Oudenbosch in oude ansichten deel 2

Oudenbosch in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. Bedaf en A.M.C. Dekkers
Gemeente
:   Halderberge
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2329-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oudenbosch in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Uitg. II. li,pSlaku. Dudlnboscn· ~o. SA19

39. Het symmetrische herenhuis op deze foto heeft van 1905 tot 1923 gediend als hoofdgebouw van het instituut St. Louis. Het pand was bekend onder de naam "het huis van Hembroeck". De Hembroecks waren grossiers in allerlei kruidenierswaren. Zij aileen konden destijds de bekende "Oudenbossche Pop" leveren. Het pand is gebouwd in 1886. De Hembroecks lieten een symmetrisch herenhuis bouwen, omdat het de bedoeling was dat de pastoors van Willemstad en van de Leur, beiden Hembroecks, het pand op hun oude dag gescheiden zouden kunnen bewonen. De beide pastoors zijn betrekkelijk jong gestorven. Annemie Hembroeck liet het pand bij haar dood in april 1899 na aan de broeders van St. Louis.

Speelplaats dar klein en.

40. De speelplaats voor de kleineren van het instituut St. Louis, zoals deze speelplaats er uitzag totdat een grote verbouwing op het instituut, onder de bestuursperiode van vader Timotheus, zou plaatsvinden. De speelplaats lag naast de kapeI. Duidelijk is het speelgoed uit de oude tijd te zien, zoals de kruiwagen, driewieler, hoepels, mallemolen en stelten. Op de bouw rechts ziet u boven de toegangsdeur een Mariabeeld.

41. Het interieur van de zaal Bene Merenti op het sportpark Albano. Het gebouw is in 1872 gebouwd en werd gebruikt als ontspanningszaal voor de grote congregatie, Rechts is nog juist een van de in de zaal opgestelde beelden van een zouaaf te zien. "Bene Merenti" betekent "Wel verdiend" en zo werd een onderscheidingsmedaille genoemd die paus Pius IX aan die zouaven uitreikte die zich door moed hadden onderscheiden. Let ook op de prachtige barokke lamp.

Oudenbosch

Mark!

i

?

42. De soldaat staat op wacht bij het wachthuisje voor St. Louis. Deze foto is tijdens de Eerste Wereldoorlog genomen. Het eerste pand dat links op de foto is te zien, is de winkel in verfwaren van H. Stols. Naast dit pand isde tirnmerwinkel van A. Konings.er is juist hout gelost. Naast de timmerwinkel hetpand van koperslager A.J. Maree, Let op de rijk betimmerde puien,

Oudenbesch - Ma rkt

43. Slager Wagemakers, de bewoner van het eerste pand rechts, poseert voor de fotograaf. Het tweede huis links was van de gepensioneerde hoofdonderwijzer J. Vlemminx. In 1920 werd het pand door de heer A. Scheffer aangekocht met de bedoeling er zijn kassierskantoor te vestigen, doch eerst na lang procederen kon in 1922 het pand door de firma Scheffer worden betrokken. Thans is in dit pand het kantoor van het bouwbedrijf E.B.A. gevestigd. De voorgevel bevindt zich in deoorspronkelijke staat.

44. De stoomtram staat juist klaar in de richting Oud-Gastel. Het is lijn 7, die de verbinding onderhield tussen Etten-Leur en Steenbergen. Links op de foto het huidige Zouavenmuseum; dit gebouw is tot 1972 als gemeentehuis gebruikt. Het gebouw staat op de lijst van beschermde monumenten in Nederland. Het pand is in 1776 als dorpshuis gebouwd. De foto is gemaakt voor de verbouwing van het gemeentehuis in 1907. Bij deze verbouwing verdween de roedeverdeling in de ramen en tevens het decoratieve bovenlicht boven de deur.

Mar"ki. OubENBOSCIr.·

45. De voorloper van de SRV-wagen staat op de foto vereeuwigd. Op de op de foto afgebeelde wijze kwam de melkboer rond de eeuwwisseling langs de deur. Het eerste pand links was tot 1857 de herberg en de boerderij van Egidus van Rozendaal. Op 5 januari 1857 werd het pand openbaar verkocht. De koper was de toenmalige burgemeester Hermanus van den Dries, ambachtsheer van Middelharnis. De burgemeester zorgde er echter voor dat het pand op naam kwam van de broederscongregatie van St. Louis.

Oudenbosch,

46. De Markt vanaf de Stoofstraat tot de Fenkelstraat met de bebouwing aan de noordzijde rond 1910. Op het rechter pandstaat een verwijzing naar een stalhouderij. In de Stoofstraat had Jan Dam een stalhouderij achter de panden thans genummerd Stoofstraat 9 en 11. In het derde pand rechts is de winkel van brood- en banketbakker Buys. Opvallend is hoe weinig aan de gevelindeling van de bovenste gedeelten van de pan den is gewijzigd.

47. Het postkantoor uit 1898, links op de foto, is pas gebouwd. Het zesde pand van links, met topgevel, werd .Drie Koningen" genoemd. Het pand was voorzien van een windwijzer, bestaande uit een houten, gele bol, waarop een ijzeren spil met drie poppetjes en een ster in het midden, knarsend ronddraaiende. In dit pand is op 24 november 1841 het instituut St. Louis gevestigd vanuit een pand in de huidige Prof. Van Ginnekenstraat. De stichting van het instituut vond plaats op 1 oktober 1840 door burgemeester H. van de Dries, pastoor W. Hellemons en vader Vincentius.

i1gave l. f. X. OitvCDrsl No. 772;

MarkL OUDENBO·SCH.

48. Schoenmaker P. Mol, wonende in de Brugstraat, steekt de Markt over met een mand schoenen, die hij juist op het instituut St. Louis heeft gehaald voor reparatie. In Oudenbosch waren rond de eeuwwisseling een zevenentwintigtal schoenmakerijen gevestigd. De instituten zorgden voor een groot gedeelte van het werk voor de schoenmakers. Op de achtergrond is te zien dat op de hoek van de Lollestraat het hoekpand door Dre Willemse (thans leegstaand) nog niet is gebouwd. Het grote pand in de St.-Bernaertsstraat, dat op de achtergrond vooruitstekend te zien is, was de woning van burgemeester Berends. Het wordt thans bewoond door de familie Friesen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek