Oudenbosch in oude ansichten deel 1

Oudenbosch in oude ansichten deel 1

Auteur
:   drs. C.Th. Lohmann
Gemeente
:   Halderberge
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3151-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oudenbosch in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Oudenbosch Bosschendijk

30. De zuidzijde van de Bosschendijk b1eef nog lang onbebouwd. Alleen verrees hier in 1912 "Villa Louise", die tot 1922 werd bewoond door boomkweker E.A.M. de Bie. Hij was gehuwd met een doehter van burgemeester J.J.B. de Klijn. Vooraan, reehts, is de oprit naar "Saneta Maria", de villa waar burgemeester De Klijn (1879-1900) had gewoond.

Oudenboscb. Bosscbedije Groenten en rruihJeiline

31. Tijdens de eerste were1door1og, toen de boomkwekerijen met grote moeilijkheden te kampen hadden, ging men zich meer toe1eggen op de tuinbouw. In 1916 werd in Oudenbosch een tuinbouwvereniging opgericht en een jaar later werd aan de Bosschendijk een veilinggebouw gesticht. Ret werkterrein werd spoedig ook tot de omliggende gemeenten uitgebreid en in 1918 kwam de "R.K. Cooperatieve Veilingsvereeniging Oudenbosch en Omstreken" tot stand. Deze opname dateert van omstreeks 1935. Zo zag de veiling er uit tot 1953.

--- .~~-

- --

/

J(auen:;icht, Oudenbosch. 'Q

0-_ Lt,:".c:..., o.U-LZ

32. Op 20 december 1900 werd burgemeester H.L.P.A. Berends (1900-1921) gefnstalleerd. Het werd een groots feest. De nieuwe burgervader werd ingehaald door een stoet van zeshonderd personen, verdeeld over vijfenveertig groepen, "voorstellende de gemeente in haren handel, nijverheid en scheepvaart en verder maatschappelijk leven". Overal waren erebogen opgericht en de haven was met rozenboompjes versierd. Na de installatieplechtigheid op het raadhuis trok de stoet naar de Kade, waar hij werd ontbonden. Op de achtergrond staat het fraaie herenhuis met driehoekig fronton van F.J. Stokman (nummers 8 en 10) dat in 1907 tot twee woningen verbouwd zou worden. Links van de haven ziet u de huizen van brouwer H.A.H. Gouverneur, architect J.H.P. Speet (thans notariskantoor) en landbouwer B.P. Gielen.

19'" [aarlijksche

Aigemeene Prate t- Vergadering

in 'crccni~il1g met d v Katbolieke Corporaue-, '311 'vedetland.

Onthullinz vall het Monument

veer de g-c~nc,l'c1dc Xcdcrlnndsche Pau -hjke ZOuJ','n. ce

Zondag 26 ovember 1911, re OUDE:'BO CH.

Beschermhee ZlJn Door! I/o<>l!ll' .t{m~i!!neur P LEIJTE,".

IJt::>sdzQP Ir Breda

~f< '/ ',f.e. " o.«~ ?..

'Il)!,. ? tk'! l ~ /"

8 10 l.l V ?? I' 1IollItr ~_. ',-

f) " P l "...,. .,:-.~' ??? 1R.'.Kl" .? ~·" ?.. ",''':l~ f I~Otp,C"t.Jeo., :¥;·~v. ~,,",.o./I' A:;

33. Vooral in Oudenbosch werden de pauselijke zoeaven, de vrijwilligers die tussen 1860 en 1870 voor de verdediging van de kerkelijke staat hadden gestreden, in ere gehouden. Op het basiliekplein werd een monument opgericht.

34. In 1872 werd in Oudenbosch door de weduwe M.J. Hopstaken-Bogaarts het St.-Elisabethsgesticht opgericht; "een Gasthuis en Oude Mannen en Vrouwenhuis". De verzorging van de bejaarden en de verpleging van de zieken werd toevertrouwd aan de liefdezusters van Steenbergen (later Congregatie Charitas Roosendaal) De ziekenafde1ing groeide uit tot een vo1waardig streekziekenhuis. Omstreeks 1915 zag een ziekenkamer er wel wat knusser uit dan thans. De verpleegprijs in de eerste klasse bleef nog onder de vijf gulden per dag.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek