopbruggetje. Er liggen veel schepen in het kanaa!. In de verte de hoge toren van de rooms-katholieke kerk. De foto is van 1900.

s.

Oude Pekela.

62. Een kaart van de vroegere Ericakade, nu de Hendrik Westerstraat. Gedeeltelijk zichtbaar is de woning van de predikant van de Vrije Evangelische Gemeente, Meindert van der Vis. Dan komt een dubbele woning, bewoond door landarbeider Herman Hendrik Hinders en timmerman Harm Niemantinga. De brug over de Evangelistenwijk is duidelijk te zien. De melkventer met zijn typische, met een hond bespannen melkkar is de 45-jarige Hinderikus Spelde. Hij woonde indertijd op de Hanekampsewijk. De foto is van 1920.

Oude ? PekeIa

63. We zien hier een gedeelte van de huidige Hendrik Westerstraat in 1920. Na de brug over de Evangelistenwijk komt de grote villa van rustend landbouwer Aeilko Eltjens. Op de boerderij woonde zijn schoonzoon landbouwer Derk de Lange. In het kanaalligt een schip met stro bestemd voor de Erica. Veel, kenneIijk jeugdige, personen hebben zich bij de brug opgesteId om ook op de foto te komen.

Geref. Kerk - Qude Pekela

64. De inmiddels afgebroken gereformeerde kerk, met rechts de pastorie en links de kosterswoning, aan de Hendrik Westerstraat. De kerk is in 1894 gebouwd en wegens bouwvalligheid in 1979 afgebroken en vervangen door een nieuw gebouw. Ten tijde van deze opname was J.D. Heersink predikant. De kosterswoning werd bewoond door koster G. Korte. Achter de kosterswoning beyond zich het verenigingsgebouw "Het Anker". De foto is van 1925.

?

Fabriek "Albion'" Oud e-Pe k eta

65. Dit is de in 1888 gebouwde strokartonfabriek "Albion" in 1913. De fabriek is gesloten in 1967. De gemeente Dude Pekela heeft het terrein aangekocht en hier de scholengemeenschap gevestigd, thans deel uitmakend van het Dollard College. In het huis links van de fabriek woonde opzichter Kristiaan Kuiper. De fabriek is in de loop der jaren enige malen zeer ingrijpend verbouwd, zodat er van de oorspronkelijke voorgevel zeer weinig is overgebleven. De "Albion" stand vroeger ook bekend onder de naam "Neo Cartona".

66. De Julianakapel aan de H. Hindersstraat in 1930. Deze kerk is gebouwd in 1916 door de Evangelisatie-Vereniging in en ten bate der Nederlands Hervormde Kerk. Voor die tijd werden de diensten gehouden in het lokaal van P. Bloem en later in de winkelbehuizing van W. Dethmers. Voorganger van de kapel was van 1924 tot 1962 de godsdienstleraar Hubertus van der Veen. Hij was jarenlang raadslid van de gemeente Oude Pekela en vanaf 1945 tot 1961 wethouder, tevens loco-burgemeester. Een erg rustig straatbeeld.

67. Deze ansichtkaart van de vroegere Cereskade en later de H. Hindersstraat dateert van 1924. Geheel rechts de ingang van de Gelmswijk. Het grote huis links werd bewoond door landbouwer en winkelier Steffen Gelms. Hij en zijn vrouw Geertje Pathuis staan voor hun kleine winkeletalage. Dan komt de fabrieksarbeider Cornelis Huisman en vervolgens boekhouder Jacob Duit.

68. Dit is de voormalige scheepswerfvan de familie Wortelboer aan de H. Hindersstraat. De seheepshelling is gestieht tussen 1870 en 1880 en opgeheven in 1923, waarna er op deze plaats de zevenfabriek, Metaaldoekweverij, van de Gebroeders Drenth is gevestigd. Op de helling ligt een sehip in aanbouw. Hellingpersoneel en buurtbewoners poseren voor de fotograaf. De seheepswerf was gelegen reehts naast de ingang van de Gelmswijk. In het huis naast de werf woonde seheepsbouwer Johannes Gerhardus Josephus Wortelboer. De foto is van 1920.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek