Oudenbosch in oude ansichten deel 2

Oudenbosch in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. Bedaf en A.M.C. Dekkers
Gemeente
:   Halderberge
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2329-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oudenbosch in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Vanuit het zuiden een blik in het Achterstraatje. Ret eerste huis rechts werd bewoond door A. van Peer. In het tweede huis rechts woonde J. Brugel, naast hem A. Brugel, terwijl diens buurman de familie G. Dekkers was. Uiterst links op de foto woonde Jac. Roepen, terwijl in het derde huis links A. Dirken woonde., Daarna kwamen twee schuren, behorende bij woningen uit de Prof. Van Ginnekenstraat, daarna de woning van de in 1934 van de basiliek gevallen Frie de Wolf.

20. Op deze foto is duidelijk hoe de koepel van de basiliek in veel Oudenbossche straten is te zien. Toen de foto werd genom en woonde in het eerste huis links de familie Van Aart, daarna de gezusters Lauwen en in het vierde pand links de familie Schroeyers. In het eerste pand rechts A. Janssen en in de volgende panden rechts was de zouterij van Couwenbergh. Inmiddels zijn deze panden herbouwd dan wei als tuin bij andere woningen gevoegd. De zouterij van Couwenbergh is in 1982 gesloopt en de heer A. Buijzen heeft hier nieuwbouw gepleegd ten behoeve van zijn slagerij aan de Prof. Van Ginnekenstraat.

21. Op de foto de FranciscusschooI. Deze school is op de feestdag van St. Anna in 1922 plechtig ingezegend. De speelplaats is door een mum aan het oog onttrokken; bij de renovatie in 1971 is het schoolgebouw gemoderniseerd. In het midden van de foto de aanzet tot het Kalishoek; het hoekpand met kopgevel was het care van Mouwen; daarna rechts kwam het cafe van Mieke de Deugd en in dit cafe stond de moederklok van de duivenmelkers. Iedere duivenmelker had, afhankelijk van de afstand tot het cafe, een aantal minuten looprecht.

Oudenboscb

Kaaistraut

22. Het pand op de voorgrond - met tuitgevel - is gesloopt in 1957. Het geveltje met de natuurstenen palen was kenmerkend voor deze hoek. In het pand was de bakkerij van W. van de Kerkhoven gevestigd. In de zijgevel droeg dit pand het jaartal 1624. Tegenwoordig staat op deze plaats het moderne bankgebouw van de Nederlandse Middenstands Bank. Op de achtergrond, aan het einde van de huidige Prof. Van Ginnekenstraat, is het cafe genaamd "De gekroonde ring" te zien. Dit cafe werd geexploiteerd door J.S. van Aalst.

23. Het is 1913 als deze ioto wordt genomen. De optoeht wordt gehouden ter gelegenheid van de onafhankelijkheidsfeesten (1813-1913). Het meisje bovenop de wagen is mejuffrouw Cor van Beckhoven, de latere verloskundige. Mejufirouw Van Beekhoven woont thans (maart 1983) in het bejaardenhuis "De Zelle bergen". De foto is genom en in de Prof. Van Ginnekenstraat. In het pand reehts had de familie Scheermakers een besteldienst van Van Gend & Loos. De stoet begeeft zich in zuidelijke riehting.

Oudenbosch - Kaaistraat

24. De Kaaistraat gezien vanuit zuidelijke richting. Het herenhuis rechts was van mejuffrouw Louise van Steen. Dit pand is nadien als hoofdkantoor van de waterleiding maatschappij Noord-West-Brabant in gebruik genomen; thans houdt deze maatschappij kantoor aan de Doomboslaan in Breda. Het pand is thans in gebruik als supermarkt, nadat eerder een uitslaande brand het pand had verwoest. Het eerste huis links was van de gezusters Pals; zij hadden een winkel in garen en knopen.

Oudenbosch. Kades raal.

25. De tekst op deze ansichtkaart is Kadestraat, doeh dient Kaaistraat te zijn. Ret betreft hier de huidige Prof. Van Ginnekenstraat. De kaart is afgestempeld in 1928. Ret pand op de aehtergrond is in 1925 gebouwd als winkel in ijzerwaren door de metselaar-aannemer Rinus Willemse. Thans is hier gevestigd de ijzerhandel en gereedsehapswinkel van diens kleinzoon. In het eerste huis reehts was de winkel van de familie Laros, In het volgende pand was sinds "Vromans Kleding" gevestigd. V66r 1920 was hier de winkel van de familie Anton van den Bosch.

26. Op driejarige leeftijd (in 1880) verhuisde de later zo beroemde Jae. van Ginneken met zijn ouders naar het herenhuis waarvoor hardstenen palen en kettingen zijn aangebraeht. Opvallend is dat in het trottoir vele hardstenen gedeelten (zowel links als reehts) zijn opgenomen; deze behoorden aan de diverse huiseigenaren. Deze hardstenen stoepen waren in de winter vaak spiegelglad en rnenig Oudenbossehenaar is hier uitgegleden.

27. De Varkensmarkt in 1938 met doorkijk naar de Po1derstraat. Het eerste huis rechts werd gebruikt als bibliotheek van de Vincentiusvereniging. Het is thans bij de schoenenwinkel van M. de Wolf gevoegd. De bibliotheek had de navolgende openingstijden: des zomers: zondag 10.30-12.00 UUI, des winters: zondag 10.00-12.00 uur. Leesgeld fO,02 per boek per week voor boeken genummerd ,1 tot en met 3000, f 0,03 per boek per week voor hoger genummerde boeken en f 0,05 per week voor ingebonden "Katholieke Illustraties". In het eerste huis links woonde de famille A.C. van den Bosch. Pit pand is in 1950 herbouwd en wordt bewoond door de famille Bedaf-van den Bosch.

28. Vanaf de kruising Varkensrnarkt-Fenkelstraat-Prof, Van Ginnekenstraat een zicht in de eerder genoemde Kaaistraat. Ret pand uiterst links, dat voor sleehts een zeer klein gedeelte te zien is, werd bewoond door de familie Mol. Ret tweede pand links, weI geheel te zien, is het woonhuis van de familie Van de Leur. Aan de indeling van de voorgevel van dit woonhuis is tot op heden niets gewijzigd. In het eerste pand reehts was de drogisterij van M.A. de Wit gevestigd, later overgenomen door de heer A. Koolen. Op de rijweg loopt Cees Meesters uit het Oudland groenten te venten met paard en kar. '

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek