Oudenbosch in oude ansichten deel 2

Oudenbosch in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. Bedaf en A.M.C. Dekkers
Gemeente
:   Halderberge
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2329-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oudenbosch in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. De Varkensmarkt in 1916. Nog juist is links de woning Varkensmarkt 7 te zien. Deze woning is in 1982 gesloopt in verband met het creeren van een bouwblok vanelf woningen. Dit pand was het geboortehuis van prof. dr. Jac. van Ginneken (1877-1945), stichter van onder andere de Vrouwen van Bethanie, De familie Van Ginneken verhuisde in 1880 naar het pand in de Prof. Van Ginnekenstraat. De pomp dieop de foto te zien is, is in 1931 gesloopt. Bij die gelegenheid schreef schoolmeester Janssen de bekende zwanenzang in "De Oudenbosschenaar" van 21 november 1931.

Uitg. M. Hopstak". Oude,bos,h. ~,. 545

Gasthuis traat. OUDENBOSCH.

30. Kuiper Van Ghert staat in het Gasthuisstraatje voor zijn kuiperij, De kuipen die worden vervaardigd zijn voor de plaatselijkebierbrouwerijert.De rnuur links,alsmede het pakhuis links, bestaat nog. Hetgrote winkelpand van de firma Braat op de hoek van de St-Elisabethstraat, de latere benaming van het Gasthuisstraatje, is nog niet gebouwd. Dit voor Oudenbosch grote winkelpand is in 1936 gebouwd. Ten tijde van deze foto is het op de kalender 1901.

31. Rechts het pand van de firma Nieberg. Ter plaatse van dit pand is thans een parkeerplaats ingericht. De koets op de foto is van dokter Huysmans, die zijn patienten met een koets bezocht. Het dokterspand is het zesde herenhuis van rechts. Dr. Huysmans, in 1867 geboren in Zundert, had hier zijn praktijk van 24 januari 1899 tot 18 september 1928. Hij werd tijdelijk opgevolgd door dokter R. van Dortmund, doch reeds in 1930 volgde zijn zoon J. Huysrnans hem op. Daarna ging de praktijk over naar dokter J. de Beer, terwijl thans het pand nog steeds wordt bewoond door een huisarts, namelijk de gemeentearts J. Smeele.

32. Duidelijk is op de voorgrond een van de gietijzeren pompen te zien die in de gemeente stonden. De jongen bij de pomp poseert voor de fotograaf. Een fotograaf was in deze tijd een zeldzame verschijning op straat. Op de achtergrond is duidelijk de versmalling van de Fenkelstraat te zien. De officiele benaming voor dit versmalde gedeelte van de Fenkelstraat was Brugstraat; in de volksmond heette deze straat .Jiet nauw". Ter hoogte van de pomp woonde aan de linkerzijde slager Laseroms, bijgenaamd "de katteslachter".

Oudenbosch. Fenkeistraal.

-..::::--

-- ~

33. Links is een zonnescherm neergelaten, zodat de zon de bakkerijprodukten van bakker Hoppenbrouwers niet zal bederven. Het betreffende pand is thansde Amrobank. Het tweede huis links is het woonhuis van de gezusters Van Aken. Rechts is een T-Ford geparkeerd. Let eens op de wielen met spaken. De foto is genomen omstreeks 1925. De schoorsteen van de oude brouwerij op de Varkensmarkt is te zien.

ud J II-·h

, . 9

u. . . F. X. I)!TVOOR

O~J. eh

34. De Fenkelstraat vanuit het noorden in zuidelijke richting. De foto is genomen ongeveer halverwege de straat. In het derde huis links op de foto was de winkel in goed en stof van Jac, Timmermans. Op de achtergrond een inkijk in de Brouwerijstraat, Het pand links was van de horlogemaker A.B. Vermeulen; hierin is thans het juweliersbedrijf van de firma M. Herbers gevestigd. Het herenhuis op de rechter hoek van de Brouwerijstraat was van de familie Van Aken, in 1865 gebouwd en in 1983 gesloopt.

35. De koets staat voor de pastorie van de hervormde kerk. Deze nu nog bestaande pastorie staat op de lijst van beschermde monumenten in Nederland. Het pand dateert van de zeventiende eeuw; het is een bakstenen gebouw. Bij het dokterspand (links) zijn de hardstenen palen en ijzeren kettingen duidelijk te zien; deze kettingen en palen zijn verdwenen in de jaren vijftig. De hervormde kerk is gebouwd in 1819 en op 17 oktober van dat jaar in gebruik genomen.

· :Iga" J. f. X ~;:'tt'SI. Nt. 7i~7

Fenkel traat. O~DF.XBO H.

36. Een gezicht in de Fenkelstraat v66r 1905. Het pand rechts op de foto is in 1906 gesloopt. Links op de foto is reeds het cafe "De Korenbeurs" gevestigd; het cafe werd toentertijd gedreven door J. Looymans. In "De Korenbeurs" werd jaarlijks het palingmaal van het burgerlijk armbestuur gehouden, alsmede de vergaderingen. De firma Bogaarts is ook reeds in de Fenkelstraat gevestigd. Het brede herenhuis (zevende van links), thans kantoor van de ABN, werd bewoond door Frits Settels.

37. De Oudenbossche Markt in 1904. Links op de foto is het pand Markt 45 in aanbouw, thans kantoor van de dienst gemeentewerken. Dit huis is gebouwd in opdracht van de eerwaarde broeders van St. Louis va or _ huisvesting van hun rector, J. Verdurmen, tevens deken van Etten. De bouwkosten bedroegen in die tijd dertienduizend gulden. De architect van het pand was de eerwaarde broeder Raymundus. De metselaars en timmerlieden poseren op deze foto; het nemen van een foto was in die tijd iets bijzonders. Het pand is sinds 1980 eigendom van de gemeente.

38. Midden op de rijweg met een kruiwagen lopen lOU heden ten dage onverantwoord zijn. De Markt geeft op deze zonnige dag een rustig beeld. Het pand uiterst rechts was de rooms-katholieke pastorie. Zou de lantaarnpaal voor de voordeur van de pastorie een gemeentelijke service zijn geweest voor de pastoor en zijn parochianen? Let ook op de tramlijn links. Het zonnescherm bij de banketzaak van de firma Buys is neergelaten.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek