Oudenbosch in oude ansichten deel 2

Oudenbosch in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. Bedaf en A.M.C. Dekkers
Gemeente
:   Halderberge
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2329-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oudenbosch in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

a

---------

9. Deze mannenzitkamer van het St-Elisabethgesticht kijkt uit op het West-Vaardeke. Let in deze kamer eens op de antieke leunstoel, de gasverlichting, de flessen wijn op de eettafel en op de kleding van de religieuze. De houten vloeren werden beschermd voor vonken uit de kachel door een stalen onderplaat. Een groot gedeelte van de in het St.-Elisabethgesticht verblijvende bejaarden beschikte niet over een eigen kamer, zij sliepen in chambrettes.

10. Ook deze kamer van het St-Elisabethgesticht kijkt uit op het West-vaardeke. De meeste vrouwen dragen prachtige mutsjes uit die tijd. De kachel rechts is een kolomkachel met achteruitlaat; hij staat in een daarvoor speciaal gernetselde nis. Let ook op de antieke kolenbak. Deze kamer was ook voorzien van een gaslamp. De vloer van deze kamer was ook een houten vloer. Totdat het nieuwe bejaardentehuis "De Zelle bergen" in 1971 werd geopend, was deze kamer voor de bejaarden in gebruik.

11. De Kade circa 1930. De kiosk op de kade heeft er slechts een tiental jaren gestaan. Rechts op de foto is de boom te zien die ter gelegenheid van de geboorte van koningin Juliana in 1909 is geplant. Op deze foto vinden werkzaamheden plaats aan de kademuren. Het vierde huis links, waarvoor een ladder is geplaatst, is thans van de heer E.J. van den Eijnden, Het pand is geplaatst op de lijst van beschermde monumenten en heeft in de voorgevel het jaaranker 1650. Het pand in het midden van de foto was destijds het cafe van de familie Bakkers. V66r het cafe was de visafslag.

12. Deze foto op de Kade is genom en op 23 maart 1916. Koningin Wilhelmina inspecteert de wacht van enige soldaten. Op deze dag is door de toenmalige koningin ook het inmiddels gesloten ziekenhuis bezocht. De koningin was vol lof over deze instelling. Bij vele huizen hangt de vlag uit, zoals bij het derde herenhuis links, dat in 1894 is gebouwd. In de haven lag een hospitaa1schip voor militairen (op de foto niet te zien). In Oudenbosch waren tijdens de Eerste Wereldoorlog veel soldaten ingekwartierd.

13. In de "Brabantsche Illustratie" van 1929 stond onder andere deze foto. De straatmuzikanten staan voor het inmiddels gesloopte pand van wasserij en strijkerij "De Lely", Links de inkijk op het erf van de inmiddels gesloopteboerderij van Van Hassel: De sloop van deze panden was nodig om de doorbraak te creeren van de Rooseveltstraat en de Kade. V66r het erf van de boerderij staat Cees van den Bosch met zijn zus. Op de voorgrond een echte transportfiets uit die tijd.

o DE 'BOSCrl,

Haven.

14. Ret huis rechts is in 1901 gebouwd door de heer J. Vermeulen. In 1930 vestigde zich hier het bedrijf van de firma Van Beek. Naast het pand van de firma Van Beek het herenhuis van de boomkweker Bernard Dirken. Let eens op het openbaar urinoir rechts en op de netten die te drogen hangen. De ANWB-wegwijzer nabij de rechter hoek van het rechter pand is inmiddels verdwenen. In het herenhuis links woonde de suikerfabrikant Daverveldt. De foto is begin 1909 genomen.

Oudenbosch.

Hallen.

I

I,

15. Vele schepen liggen in de Oudenbossche haven. Met dit beeld uit circa 1920 kunt u zich voorstellen dat de raad op 13 oktober 1903 nog een besluit tot heffing van havengelden in de gemeente vaststelde. Dit besluit bevatte onder andere de tarieven; zo diende bijvoorbeeld voor een vaartuig dat geen andere voerwerpen dan aarde, klei en kalkgruis uitvoerde, per duizend kilogram drie cent te worden betaald. De havenmeester was de heer Van Eck, die op de Kade woonde.

Oudenbosch Kade

1"'4 '1.,>.

16. Een aardige kijk vanuit het zuiden op de zwaaikom van de haven. Het pand rechts, ter plaatse waar thans de Boerenbond is gevestigd, was een maalderij; het is een gedeelte van een vroegere bierbrouwerij, De foto is van 1923 en aan de haven is een boom te zien die juist is geplant ter gelegenheid van het zilveren regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. Op de achtergrond zijn duidelijk de schoorstenen van de suikerfabrieken nog te zien.

Bietenlossing aan de S uikerfabriek Daverveldt Binclt en Co.

OUDENBOSCH.

17. De laatste suikerfabrieken zijn circa 1920 gesloten. Op de foto is het lessen van de vaartuigen te zien. De bieten werden gelost in het ruim van het vaartuig; dit vullen van de man den was veelal kinderdan wel vrouwenwerk. Veel vrouwen uit St. Willebrord kwamen hier een cent verdienen. De manden werden door de mannen gedragen en de bieten werden op hopen gestort.

18. Tegenwoordig wordt deze straat Oost-Vaardeke genoemd. De huizen, zowellinks als rechts, zijn bijna allemaal afgebroken, dan weI geheel herbouwd. De jongen midden op de foto, met witte blouse, is Geert Koops. Naast hem (links) de moeder van Janus Brugel; Janus zelf staat rechts van Geert Koops. Janus Brugel woont hier nog steeds, doch de woning is inmiddels verbouwd, De man in de schaduw, rechts zittend, is A. Brugel. Het eerste huis links werd bewoond door A. Dekkers, het tweede pand links werd bewoond door J. de Jong en het derde pand links werd gebruikt door Van Toren voor het drogen van netten. Het vierde huis werd bewoond door P. Brugel.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek