Oudenbosch in oude ansichten deel 1

Oudenbosch in oude ansichten deel 1

Auteur
:   drs. C.Th. Lohmann
Gemeente
:   Halderberge
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3151-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oudenbosch in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

OUDE. BOSCH,

Keistrao.

( 4717)

15. Een kijkje in dezelfde straat, zeven jaar later. De uitgever van de kaart he eft - ten onrechte - gemeend de naam Kaaistraat te moeten corrigeren. Rechts staan nog enkele huizen met een fraaie kroonlijst boven de voordeur. Het vierde, waaraan op het vorige plaatje een uithangbord was te zien, was de zadelmakerij van de gebroeders Loomans, een kunstzinnige familie die een eigen orkestje had. Daarnaast was de leerhandel van Couwenbergh. Verderop ontwaart men nog enkele grote herenhuizen, zoals die van de families Renders en Stokman en van mejuffrouw L. van Steen. In het laatste was later het kantoor van de "Waterleiding-Maatschappij Noord-West-Brabant" gevestigd.

16. De Kaaistraat en de Fenkelstraat waren door een sma1 straatje, de Brugstraat, verbonden. De volksmond sprak van .Jiet nauw". In 1924 werden mer nieuwe rooilijnen vastgesteld. Het huis met de sierlijke trapgeve1 (op de foto op de achtergrond) moest toen verdwiinen. Het was een bekend cafe, tot 1921 eigendom van de weduwe C.J. van Ginneken en geexploiteerd door J.S. van Aa1st. In de aankondiging van de open bare verkoop werd het "De Gekroonde Ring" genoemd. De gaslantaarn, rechts vooraan, is bevestigd tegen de geve1 van drogisterij De Wit (thans Kade 1).

Oudenbo ch

Kaaistraat

Kaaistraat - Oudenbosch

17. De Kade en de Kaaistraat in de mobilisatietijd (1916). Het eerste huis reehts was de winkel in levensmiddelen van J. van Ghert. De fraaie gevelsteen, voorstellende Abrahams offer, bevindt zich tussen de vensters van de verdieping. Aan de andere zijde van de sluisgang staat het winke1-woonhuis annex koffiebranderij van J. Vermeulen. Het hoekhuis links, met de mooie tuitgeve1, was een van de oudste huizen van Oudenboseh. Het droeg in de zijgevel het ankerjaartal 1624. In de tijd van de foto was er een bakkerswinkel gevestigd. Het pand is in 1957 gesloopt,

au DE BOSCH, - Haven.

18. Haven en Kade in 1907. Op de voorgrond staat een bank voor visafslag. Het plein voor de haven werd ook wel Vismarkt of Dwarskade genoemd. Het eerste huis links, dat ook op het vorige plaatje voorkwam, had to en nog fraaie uitspringende korfbogen boven de vensters. In dit pand dreef J. Slooters een handel in koloniale waren. De opkamer, reehts van de winkel, was een cafe dat vooral door schippers werd bezocht. In het huis met de puntgevel was een smederij gevestigd. In het brede pand daarnaast woonde de brouwersfamilie Gouverneur. In het hoge huis met balkon woonde Chr. Geerts, aannemer en later ijzerhandelaar.

19. Een kijkje op de Oudenbossche haven vanuit het noorden. Ret gebouw met de drie schoorstenen is de gasfabriek. Deze werd in 1859 opgericht en in 1895 verbouwd en vergroot. Oudenbosch was, buiten de grate steden, een van de eerste gemeenten die over gas beschikte. Oorspronkelijk diende het voora1 voor straatverlichting. Even voorbij de gasfabriek ziet men de scheepswerf van Gouverneur. Een rest ant hiervan is thans nag het open terrein tussen de perce1en Kaaistraat 12 en 20. De militairen, die zich 1angs de haven blijkbaar verpozen, verp1aatsen ons in de tijd van de mobilisatie 1914-1918.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek