Oudenbosch in oude ansichten deel 2

Oudenbosch in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. Bedaf en A.M.C. Dekkers
Gemeente
:   Halderberge
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2329-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oudenbosch in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Oudenbosch. Mark!.

49. Het eerste pand rechts is drukkerij Ditvoorst. Daarnaast staat de inmiddels gesloopte roomskatholieke pastorie. Op 31 december 1965 is men begonnen met het slopen van deze pastorie. Het pand dateerde van circa 1600. Het rechter gedeelte is nog gebruikt door burgemeester Van den Dries. Deze heeft het pand met zijn vrouw, Anna Melort, bewoond en beiden zijn in dit pand gestorven. Na de dood van mevrouw Van den Dries is het pand als rooms-katholieke pastorie in gebruik genomen. Pastoor W. Hellemons is in 1884 in deze pastorie gestorven.

Oudenbosch. Basiliek.

50. De basiliek van Oudenbosch met op het voorplein het in 1911 opgerichte zouavenmonument. Opvallend is het aantal beelden, waarvan zowel de voorgevel als de muren rond het kerkplein zijn voorzien. Het middelste beeld bovenop de voorgevel heeft de tand des tijds doorstaan. Dit beeld van de Antwerpse beeldhouwer F. de Vriendt stelt Christus voor als Verlosser van de wereld. Het honorarium voor dit beeld was twaaltbonderd gulden, terwijl naar aIle waarschijnlijkheid de bekende witte pater pere De Louw voor dit beeld model heeft gestaan.

51. Zicht in de Pastoor Hellemonsstraat, toentertijd het Meesterstraatje genaamd, omdat in deze straat destijds de bovenmeester woonde. De huidige oefenzaal van het jeugdcircus "Don Bosco" is gebouwd als openbare school (circa 1865) en de woning van de bovenmeester stond ernaast, doch reeds voor 1900 is die bestemming gewijzigd. De fraaie hekken en de vele beelden op de kerk zijn inmiddels verdwenen. Bij het plaatsen van een van de beelden zijn de heren J. Willemse en F. de Wolf van grote hoogte naar beneden gevallen. Let ook op het openbaar urinoir.

.. ,...,

~J

?... ~. . -,

.,'

,

52. Links een mooie, hardstenen pomp, verlucht met een stenen vaas. Het eerste huis links werd bewoond door boomkweker Looymans en later door J. Mulders. Het pand is inmiddels gesloopt en ter plaatse is de nieuwe rooms-katholieke pastorie in 1965 gebouwd. In het vierde pand rechts was de stalhouderij van Antonisen gevestigd. Let eens op de paardekoppen; een van deze paardekoppen is later overgebracht naar het huidige pand Markt 15, bewoond door C.J. Dekkers.

Uitg.Xl. Hopstaken, Ou enbo ch. :)1i17.

53. Rechts de toegang tot de meestersschool, thans parkeergelegenheid. Deze school werd in 1885 in gebruik genomen als openbare school; daarna, in 1924, is de school overgegaan naar de parochie en ten slotte, in 1931, naar de broeders van St. Louis. Het schoolgebouw is in 1975 afgebroken en de school was bekend onder de naam St.-Jozefschool. Op het schoolplein is ter gelegenheid van de geboorte van prinses Juliana in 1909 een boom geplant; de oorkonde is gevonden in 1960 en wordt thans in het gemeentearchief bewaard.

Gudenb6sch

Kerksl aat

54. In het eerste huis reehts hadden de gezusters Verbaten hun sigarenwinkel. Daarna ziet u het monumentale pand Markt 68. Dit pand komt voor op de lijst van beschermde monumenten in Nederland. In het timpaan boven de voorgevel staan de letters I.H.S. Dit is het embleem van de Jezuieten, De Jezuieten hadden van 1878 tot 1929 dit huis in gebruik voor filosofische studies. Een van de professoren was de eerwaarde pater Becker, bekend als de "keienpater". Deze pater publiceerde onder andere een stu die over de bekende "keivan Oudenbosch". Naast het college is de stalhouderij van Antonisen.

Xe kstraat, Gudenboseh

55. In cafe "De Roskam", aan de rechterzijde van de foto, was Cornelis van Aperen de cafehouder. Later, in 1929, werd het cafe door de familie Van de Lindeloofovergenomen.Thans is de heer P. van de Linden de cafehouder. Het herenhuis waar de vlag uithangt werd bewoond door dr. J.L.B. Gribling; hij was huisarts vanaf 1906. In 1924 vertrok hij naar Delft. Het pand behoort thans aan decongregatie van St. Louis. Het pand ernaast, op de hoek van de Lollestraat, is ingebruik geweest.als brandweergarage.

Oudenboscn Markt met St. Anna Klooster

56. De voorbouw van het pensionaat St. Anna is voorzien van de Franse tekst "Pensionnat de demoiselles". Van 1867 tot 1936 heeft de voorgevel van het instituut er uitgezien als op de voorgrond van deze foto. In 1867 is de betreffende voorbouw gebouwd, toen mere Rosalie algemene overste van de congregatie was. In 1936 is deze voorbouw vervangen door de huidige voorbouw; mere Thomasia was toen algemene overste. De bisschop van Breda, monseigneur Hopmans, heeft de nieuwe voorbouw op palrnzondag van het jaar 1937 plechtig ingewijd.

6udenb6sch

pensionnat >I~ J{nne. Cour

57. Despeelplaats op het pensionaat St. Anna rond de eeuwwisseling. Links bevindt zich, gedeeltelijk te zien, de kapel, Deze kapel is in 1888 gebouwd door de bouwkundige Speeti.het.isde tweede kapel van het pensionaat. Dezekapel is in 1967 gerenoveerd naar ontwerp vanhetarchitectenbureau Sadee en De Bruin uit RoosendaaI. De jonge dames, interne kinderen van gegocde ?uders, zijn uniform gekleed; zij verrnaken zich met de in die tijd voorkomende spelmogelijkheden, zba11l hoepelen, schommelen, enzovoort.

58. De foto is genomen ten zuiden van de kapel. Links - niet te zien op de foto - staan de gebouwen van de kweekschool "Le Sacre Coeur". (Het Heilig Hart.) De zusters met witte kap zijn novicen, dat wil zeggen dat zij nog geen gelofte hebben afgelegd, doch zich in een zogenaamde proefperiode bevinden. Op de foto staat een Franse tekst: "Pensionat Ste. Anne Berceau", Op het pensionaat werd veel Frans gesproken. Op de bank zitten ouders die hun kinderen komen bezoeken.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek